HOME0002030405060710129093Sve
INFOTELTENDERI - JAVNE NABAVKE
99  - SVI TENDERI  
18. Sep 2017
Srbija
1532215ApatinGrađevinski radovi na sanaciji objekta doma za stare i penzionere Apatinistice: 16.10.2017
1532492AranđelovacNabavka opreme za kabinet poslastičarstvaistice: 26.09.2017
1532273BačGasno ulje ekstra lako evro el (lož ulje) - za grejanjeistice: 26.09.2017
1531818Bačka PalankaZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 11.10.2017
1531819Bačka PalankaZaključak o prodaji nepokretnosti - zgradeistice: 11.10.2017
1531820Bačka PalankaZaključak o prodaji nepokretnosti - zgradaistice: 11.10.2017
1531821Bačka PalankaZaključak o prodaji nepokretnosti - zgradeistice: 11.10.2017
1531822Bačka PalankaZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrade, dvorište, pašnjakistice: 25.10.2017
1531823Bačka PalankaZaključak o prodaji pokretnih stvari - prikolicaistice: 13.10.2017
1531913Bajina BaštaIspitivanje i baždarenje manometara i ventila sigurnostiistice: 17.10.2017
1531914Bajina BaštaObuka i sertifikacija stručnog osoblja za vršenje merenja i kontrole fizičko hemijskih k-ka pijaće vodeistice: 16.10.2017
1532268Bajina BaštaNabavka sredstava za prihvat, vezivanje tereta i dizanje na nivou dlheistice: 18.10.2017
1532449Bajina BaštaSanacija i rekonstrukcija putaistice: 18.10.2017
1532465Bajina BaštaUsluge garažiranja autobusaistice: 18.10.2017
1532486Bajina BaštaNabavka i postavljanje sistema za osmatranje, obavestavanje i uzbunjivanje€œistice: 19.10.2017
1532495Bajina BaštaNabavka osvežavajućih i toplih napitakaistice: 18.10.2017
1532213BatočinaRadovi na uređenju (revitalizaciji) nekategorisanih putevaistice: 16.10.2017
1532307BatočinaUsluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na održavanju puteva i ulicaistice: 26.09.2017
1531817BeogradDovođenje u ispravno stanje m/v LADA 112 1.5 Liistice: 22.09.2017
1532147BeogradJavni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okvnru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz podršku investicijama u privrediistice: 01.12.2017
1531825BeogradZaključak o prodaji nepokretnosti - stanistice: 04.10.2017
1531826BeogradZaključak o prodaji nepokretnosti - zgradaistice: 17.10.2017
1531828BeogradZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljišteistice: 17.10.2017
1531900BeogradDovođenje u ispravno stanje m/v PUCH 290 GD/4istice: 22.09.2017
1531907BeogradUsluga održavanja vozila Škodaistice: 25.09.2017
1532151BeogradOglas za prikupljanje ponuda za izvođenje ekskurzije za školsku 2017/18. godinu.istice: 01.10.2017
1531962BeogradServis vatrogasnih aparata i hidranataistice: 27.09.2017
1531961BeogradUsluge veštačenjaistice: 26.09.2017
1531966BeogradNapojna pumpaistice: 21.09.2017
1532094BeogradNabavka usluga angažovanja stručnih lica za rad u žalbenom telu u centralizovanim nabavkama u okviru rhp projektaistice: 02.10.2017
1532165BeogradOglas za javno nadmetanje, prodaju ili zakup poslovnih prostorijaistice: 05.10.2017
1532167BeogradProdaja i pokretne imovine - vozila, građevinskih mašina, građevinske opreme, radioničke mašine i dr.istice: 27.10.2017
1532133BeogradMaterijal i oprema za realizaciju projekta poboljšanja javnog osvetljenja na autoputu od čvora Dobanovci do TP Lasta (prolaz kroz Beograd)istice: 16.10.2017
1532152BeogradCall for expression of interest for national short-term consultantsistice: 29.09.2017
1532155BeogradAukcijska prodaja nameštaja, elektronske opreme, tehnike i teretnog vozilaistice: 23.09.2017
1532157BeogradOglas o održavanju aukcuske prodaje - porodične zgradeistice: 19.10.2017
1532172BeogradJavni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2017. godinuistice: 18.10.2017
1532541BeogradSerbia floods rehabilitation support - emergency works projectistice: 24.10.2017
1531760Beograd (Čukarica)Kupovina materijala za proizvodnju rodenticida, kukuruzna prekrupaistice: 25.09.2017
1531923Beograd (Čukarica)Održavanje objekta meteorološke laboratorijeistice: 16.10.2017
1532306Beograd (Čukarica)Hitne i redovne intervencije na popravkama spoljne vodovodne i hidranske i kanalizacione mrežeistice: 18.10.2017
1532484Beograd (Čukarica)Nabavka ekg trakaistice: 18.10.2017
1532489Beograd (Čukarica)Nabavka medicinske opremeistice: 18.10.2017
1531785Beograd (Novi Beograd)Potrošni i ugradni materijal u kardiologijiistice: 16.10.2017
1531931Beograd (Novi Beograd)Obuka zaposlenih za rad u microsoft office programskom paketuistice: 25.09.2017
1531939Beograd (Novi Beograd)Usluga etaloniranja totalne staniceistice: 25.09.2017
1531951Beograd (Novi Beograd)Nabavka usluga pranja vozilaistice: 26.09.2017
1531953Beograd (Novi Beograd)Nabavka usluga pranja vozilaistice: 23.09.2017
1531954Beograd (Novi Beograd)Nabavka usluga pranja vozilaistice: 23.09.2017
1531958Beograd (Novi Beograd)Usluga izrade projektne dokumentacijeistice: 16.10.2017
1532285Beograd (Novi Beograd)Sanacija, uređenje prinasipskog pojasa levoobalnog savskog nasipaistice: 29.09.2017
1532288Beograd (Novi Beograd)Sanacija levog i desnog nasipa uz kanalistice: 29.09.2017
1532294Beograd (Novi Beograd)Sanacija oštećenja kablovskih vodova i kvarova u transformatorskim stanicamaistice: 18.10.2017
1532450Beograd (Novi Beograd)Sanacija lateralnog kanalaistice: 29.09.2017
1532451Beograd (Novi Beograd)Tekuće i investiciono održavanje skloništaistice: 29.09.2017
1532472Beograd (Novi Beograd)Prethodni i periodični pregled radnikaistice: 27.09.2017
1532474Beograd (Novi Beograd)Održavanje i popravka razglasa, centralnog sata i sistema sos pozivaistice: 26.09.2017
1532510Beograd (Novi Beograd)Nabavka građevinskog materijalaistice: 18.10.2017
1532530Beograd (Novi Beograd)Nabavka opreme za objekteistice: 19.10.2017
1531763Beograd (Palilula)Računarske opreme i računarskih komponenataistice: 22.09.2017
1531768Beograd (Palilula)Nabavka soli za posipanje putevaistice: 05.10.2017
1531779Beograd (Palilula)Klima uređajiistice: 25.09.2017
1531957Beograd (Palilula)Nabavka mrežne opreme i serveraistice: 25.09.2017
1532259Beograd (Palilula)Toneriistice: 18.10.2017
1532269Beograd (Palilula)Predmet javne nabavke su prikoliceistice: 13.10.2017
1532300Beograd (Palilula)Usluga održavanja liftaistice: 26.09.2017
1532532Beograd (Palilula)Rezervni delovi za vozila fiatistice: 09.10.2017
1531764Beograd (Savski venac)Nabavka jednokanalnog aparata za uzorkovanje suspendovanih čestica sa priborom za uzorkovanje čestica (pm 10 i pm 2,5) iistice: 25.09.2017
1531766Beograd (Savski venac)Nabavka sredstava za održavanje higijeneistice: 25.09.2017
1531771Beograd (Savski venac)Nabavka opreme za ugostiteljstvoistice: 25.09.2017
1531775Beograd (Savski venac)Lekovi za lečenje hemofilijeistice: 05.10.2017
1531788Beograd (Savski venac)Filteri za centralnu klimuistice: 25.09.2017
1531808Beograd (Savski venac)Nabavka materijala za hirurško šivenjeistice: 16.10.2017
1531811Beograd (Savski venac)Nabavka sedišta za mašinovođeistice: 25.09.2017
1531921Beograd (Savski venac)Usluga angažovanja stručnih lica za rad u žalbenom telu u centralizovanim nabavkamaistice: 02.10.2017
1532200Beograd (Savski venac)Popravka postojećeg mobilijara i uređenje slobodne površineistice: 16.10.2017
1532258Beograd (Savski venac)Lekovi za službene konje i pseistice: 26.09.2017
1532261Beograd (Savski venac)Proizvodi od mlekaistice: 04.10.2017
1532296Beograd (Savski venac)Zakup termina u sportskim halamaistice: 26.09.2017
1532298Beograd (Savski venac)Zakup termina u sportskim halamaistice: 26.09.2017
1532303Beograd (Savski venac)Usluge fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja objekataistice: 10.10.2017
1532456Beograd (Savski venac)Nabavka usluga fizičkog obezbeđenjaistice: 29.09.2017
1532457Beograd (Savski venac)Kontrola bezbednosti hrane, sanitarni pregledi zaposlenihistice: 28.09.2017
1532458Beograd (Savski venac)Tehnička greška - Kontrola bezbednosti hrane, sanitarni pregledi zaposlenihistice: 26.09.2017
1532460Beograd (Savski venac)Nabavka specijalizovanih uslugaistice: 04.10.2017
1532463Beograd (Savski venac)Održavanje mikrofilmske opremeistice: 19.10.2017
1532471Beograd (Savski venac)Brokerska usluga je u vezi sa dobrom koje je prema odluci o utvrđivanju nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opremeistice: 26.09.2017
1532494Beograd (Savski venac)Ugaljistice: 26.09.2017
1532504Beograd (Savski venac)Drva za ogrevistice: 28.09.2017
1532506Beograd (Savski venac)Nabavka dobara – drva za ogrevistice: 28.09.2017
1532507Beograd (Savski venac)Nabavka dobara – drva za ogrevistice: 27.09.2017
1532509Beograd (Savski venac)Nabavka dobara – ugljaistice: 27.09.2017
1532515Beograd (Savski venac)Linijski štampačistice: 18.10.2017
1532522Beograd (Savski venac)Potrošni materijal za laparoskopiju i torakoskopijuistice: 03.10.2017
1532533Beograd (Savski venac)Baterije za ds5020istice: 26.09.2017
1531759Beograd (Stari grad)Kancelarijski nameštajistice: 16.10.2017
1531773Beograd (Stari grad)Potrošni materijal za majstoreistice: 26.09.2017
1531791Beograd (Stari grad)Materijal za izradu travnjaka-travni busenistice: 19.10.2017
1531795Beograd (Stari grad)Toneri, ketridži, riboni, riboni za štampače, fotokopir aparate i multifunkcionalne uređajeistice: 28.09.2017
1531912Beograd (Stari grad)Tehnički pregled izvedenih radova na restauraciji, sanaciji i adaptaciji objektaistice: 05.10.2017
1531915Beograd (Stari grad)Održavanje sistema za automatsko očitavanje brojila putem mobilnih telefonaistice: 23.09.2017
1531916Beograd (Stari grad)Štampanjeistice: 25.09.2017
1531922Beograd (Stari grad)Zdravstveni preglediistice: 25.09.2017
1531929Beograd (Stari grad)Usluga za odnose s javnošćuistice: 26.09.2017
1531932Beograd (Stari grad)Implementacija sistema za poslovnu analitiku i izveštavanjeistice: 16.10.2017
1531934Beograd (Stari grad)Usluga za odnose s javnošćuistice: 26.09.2017
1531950Beograd (Stari grad)Backup - paket telekomunikacionih uslugaistice: 16.10.2017
1532276Beograd (Stari grad)Usisni i izduvni sistem za autobuse (cevi, nosači, obujmice, zaštitni limovi, zaptivači...)istice: 05.10.2017
1532301Beograd (Stari grad)Stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenihistice: 27.09.2017
1532313Beograd (Stari grad)Tekuće održavanjeistice: 28.09.2017
1532315Beograd (Stari grad)Iznajmljivanje mobilnih toaletaistice: 27.09.2017
1532462Beograd (Stari grad)Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za ugradnju teretnog lifta i sistema za klimatizaciju i ventilacijuistice: 18.10.2017
1532483Beograd (Stari grad)Usluga popravke spektrometraistice: 27.09.2017
1532505Beograd (Stari grad)Zubi kofice za bagereistice: 18.10.2017
1532523Beograd (Stari grad)Sitan inventar za sanitarnu galanterijuistice: 18.10.2017
1531762Beograd (Voždovac)Oprema za dekorativno osvetljenjeistice: 16.10.2017
1532199Beograd (Voždovac)Građevinsko zanatski radovi: opšti građevinski radovi na stambenim zgradamaistice: 25.09.2017
1532209Beograd (Voždovac)Investiciono održavanje krovaistice: 02.10.2017
1532196Beograd (Vračar)Izvođenje radova na sanaciji vlage i krovnog pokrivačaistice: 16.10.2017
1532262Beograd (Vračar)Laboratorijsko posuđeistice: 27.09.2017
1532304Beograd (Vračar)Popravka i servisiranje postojeće medicinske opremeistice: 28.09.2017
1531814Beograd (Zemun)Tng-plinistice: 25.09.2017
1531816Beograd (Zemun)Htz opremaistice: 16.10.2017
1532197Beograd (Zemun)Radovi na sanaciji i održavanju autobuskih stajalištaistice: 17.10.2017
1532497Beograd (Zemun)Prehrambeni proizvodiistice: 03.10.2017
1531797Beograd (Zvezdara)Potrošni materijal za endoskopske jedinice kbc zvezdaraistice: 25.09.2017
1531805Beograd (Zvezdara)Materijal i oprema za realizaciju projekta poboljšanja javnog osvetljenjaistice: 16.10.2017
1531910Beograd (Zvezdara)Usluge izvođenja ekskurzije učenikaistice: 16.10.2017
1532531Beograd (Zvezdara)Gorivo za autogaražuistice: 28.09.2017
1532513BoljevacNabavka gorivaistice: 27.09.2017
1531782BorNabavka rezervnih delova za putnicka i poluteretna vozila Partija 1: rezervni delovi za putnicka vozilaistice: 25.09.2017
1531786BorNabavka rezervnih delovaistice: 25.09.2017
1532493BorRezervni delovi i materijal za održavanje vozilaistice: 26.09.2017
1532527BorOprema za sport (košarkaška konstrukcija sa rezervnim delovima, rukometni golovi i odbojkaški komplet)istice: 27.09.2017
1531812ČačakNeprekidni izvor napajanja i štampačiistice: 18.10.2017
1531933ČačakUsluge popravke i održavanja mašinaistice: 19.10.2017
1531945ČačakNabavka usluge servisa gorionikaistice: 25.09.2017
1532287ČačakRadovi na sanaciji sistema kanalizacijeistice: 23.10.2017
1532148ČelarevoOglas za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljištaistice: 23.09.2017
1532466ĆuprijaPozorišna predstava Јazavac pred sudomistice: 26.09.2017
1531772DespotovacNabavka službenog automobilaistice: 25.09.2017
1531790DimitrovgradAlati za mašinsku radionicuistice: 25.09.2017
1531938Gornji MilanovacOdržavanje programa za finansijeistice: 25.09.2017
1531952Gornji MilanovacNabavka usluge tehničkog ispitivanjaistice: 16.10.2017
1532271IrigElektrična energijaistice: 18.10.2017
1531942IvanjicaNabavka usluge izrade projektne dokumentacijeistice: 27.09.2017
1532478JagodinaOdržavanje opštinskih, nekategorisanih puteva, atarskih puteva i pešačko biciklističkih stazaistice: 18.10.2017
1532272KikindaNabavka nameštaja za opremanje elektronske učioniceistice: 25.09.2017
1532203KladovoUređenje terena za potrebe projektovanja, izvođenja i geodetskih radova u priobaljuistice: 17.10.2017
1531774KnjaževacGume i akumulatoriistice: 26.09.2017
1531776KnjaževacKancelarijski materijalistice: 25.09.2017
1531919KostolacUsluga fabričkog servisiranja blok transformatoraistice: 23.09.2017
1532295KostolacOpravka i servisiranje viljuškaraistice: 19.10.2017
1532461KostolacIspitivanje elektro-energetske opremeistice: 19.10.2017
1532469KostolacRemont odšljakivača a2istice: 19.10.2017
1532490KostolacRezervni delovi za vdg, vsv, vhdgistice: 19.10.2017
1532501KostolacOdlivci za drobilicu šljake i bager pumpeistice: 19.10.2017
1532511KostolacČelični limovi debljine do 20 mmistice: 19.10.2017
1531777KragujevacSklopke za radioničke mašineistice: 25.09.2017
1531787KragujevacRemont kotlarnice i instalacije grejanjaistice: 26.09.2017
1531905KragujevacUsluge održavanja merno ispitne opreme - baždarenje i verifikacijaistice: 25.09.2017
1531928KragujevacServis m/v u garantnom rokuistice: 26.09.2017
1532158KragujevacAukcijska prodaja - porodične zgradeistice: 18.10.2017
1532281KragujevacKonzervirano povrćeistice: 28.09.2017
1532464KragujevacOpravka elektoinstalacija akumulatorske stanice u vk Divostinistice: 19.10.2017
1532534KragujevacBenzin i naftaistice: 29.09.2017
1531770KraljevoSigurnosne kape za nadzemne hidranteistice: 25.09.2017
1531830KraljevoZaključak o prodaji - livadaistice: 12.10.2017
1531831KraljevoZaključak o prodaji - voćnjakistice: 11.10.2017
1532256KraljevoŠtampani kancelarijski materijalistice: 27.09.2017
1532473KraljevoServis mv Fiat 500 listice: 26.09.2017
1532448KrupanjRadovi na izgradnji sanitarno fekalne kanalizacijeistice: 29.09.2017
1532479KrupanjEkskurzija učenika 8. razredaistice: 27.09.2017
1532208KulaKapitalno održavanje puta u naselju Ruski Krsturistice: 25.09.2017
1532202KuršumlijaIzvođenje radova na izgradnji II fazeistice: 17.10.2017
1532260LazarevacRezni alatistice: 18.10.2017
1532308LazarevacServisiranje TOC analizatora i test validacijeistice: 18.10.2017
1532317LazarevacServisiranje akumulatorske stanice i ispravljačaistice: 18.10.2017
1532468LazarevacPopravka i servisiranje viljuškaraistice: 19.10.2017
1532481LazarevacRemont pumpiistice: 18.10.2017
1532508LazarevacElektro otporni uređaj za predgrevanje i odžarivanjeistice: 18.10.2017
1532524LazarevacRazvodni ormaniistice: 18.10.2017
1532502LeskovacStolovi, stolice, krevetići, dušeci i sličnoistice: 27.09.2017
1532299LjigPrevoz ugljaistice: 02.10.2017
1531836LoznicaZaključak o prodaji nepokretne imovine - zemljišteistice: 28.09.2017
1531837LoznicaZaključak o prodaji nepokretne imovine - njivaistice: 10.10.2017
1531838LoznicaZaključak o prodaji nepokretne imovine - zemljišteistice: 10.10.2017
1531839LoznicaZaključak o prodaji nepokretne imovine - zemljište, zgradaistice: 17.10.2017
1532201Mali ZvornikUređenje nekategorisanih puteva i otresišta na teritoriji opštine Mali Zvornikistice: 16.10.2017
1532217Mali ZvornikRehabilitacija putevaistice: 17.10.2017
1532255MerošinaNabavka lož uljaistice: 29.09.2017
1532263MerošinaNabavka gorivaistice: 28.09.2017
1531840MladenovacZaključak o prodaji - bansek, automobil, abrihter, prikolicaistice: 25.09.2017
1532211MolEnergetska sanacija objekata 1 i 2istice: 25.09.2017
1531756NišOdržavanje motornih vozila marke MERCEDESistice: 22.09.2017
1531941Niš (Crveni Krst)Nadzor nad izvođenjem radovaistice: 25.09.2017
1531917Niš (Mediana)Zakup audio i video opremeistice: 26.09.2017
1531918Niš (Mediana)Korišćenje zatvorenog bazenaistice: 25.09.2017
1531920Niš (Mediana)Usluga direktnog televizijskog prenosaistice: 25.09.2017
1531924Niš (Mediana)Pružanje geodetskih uslugaistice: 25.09.2017
1531926Niš (Mediana)Usluge geodetskog obeležavanja trasa za uređenje atarskih putevaistice: 26.09.2017
1531949Niš (Mediana)Usluge održavanja vozilaistice: 25.09.2017
1532284Niš (Mediana)Izvođenje građevinskih radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mrežeistice: 19.10.2017
1532452Niš (Mediana)Izvođenje građevinskih radova na izgradnji saobraćajnicaistice: 19.10.2017
1532518Niš (Mediana)Nabavka potrošnog materijala za biohemijski analizator mindray bs 800 m1istice: 19.10.2017
1531911Niš (Palilula)Ekskurzije i nastava u prirodiistice: 25.09.2017
1531959Niš (Pantelej)Nabavka r/d rashladne tehnikeistice: 26.09.2017
1532278Niš (Pantelej)Građevinski materijalistice: 26.09.2017
1532477Niš (Pantelej)Javna nabavka usluge organizovanja ekskurzijeistice: 26.09.2017
1532482Niška BanjaOpremanje sajamskih štandovaistice: 26.09.2017
1532164Novi PazarOglas za prikupljanje ponuda za izvođenje đačkih ekskurzija - za školsku 2017/2018. godinuistice: 05.10.2017
1532311Novi PazarUsluge javnog zdravljaistice: 03.10.2017
1532470Novi PazarUsluge tekućih popravki i održavanja medicinske opreme - sterilizatora marke ’’Geting’’istice: 28.09.2017
1531798Novi SadPrirodni gasistice: 16.10.2017
1531844Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - zgradaistice: 11.10.2017
1531845Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 17.10.2017
1531846Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, njivaistice: 13.10.2017
1531925Novi SadUusluge održavanje pneumatskih uređaja i prateće opremeistice: 16.10.2017
1531927Novi SadInovacija tehničke dokumentacije saobraćajnih površina, vodovoda i kanalizacijeistice: 25.09.2017
1531930Novi SadServis i održavanje medicinske opremeistice: 03.10.2017
1532150Novi SadIspravka javnog oglasa za otuđenje rashodovanih putničkih vozila i ostalih osnovnih sredstavaistice: 20.09.2017
1531948Novi SadPodopolagačke uslugeistice: 25.09.2017
1531963Novi SadProdaja imovine stečajnog dužnika ( stambena zgrada , stan , kancelarijska oprema )istice: 25.09.2017
1532163Novi SadJavni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za odrđivi razvoj u Autonomnoj Pokrajini Vojvodineistice: 03.10.2017
1532332Novi SadZamena balastnih potrošača (load banks) radi povećanja električne snage kogeneracionih elektrana ...istice: 22.09.2017
1532198Novi SadRadovi na investicionom održavanju cevnog razvoda u instalacionom kanaluistice: 16.10.2017
1532205Novi SadRadovi na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Bačka Palankaistice: 02.10.2017
1532207Novi SadIzgradnja, rekonstrukcija i adaptacija ts 110/35/20 kvistice: 16.10.2017
1532212Novi SadRadovi na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Bački Petrovac 2istice: 02.10.2017
1532254Novi SadOprema za javnu bezbednostistice: 13.10.2017
1532283Novi SadIzgradnja panelne ogradeistice: 04.10.2017
1532297Novi SadUsluga odvaga kamionskih teretaistice: 13.10.2017
1532302Novi SadUsluge ispitivanja i baždarenja instrumenata i merilaistice: 16.10.2017
1532305Novi SadUsluge ispitivanja termomašinske opreme, postrojenja i posuda pod pritiskomistice: 16.10.2017
1532310Novi SadUsluge održavanja jednosmernih razvoda i akumulatorskih baterijaistice: 16.10.2017
1532328Novi SadProdaja - Polovnih industrijskih mašina i opremeistice: 23.09.2017
1532331Novi SadNabavka usluge izvođenja radova sa nabavkom i isporukom materijala i opreme za potrebe rekonstrukcije male elektrane Velebit 3Bistice: 06.10.2017
1532535Novi SadUsluge opremanja autocisterni sistemima protiv smrzavanja nadgradnje vozila za Naftagas transport d.o.o. Novi Sad u 2017. godini.istice: 25.09.2017
1532503Novi SadNabavka medicinskih sredstavaistice: 29.09.2017
1532536Novi SadUsluge servisiranja i održavanja autocisterni marke: Iveco, Mercedes, Volvo, FAP, STILT, SLIŠKOistice: 25.09.2017
1532537Novi SadMašinsko – montažni radovi za potrebe Naftagas – tehnički servisiistice: 25.09.2017
1532538Novi SadIzbor izvođača u pružanju usluga izrade paketa tehničke dokumentacije u skladu sa zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, ...istice: 02.10.2017
1531799ObrenovacUređaj za pranje vozila pod pritiskomistice: 16.10.2017
1531803ObrenovacDelovi za pumpe tehničke rashlade, slivne pumpe, kondenz, napojne i ostale pumpe u turbo postrojenju tent aistice: 17.10.2017
1531809ObrenovacBubnjevi za transportere dopreme ugljaistice: 18.10.2017
1532206ObrenovacIzgradnja dečijeg bazena sa atrakcijamaistice: 16.10.2017
1532279ObrenovacRezervni delovi servo pogona a5 za potrebe tekućeg održavanja u te kolubaraistice: 18.10.2017
1532282ObrenovacRezervni delovi za remont bager pumpi blokova a1-a4-te kolubaraistice: 20.10.2017
1532459ObrenovacRekonstrukcija impulsnih instalacija na merenjima razlike pritisaka na peščanim filterimaistice: 18.10.2017
1532467ObrenovacIzrada tehničke kontrole projektne dokumentacije izgradnje fcs i fekalne kanalizacije u Zabrežjuistice: 18.10.2017
1532475ObrenovacAtestiranje viljuškaraistice: 18.10.2017
1532525ObrenovacSpecijalni lepkovi - tentistice: 18.10.2017
1532529ObrenovacMedicinski benzin, alkohol, aceton – tent.istice: 18.10.2017
1532267OdžaciNabavka lož uljaistice: 26.09.2017
1532216OpovoNabavka radova - nepredviđeni radovi na sanaciji i adaptaciji objekta zdravstva - ambulanta Sefkerinistice: 26.09.2017
1532257OreškovicaNabavka hrane i pića za školsku kuhinjuistice: 26.09.2017
1532314Osečina (Varošica)Nastava u prirodi i ekskurzijaistice: 28.09.2017
1532275PadejNabavka dobara mrkog ugljaistice: 26.09.2017
1531765PančevoNabavka monitorskih zvučnikaistice: 26.09.2017
1531807PančevoPredizolovane i crne ceviistice: 16.10.2017
1531852PančevoZaključak o prodaji - zgradaistice: 09.10.2017
1531855PančevoZaključak o prodaji - bonsek, kratilica, cirkularistice: 06.10.2017
1532277PančevoNabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređalaistice: 03.10.2017
1532293PančevoRealizacija maturske ekskurzijeistice: 27.09.2017
1532312PančevoČišćenje septičkih jamaistice: 26.09.2017
1531793ParaćinNabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređajaistice: 25.09.2017
1532253PetrovaradinSupstrati za rasadničku proizvodnjuistice: 26.09.2017
1532480PetrovaradinUsluge na gajenju i uređivanju šuma 2017. god.istice: 04.10.2017
1532453PinosavaPrethodno obaveštenje - životne namirnice i ostali prehrambeni proizvodiistice: 18.10.2017
1531909PirotPriprema, distribucija i podela obrokaistice: 25.09.2017
1532454PirotIzrada idejnog projekta za sanaciju dela hidrantske mreže i vršenje stručnog nadzora na izvođenju radovaistice: 26.09.2017
1532520PirotElektrična energijaistice: 26.09.2017
1531810PožarevacLaboratorijski refraktometaristice: 25.09.2017
1531856PožarevacZaključak o javnoj prodaji - akcije izvršnog dužnika (hartije od vrednosti)istice: 06.10.2017
1531857PožarevacZaključak o javnoj prodaji - akcije izvršnog dužnika (hartije od vrednosti)istice: 06.10.2017
1531858PožarevacZaključak o javnoj prodaji - akcije izvršnog dužnika (hartije od vrednosti)istice: 06.10.2017
1531859PožarevacZaključak o javnoj prodaji - trimer, švajs aparatistice: 04.10.2017
1531860PožarevacZaključak o javnoj prodaji - automobilistice: 29.09.2017
1531862PožarevacZaključak o javnoj prodaji - zemljište, zgradaistice: 26.09.2017
1532455PožarevacUgostiteljske uslugeistice: 26.09.2017
1532485PožarevacUžina za izdvojena odeljenjaistice: 26.09.2017
1532498PožarevacMedicinski gasoviistice: 18.10.2017
1532500PožarevacRezervni delovi za vozni parkistice: 29.09.2017
1532195PrijepoljeRadovi na tekućem održavanju dela zgradeistice: 25.09.2017
1532270ProkupljeNabavka transfuzionog potrošnog materijalaistice: 18.10.2017
1532318ProkupljeUsluga popravke i održavanja motornih vozilaistice: 22.09.2017
1532319ProkupljeUsluga popravke i održavanja motornih vozilaistice: 22.09.2017
1531761RaškaGume i filteriistice: 26.09.2017
1531815Ribarska BanjaUniforme, zaštitna i sigurnosna odeća i opremaistice: 27.09.2017
1532204ŠabacGrađevinski radovi na stambenim zgradamaistice: 25.09.2017
1532153ŠidIzdavanje u zakup poljoprivrednog zemljištaistice: 27.09.2017
1532528ŠidMaterijal za zubnu tehnikuistice: 20.10.2017
1531864SjenicaZaključak o prodaji - traktoristice: 25.09.2017
1532488SmederevoNabavka lož uljaistice: 26.09.2017
1532519SmederevoNabavka grejanjaistice: 27.09.2017
1531865SomborZaključak o prodaji nepokretnih stvari - zemljište, objekatistice: 03.10.2017
1531866SomborZaključak o prodaji nepokretnih stvari - stanistice: 02.10.2017
1532264SomborLekovi sa liste lekova/rfzoistice: 26.09.2017
1532476SomborUsluge mobilne telefonijeistice: 26.09.2017
1532521SopotNabavka dobra - čistiliceistice: 26.09.2017
1531783Sremska KamenicaKertridži za cd/dvd mrežni robot rezač virtua xristice: 26.09.2017
1531789Sremska KamenicaMedicinska oprema – konzola za ekos za lečenje pteistice: 25.09.2017
1532266Sremska KamenicaJavna nabavka putničkog vozilaistice: 27.09.2017
1532286Sremska KamenicaSanacija hidroizolacije na objektimaistice: 26.09.2017
1531877Sremska MitrovicaZaključak o prodaji pokretnih stvari - atmosverska pušnicaistice: 27.09.2017
1531878Sremska MitrovicaZaključak o prodaji pokretnih stvari - ekscentar presaistice: 27.09.2017
1531935Sremska MitrovicaIzvođenje nastave u prirodiistice: 25.09.2017
1532274Sremska MitrovicaLimovi i profili 4 (za prikolice)istice: 28.09.2017
1532487Sremska MitrovicaMedicinska oprema- baterijski motorni sistem za ortopedijuistice: 04.10.2017
1531879Stara PazovaZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 12.10.2017
1531880Stara PazovaZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 02.11.2017
1532160SuboticaProdaja imovine - Udeo - 100%, odnosno 99,97% vlasništva u privrednom društvu ,,Zlatibo2r voda unitedistice: 20.10.2017
1532316SuboticaUsluga tehničkog pregleda objektaistice: 27.09.2017
1532290SurčinEksploatacija peska i sanacija površinskog kopaistice: 19.10.2017
1531780TrnjaneUgradnja mašinskih instalacija centralnog grejanjaistice: 16.10.2017
1531806TrnjaneNabavka užine za učenikeistice: 25.09.2017
1532210UbIzgradnja novog parkaistice: 16.10.2017
1531784UžiceMaterijal za laboratorijske testove po partijama: lab.posuđe, hemikalijeostali pomoćni materijalistice: 17.10.2017
1531937UžiceOsiguranje deceistice: 25.09.2017
1532289UžiceVodovod-radovi na obnovi vodovodne mrežeistice: 28.09.2017
1532496UžiceNabavka benzina i dizelaistice: 27.09.2017
1531769ValjevoNabavka električne energijeistice: 17.10.2017
1531882ValjevoZaključak o prvoj prodaji nepokretnosti - viljuškar, ručna dizalica, pelet, vaga, automatski punjač ara, kompresoristice: 10.10.2017
1531883ValjevoZaključak o drugoj prodaji nepokretnosti - livada, njiva, šuma, pašnjakistice: 17.10.2017
1531884ValjevoZaključak o drugoj prodaji nepokretnosti - njiva, šumaistice: 17.10.2017
1531885ValjevoZaključak o drugoj prodaji nepokretnosti - livadaistice: 17.10.2017
1531936ValjevoZimsko održavanje ulicaistice: 16.10.2017
1531940ValjevoZimsko održavanje puteva i ulicaistice: 16.10.2017
1532291VarvarinAsfaltiranje ulicaistice: 20.10.2017
1531955Velika PlanaKancelarijski nameštajistice: 25.09.2017
1531813VinčaHemikalije za innistice: 16.10.2017
1531801VranjeHleb i pecivoistice: 16.10.2017
1531946VranjeEkskurzija učenikaistice: 25.09.2017
1532512VranjeBioptička kleštaistice: 27.09.2017
1532309Vranjska BanjaEkskurzija đakaistice: 29.09.2017
1531794VrbasĐačka užinaistice: 25.09.2017
1531802VrbasĐačka užinaistice: 25.09.2017
1531956VrbasDelovi za gorionikeistice: 25.09.2017
1532154VreociJavni poziv za prodaju opalih jabuka sorte Ajdared, Merloz i Jonagoldistice: 26.09.2017
1531886VršacZaključak o prodaji - zemljište, njiva, zgradaistice: 03.10.2017
1532166VršacOglas o održavanju aukcijske prodaje - porodične zgradeistice: 19.10.2017
1532491VršacNabavka potrošnog materijalaistice: 22.09.2017
1532280ŽagubicaGorivo za sanitetska i putnička vozilaistice: 26.09.2017
1531758ZaječarUžina za učenikeistice: 23.09.2017
1531778ZaječarDezinfekciona sredstva za potrebe bolniceistice: 16.10.2017
1531887ZaječarZaključak o prodaji nepokretnosti - poslovni prostor, kermiks, valjak, pikolicaoprema vozila, zalihe peska i betonse galanterijeistice: 30.10.2017
1531888ZaječarZaključak o prodaji nepokretnosti - zgradaistice: 10.10.2017
1532149ZemunOglas za prikupljanje ponuda za izvođenje nastave u prirodi za učenike 4. razreda u školskoj 2017/2018. godiniistice: 26.09.2017
1532214ŽitorađaGeodetsko tehnički radovi u ko Voljčinacistice: 25.09.2017
1532516ZlatiborLekovi i medicinska pomagalaistice: 29.09.2017
1531893ZrenjaninZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište, njivaistice: 24.10.2017
1531894ZrenjaninZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište, njivaistice: 24.10.2017
1531895ZrenjaninZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište, njiva, zgradaistice: 24.10.2017
1531896ZrenjaninZaključak o prodaji pokretnih stvari - terensko vozilo, špediter, sunce grabulje, špartač, rasipač đubriva, prskalica traktorska, kosačica, tanjirača,istice: 02.10.2017
1531898ZrenjaninZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko voziloistice: 01.10.2017
1531899ZrenjaninZaključak o prodaji pokretnih stvari - automobilistice: 06.10.2017
1532162ZrenjaninProdaja - industrijskog kompleksa, pomoćnih objekata, raznih preparata za pripremu lekova i sl.istice: 16.10.2017
Crna Gora
1532228BeraneZaključak o prodaji nepokretnosti - dvorišta, zemljišta i dr.istice: 04.10.2017
1532237BeraneObavještenje o prodaji nepokretnosti - dvorišta, porodične zgrade, poslovnih prostora i dr.istice: 06.10.2017
1532323Bijelo PoljeIzrada elaborata eksproprijacije glavnog projekta rekonstrukcije dijela uliceistice: 22.09.2017
1532225BudvaZaključak o prodaji - njiva, porodičnih zgrada i dr.istice: 05.10.2017
1532232CetinjeOglas o prodaji imovine - vlasničkog udjela od 7% Društva za trgovinu, turizam i usluge Božja voda DOOistice: 23.10.2017
1532227KolašinJavni poziv za davanje u zakup poslovnog prostoraistice: 26.09.2017
1532236KolašinObavještenje o prodaji nepokretnosti - livada, poslovnih prostora i dr.istice: 03.10.2017
1532240KolašinObavještenje o prodaji nepokretnosti - livade, šume i dr.istice: 04.10.2017
1532433Kotor Sanacija putaistice: 10.10.2017
1532230NikšićObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambenog prostora i garažeistice: 05.10.2017
1532234NikšićObavještenje o prodaji nepokretnosti - pašnjaka, njiva, livada, voćnjaka i dr.istice: 04.10.2017
1532238NikšićObavještenje o prodaji nepokretnosti - pašnjaka, njiva, voćnjaka i dr.istice: 05.10.2017
1532430Nikšić Nabavka usluga kolektivnog osiguranja lica i imovine na godišnjem nivouistice: 25.10.2017
1532431Nikšić Izvođenje radova na prostorijama baletske škole u objektuistice: 10.10.2017
1532132PljevljaDijelovi za bager HYUNDAI R450LC-7A i R800LC-7Aistice: 20.09.2017
1531964PljevljaUsluge korišćenja mobilne telefonije (govorni i data saobraćaj) - usluge iznajmljivanja simetričnog internet linka sa fiksnim IP adresama...istice: 01.10.2017
1531965PljevljaDijelovi za dizalicu Metalna MLT1040istice: 02.10.2017
1531967PljevljaRezni alatistice: 20.09.2017
1532005PljevljaRezervni dijelovi za Actros 4144k 8x4/4istice: 20.09.2017
1532093PljevljaDijelovi za bušilicu Atlas Copco ROC L6 25SFistice: 20.09.2017
1532131PljevljaRačunarsko komunikaciona oprema sa uslugom instalacije i konfiguracijeistice: 20.09.2017
1532143PljevljaDijelovi za Cummins motore.istice: 20.09.2017
1532429Pljevlja Sukcesivna nabavka soli za posipanje putevaistice: 25.10.2017
1532231PlužineOglas o prodaji imovine - poslovnih zgrada, garaža i dr.istice: 23.10.2017
1532427PodgoricaMedicinski potrošni materijal za genetiku i imunologijuistice: 10.10.2017
1532320PodgoricaThe council of Europe is inviting potential suppliers to submit their offers for the ict development services to enhance trie existing softwareistice: 09.10.2017
1532226PodgoricaZaključak o prodaji - parceleistice: 05.10.2017
1532229PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - dvorišta, pomoćnih zgrada i dr.istice: 05.10.2017
1532239PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambenog prostora i garažeistice: 04.10.2017
1532428Podgorica Nabavka laboratorijske opreme, nabavka drona za elektrotehnički fakultet, nabavka prenosivog ručnog 3d skenera sa kolor opcijomistice: 26.10.2017
1532432Podgorica Nabavka vodovodno-kanalizacionog i elektro materijalaistice: 10.10.2017
1532434Podgorica Mali laboratoriski aparatiistice: 10.10.2017
1532224Sveti StefanJedanaesti oglas za prodaju imovine - šume 3. klaseistice: 16.10.2017
1532322TuziIzdavanje poslovnog prostora na tri godineistice: 21.09.2017
1531960UlcinjIzgradnja zaštitnog zida u blizini objekata A. Zeneljović-Svačistice: 22.09.2017
Kosovo
1532341DjakovicaSistem za pracenje i upravljanje vozila preko gpsistice: 25.09.2017
1532018GnjilaneNabavka i montiranje transformatora 100 kva u spistice: 25.09.2017
1532012GračanicaSanacija fasade u osnovnoj školiistice: 21.09.2017
1532013Kosovo PoljeSnabdevanje sa tonerimaistice: 26.09.2017
1532014Kosovo PoljePostavlanja horizontalnog i vertikalnog signaliziranjaistice: 21.09.2017
1532017ObilićNabavka armatureistice: 25.09.2017
1532337ObilićSnabdevanje sa ležajevima za elektricne motoreistice: 25.09.2017
1532338ObilićSnabdevanje sa anjonskim flokulantomistice: 26.09.2017
1532339ObilićSnabdevanje sa viljuškara ležajevimaistice: 25.09.2017
1532340ObilićSpoljna guma za vozila toyotaistice: 25.09.2017
1532008PrištinaSnabdevanje opremom za server roomistice: 25.09.2017
1532010PristinaSnabdevanje sa uniref blokom i knjižicomistice: 25.09.2017
1532011PrištinaKalibracija valvole osiguranjaistice: 21.09.2017
1532016PristinaMh registar za osiguranje vozila i tehnicki pregled vozilaistice: 21.09.2017
1532334PristinaServisiranje it opreme u tužilackom sistemuistice: 22.09.2017
1532336PristinaSnabdevanje rezervnim delovima za pabxistice: 27.09.2017
1532342PrištinaSnabdevanje sa mobilnim telefonimaistice: 25.09.2017
1532015PrizrenPopravka i servisiranje centralnog sistema za hladjenjeistice: 22.09.2017
1532009RanilugUredjenje trotoarima oko pijaceistice: 25.09.2017
1532335UrosevacSnabdevanje antifrizom za centralno grejanjeistice: 22.09.2017
Bih - Federacija BiH
1532413BanovićiLežajeviistice: 25.09.2017
1532417BanovićiLežajeviistice: 25.09.2017
1532110BlagajNabavka i distribucija lož uljaistice: 06.10.2017
1532419BrezaUlja i mastiistice: 04.10.2017
1532117BukinjeGrađevinski radovi na izradi kanala za pražnjenje šljakovoda blokova 3 i 4 odnosno 5 i 6 u teistice: 29.09.2017
1532124CazinNabavka peletaistice: 29.09.2017
1532388FojnicaJavna nabavka usluga prijevoza učenikaistice: 25.09.2017
1532400FojnicaInformatička oprema,toneri i ketriđiistice: 28.09.2017
1532393GradačacNabavka, transport i montaža kotla za loženje drvenim peletomistice: 25.09.2017
1532222IlidžaJavni oglas - licitaciju za prodaju vlastitih proizvoda – žive stokeistice: 25.09.2017
1532421IlijašZimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva, trotoara i pješačke zoneistice: 09.10.2017
1532126KakanjIzvođenje radova na izgradnji ambulanteistice: 03.10.2017
1532401KakanjNabavka materijala za grijanjeistice: 05.10.2017
1532407KakanjNabavka profilaistice: 12.10.2017
1532425KakanjOžičenje mjerenja i upravljanja toplotnom stanicomistice: 10.10.2017
1532403KladanjNabavka usluga popravaka i održavanja teretnih motornih vozilaistice: 09.10.2017
1532114KonjicRegulacioni plan naselja lisičići površina obuhvata cca 40 haistice: 28.09.2017
1532118MaglajIzvođenje radova provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja na lokaciji bunkeristice: 25.09.2017
1532107MostarIspitivanje i servisiranje dizel agregata i UPS-a u Proizvodnji električne energijeistice: 09.10.2017
1532128MostarDizel gorivo en 590istice: 06.11.2017
1532129MostarOdržavanje službenih vozila: audiistice: 02.10.2017
1532375MostarNabava ulja i mazivaistice: 28.09.2017
1532377MostarOprema za sigurnu sobu i server saluistice: 09.10.2017
1532398MostarFizička i tehnička zaštitaistice: 03.11.2017
1532405MostarNabavka dijagnostičke opremeistice: 03.10.2017
1532414MostarNabava građevinskog materijalaistice: 10.10.2017
1532399Mostar-AvenijaNabava planinarske i ronilačke opremeistice: 28.09.2017
1532386Sanski MostNabavka peleta tip en+a2 sa prijevozomistice: 26.09.2017
1531901SarajevoNabavka usluga osiguranja motornih i priključnih vozila društva BH Telecom d.d. Sarajevo, za period od 01.01.2018.-31.12.2019. godineistice: 09.10.2017
1531902SarajevoAngažovanje radne snage u proizvodnji za 2018. godinu (za radioničku izradu stubova, kontejnera i dr.)istice: 06.10.2017
1531904SarajevoNabavka aktivne pristupne opreme i uslugaistice: 05.10.2017
1531908SarajevoNabavka georedudantnog dra (diametar routing agent) routeraistice: 12.10.2017
1532095SarajevoNabavka izrada i ugradnja inox ograde za montažno-demontažnu tribinu Amfiteatra- Dom mladihistice: 25.09.2017
1532097SarajevoNabavka terenskog motornog vozilaistice: 02.10.2017
1532101SarajevoNabavka opreme i materijala za srevisiranje mjerila - elektronske pločeistice: 02.10.2017
1532105SarajevoUsluge komunikacija visoke propusnosti za funkcionisanje integralnog informacionog sistema – linkovi i backup istihistice: 25.10.2017
1532106SarajevoNabavka goriva za grijanjeistice: 05.10.2017
1532113SarajevoPružanje usluga osiguranja studenataistice: 25.09.2017
1532115SarajevoNabavka sredstava i pribora za održavanje higijeneistice: 27.09.2017
1532119SarajevoNabavka jedinstvenog sigurnosnog rješenja za servere, radne stanice (računare), mobilne i tablet uređajeistice: 03.10.2017
1532121SarajevoUsluge redovnog održavanja, servisiranja i tehnički pregled liftovaistice: 03.10.2017
1532123SarajevoNabavka kokošijih jajaistice: 09.10.2017
1532127SarajevoNabavka potrošnog materijala i usluge održavanja i servisiranja it opremeistice: 27.09.2017
1532179SarajevoVarious computers supplyistice: 23.10.2017
1532220SarajevoJavni oglas za prodaju stalnih sredstava - motornih vozila licitacijomistice: 25.09.2017
1532221SarajevoOsiguranje finansijskog gubitka uslijed prodaje kolaterala (stana) po cijeni manjoj od visine preostalog duga po glavnici odobrenog kreditaistice: 29.09.2017
1532329SarajevoJavni konkurs za dodjelu sredstava iz granta programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda h2020 za 2017. godinuistice: 05.10.2017
1532376SarajevoIzvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji dječijih igralištaistice: 05.10.2017
1532379SarajevoNabavka izrada i ugradnja inox ograde za montažno-demontažnu tribinu Amfiteatra- Dom mladihistice: 25.09.2017
1532382SarajevoUsluge izrade studija: saobraćajno transportno uvezivanje šumskog potencijala ksistice: 09.10.2017
1532383SarajevoPružanje usluga servisiranja i održavanja telefonskih centralaistice: 12.10.2017
1532394SarajevoNabavka usluge-obavezno i kasko osiguranje službenih vozilaistice: 09.10.2017
1532411SarajevoNabavka kancelarijskog materijalaistice: 10.10.2017
1532412SarajevoNabavka obrazaca za štampanjeistice: 03.10.2017
1532424SarajevoBih redovni, periodični i vanredni tehnički pregled svih vrsta i kategorija vozila, baždarenje/ispitivanje tahografa i aktivacija tahografaistice: 12.10.2017
1532330Sarajevo/LaktašiOdabir prevoznika koji bi vršio distribuciju proizvoda na području Bosne i Hercegovine, ( DC Tuzla - Bijeljina, Brčko, Zvornik, Srebrenica; DC Laktašiistice: 29.09.2017
1532406Široki BrijegGodinu sezonu grijanja 2017/2018 godinuistice: 09.10.2017
1532120StolacIzgradnja športske dvoraneistice: 10.10.2017
1532098TuzlaNabavka zupčastog vijenca bagera eš 6/45istice: 10.10.2017
1532100TuzlaNabavka gornjeg i donjeg šinskog kruga i rolnog kruga eš 6/45 int.br.3istice: 10.10.2017
1532103TuzlaNabavka vozilaistice: 09.10.2017
1532104TuzlaRadovi na zaštiti od zaobalnih voda rijeke soline u zoni žutog mostaistice: 02.10.2017
1532111TuzlaNabavka računovodstvenih uslugaistice: 02.10.2017
1532385TuzlaSrednjenaponski kabloviistice: 02.10.2017
1532390TuzlaNabavka računarske i elektroničke opremeistice: 09.10.2017
1532404TuzlaRadovi na održavanju kompleksa slana banjaistice: 03.10.2017
1532410TuzlaAngažovanje radnika u jami glavni sloj Rudnikaistice: 03.10.2017
1532112Velika KladušaNabavka građevinske mehanizacijeistice: 06.11.2017
1532109VrapčićiNabavka i distribucija lož uljaistice: 06.10.2017
1532096ZavidovićiSječa i izrada šds, lifranje, primicanje animalom, izvoz traktorom, izgradnja i čišćenje traktorskih vlakaistice: 09.10.2017
1531754ZenicaNabavka radova na izvođenju montažnih radova na eksploataciji i održavanju pristupnih mreža i terminalnih uređajaistice: 28.09.2017
1532373ZenicaNabavka računarske opremeistice: 04.10.2017
1532418ZenicaNabavka i ugradnja materijala za termoizolaciju stiroporom i izrada fasade na objektuistice: 26.09.2017
1532420ZenicaZamjena stolarije na objektuistice: 27.09.2017
1532223ŽepčeRadovi na asfaltiranju, renoviranju i rekonstrukciji objekata u 12 mz u općinama Žepče i Tešanjistice: 04.10.2017
1532130ĐurđevikHidraulična crijeva, priključci i čahureistice: 29.09.2017
Bih - Republika Srpska
1532102Banja LukaNabavka putničkog motornog vozilaistice: 06.10.2017
1532108Banja LukaIzgradnja kružne raskrsnice na magistralnom putuistice: 10.10.2017
1532397Banja LukaNabavka usluga održavanja motornih vozilaistice: 25.09.2017
1532402Banja LukaMedicinska sredstvaistice: 03.10.2017
1532416Banja LukaIzrada utu-a za izgradnju objekta mjesne zajednice, ambulante i dječijeg vrtićaistice: 02.10.2017
1532542Banja LukaIsporuka procjenjenih godišnjih količina reagenata za biološku obradu otpadnih voda i obradu naftnog i biološkog muljaistice: 03.10.2017
1532543Banja LukaIsporuka pumpi za centralno grijeanje u podstanici P-20istice: 26.10.2017
1532218BanjalukaJavni konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinuistice: 16.10.2017
1532539BeogradIzrada filtera, radi održavanja proizvodnih mašina u zavodu za izradu novčanica i kovanog novcaistice: 21.09.2017
1532423BijeljinaNabavka ugljaistice: 26.09.2017
1532422BratunacNabavka roba-peleta za potrebe grijanja službenih prostorijaistice: 27.09.2017
1532540BratunacOglas o prodaji pokretne i nepokretne imovine - objekti, zemljište, transportna vozila i opremaistice: 17.10.2017
1532409DerventaIzrada vertikalne saobraćajne signalizacije u toku 2017. godineistice: 28.09.2017
1532387DobojUgovor o sukcesivnoj nabavci lesominskih obloga za putničke vagoneistice: 03.10.2017
1532391DobojUgovor o nabavci personalnih računaraistice: 03.10.2017
1532415DvoroviNabavka i isporuka uglja za grejnu sezonu 2017/18. godinaistice: 02.10.2017
1532374GackoNabavka usluga ugradnje pijezometara na nasipu korita rijekeistice: 04.10.2017
1532194HrešaOglas o prodaji ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u svojini lokalne samouprave putem usmenog javnog nadmetanja - licitacijeistice: 02.10.2017
1532378KasindoNabavka usluga prevoza radnikaistice: 04.10.2017
1532408KostajnicaPonovljena nabavka usluga za odabir banke za dugoročno kreditna zaduženjaistice: 03.11.2017
1532219LaktašiOdabir prevoznika, koji bi vršio distribuciju proizvoda na području Bosne i Hercegovine, ( DC Tuzla - Bijeljina, Brčko, Zvornik, Srebrenica; DC Laktašistice: 29.09.2017
1532125Mrkonjić GradSanacija dijela sportske ulice sa taksi stajalištemistice: 27.09.2017
1532384PrijedorNaftnog derivata, naftnog tečnog goriva lož ulje “s” (mazut)istice: 09.10.2017
1532381PrnjavorUsluge zimskog održavanje putevaistice: 16.10.2017
1532426PrnjavorNabavka vatrogasnog vozilaistice: 06.10.2017
1532392SokolacRadovi na rekonstrukciji škpistice: 04.10.2017
1532389TrebinjeNabavka lož uljaistice: 03.10.2017
1532122TrnovoNabavka i montaža toplovodnog kotlaistice: 17.10.2017
1532380TrnovoNabavka lož ulja za zagrijavanje prostorijaistice: 05.10.2017
1532116ZvornikPrehrambene namirnice za snabdijevanje bolničke kuhinje, hljeb i svježe mesoistice: 18.10.2017
Bih - Brcko distrikt
1532099BrčkoNabavka opreme za izvođenje nastave – geografske i istorijske karteistice: 31.10.2017
1532395BrčkoNabavka radova na izgradnji fiskulturne saleistice: 19.10.2017
1532396BrčkoNabavka radova na izgradnji fiskulturne saleistice: 19.10.2017
Makedonija
1532050BitolaKanalizacioni cevki (pvc i betonski)istice: 05.10.2017
1532054BitolaOrganizacija i sproveduvanje na aktivnosti za jaknenje na kapacitetite na centar za razvoj na pelagoniski planski regionistice: 20.09.2017
1532060BitolaPolietilenski korugirani kanalizacioni cevkiistice: 05.10.2017
1532075BitolaAktivna električna energijaistice: 06.10.2017
1532080BitolaServisiranje na vozila so vklučeni rezervni delovi, avto gumi i rabotna rakaistice: 22.09.2017
1532363BitolaOgrada za parking prostoristice: 25.09.2017
1532021DelčevoJavna nabavka na usluga - osiguruvanje na imot, oprema i vozilaistice: 25.09.2017
1532057DelčevoDozirna klipna pumpa za doziranje na polielektrolit i visoko pritisočna cirkulaciona pumpaistice: 20.09.2017
1532022Demir HisarRabotna oblekaistice: 26.09.2017
1532352Demir HisarZimsko održuvanje na lokalni patišta i uliciistice: 29.09.2017
1532043Demir KapijaOdržuvanje i servisiranje na vozilaistice: 20.09.2017
1532028GostivarDemontaža i montaža na toplovodni kotli so priklučna instalacijaistice: 26.09.2017
1532031GostivarNabavka i priprema na uslugi za pečatenjeistice: 26.09.2017
1532036GostivarNabavka na motorni benzini, dizel gorivo i tečen naften gasistice: 05.10.2017
1532241GostivarSupply of water and sewage materials and spare partsistice: 24.10.2017
1532040KavadarciAlati oprema i instrumenti po lista na specifikacija (rolcangli, nareznici, manometri i dr)istice: 20.09.2017
1532042KavadarciNabavka na terensko vozilo 4h4istice: 05.10.2017
1532045KavadarciMotorni benzini, dizel gorivo i tečen naften gasistice: 25.09.2017
1532071KavadarciNabavka na uslugi za izrabotka na proekti so vklučena revizijaistice: 05.10.2017
1532077KavadarciNabavka na pijalociistice: 20.09.2017
1531735KičevoNabavka na lesno maslo za gorenjeistice: 04.10.2017
1531740KičevoHirurški konciistice: 25.09.2017
1531741KičevoKomprimirani medicinski gasoviistice: 19.09.2017
1532091KičevoServisiranje i popravka na medicinska i ostanata opremaistice: 26.09.2017
1532041KočaniNabavka na lekoviistice: 28.09.2017
1532348KočaniIzolacija na gradski cevkovod za topla vodaistice: 28.09.2017
1532069Kriva PalankaNabavka na ogrevno drvoistice: 05.10.2017
1531743KumanovoMedicinski sredstva- hirurški konciistice: 10.10.2017
1532073KumanovoPlastika i sterilna plastika za laboratorija za sanitarna i toksikološka hemija i sanitarna mikrobiologijaistice: 26.09.2017
1532074KumanovoReagensi za laboratorija za sanitarna hemija i laboratorija za toksikološka hemijaistice: 25.09.2017
1532088KumanovoElektronska baza na propisiistice: 20.09.2017
1532247KumanovoMedical supplies — surgical suturesistice: 10.10.2017
1532343KumanovoSobiranje, transport i uništuvanje na medicinski otpad so inceneracijaistice: 28.09.2017
1532350KumanovoNabavka na motorni masla, masti i antifrizistice: 29.09.2017
1532359LozovoNabavka i transport na peletiistice: 28.09.2017
1532023Makedonska KamenicaNabavka i isporaka na drveni peleti za ogrevistice: 25.09.2017
1532044NegotinoZdravstveno-higienski pregledi na vraboteni, bakteriološki monitoring na rabotni prostorii i profilaktička dddistice: 20.09.2017
1532242NovaciRubber for vulcanizationistice: 03.10.2017
1531738OhridNabavka na biolabolatoriski materijalistice: 25.09.2017
1532020OhridGotovi podlogi za kultiviranje i identifikacija na mikroorganizmiistice: 28.09.2017
1532029OhridPijalaciistice: 26.09.2017
1532047OhridNabavka na raboti za izvedba i postavuvanje na centralno greenjeistice: 21.09.2017
1532052OhridPrevoz na učeniciistice: 25.09.2017
1532058OHRIDKancelariski materijaliistice: 20.09.2017
1532061OhridPrevoz na učenici za del od osnovnite učilištaistice: 25.09.2017
1532087OhridNabavka na medicinski potrošen materijal (kosken nadomestok, pila za koleno, cementen restriktor)istice: 05.10.2017
1532354OhridPrevoz na učeniciistice: 28.09.2017
1532362OhridGorivo za službeni patnički motorni vozilaistice: 28.09.2017
1532092PetrovecNabavka na uslugi za održuvanje i popravka na vozilaistice: 20.09.2017
1532026PrilepPreventivno održuvanje na aplikativen softveristice: 09.10.2017
1532027PrilepServisiranje – održuvanje i popravka na oprema za video nadzorotistice: 27.09.2017
1532081PrilepNabavka na kancelariski materijalistice: 20.09.2017
1532347PrilepProizvodi od hartijaistice: 28.09.2017
1532368PrilepNabavka na kancelariski materijaliistice: 09.10.2017
1532371PrilepSukcesivna nabavka - usluga za polnenjen na toneriistice: 25.09.2017
1532086ProbištipIzbor na izveduvač za izgradba na ulici vo naselbaistice: 25.09.2017
1532039RadovišIzgradba na ulica (asfalt, vodovodna mreža, fekalna kanalizacija i atmosferska kanalizacija)istice: 10.10.2017
1532367RadovišNabavka na nastavno-obrazovni pomagalaistice: 26.09.2017
1531748RosomanOsiguruvanje na učeniciistice: 19.09.2017
1532353s. BanskoServisiranje i održuvanje na liftoviistice: 25.09.2017
1531733SkopjeVkoričuvanje na posebni planovi za stopanisuvanje so šumi i posebni lovnostopanski osnoviistice: 19.09.2017
1531734SkopjeOdržuvanje na sistem za video nadzor i komunikaciska oprema na naplatni stanici i granični preminiistice: 13.10.2017
1531736SkopjeOdržuvanje na softver za materijalno rabotenjeistice: 21.09.2017
1531737SkopjeRekonstrukcija na fasada na stanben objektistice: 25.09.2017
1531742SkopjeRekonstrukcija na fasada na stanben objektistice: 02.10.2017
1531745SkopjeNabavka na niskonaponski i srednonaponski kablovski priboristice: 03.07.2018
1531746SkopjeOsiguruvanje na pravnata odgovornost kon treti lica za šteti na imot, telesna povreda i smrten slučaj, koi proizleguvaat od dejnostaistice: 30.10.2017
1531747SkopjeStoki- prehranbeni proizvodiistice: 04.10.2017
1531750SkopjeOsiguritelni uslugiistice: 20.09.2017
1531751SkopjeRekonstrukcija na fasada na stanben objektistice: 25.09.2017
1531753SkopjeMašini za ribanje i čistenje i količki za transportistice: 04.10.2017
1532025SkopjeToneri, riboni, kertridži i id kartičkiistice: 09.10.2017
1532030SkopjeNabavka na uslugi za organizacija na generalno sobranie na eurimažistice: 26.09.2017
1532032SkopjeNabavka na službeni motorni vozilaistice: 31.10.2017
1532033SkopjeToneri i drugi materijali za pečatenjeistice: 06.10.2017
1532037SkopjeStoki- peleti-drveni strugotini a1 klasaistice: 25.09.2017
1532038SkopjeNabavka na uslugi za ispraćanje na pratki po brza poštaistice: 25.09.2017
1532046SkopjeNabavka na informatička opremaistice: 06.10.2017
1532048SkopjeObezbeduvanje na uslugi za vršenje na prevodistice: 25.09.2017
1532051SkopjeOsnoven laboratoriski pribor i oprema za kabineti po hemija i biologijaistice: 05.10.2017
1532053SkopjeIzrabotka na tribina na nadvorešno igrališteistice: 20.09.2017
1532056SkopjeIzvršuvanje na patni raboti vo zimski uslovi na site državni patištaistice: 05.10.2017
1532059SkopjeEdna mašina za pečatenje za potrebite na pečatnicata na sobranie na republika makedonijaistice: 05.10.2017
1532063SkopjeNadzor nad izveduvanje na završni raboti-zastakluvanje, bojadisuvanje, malterisuvanjeistice: 22.09.2017
1532066SkopjePopravka i servisiranje na službenite vozilaistice: 02.10.2017
1532067SkopjeHortikulturno ureduvanje okolu teniskite tereni vo kompleksot na sportskiot centaristice: 25.09.2017
1532068SkopjeNabavka, transport i montaža na ѕidni led svetilkiistice: 25.09.2017
1532070SkopjeNabavka na stoki- univerzalni mašini so priklučociistice: 05.10.2017
1532072SkopjeSiten inventaristice: 21.09.2017
1532076SkopjeMasla i masti za podmačkuvanje-masti i ostanati maslaistice: 05.10.2017
1532078SkopjeNabavka na uslugi za neograničen internet pristapistice: 25.09.2017
1532079SkopjeRekonstrukcija na vodovodna mrežaistice: 27.09.2017
1532082SkopjePečatenje i ukoričuvanje na izdanija i pečatenje na promotiven i reklamen materjalistice: 25.09.2017
1532083SkopjeOdržuvanje na softver za medicinsko rabotenjeistice: 25.09.2017
1532084SkopjeNabavka, montaža i demontaža na tabli so iminja na ulici, ploštadi, mostovi i drugi infrastrukturni objekti i tablički za numeracija na objektiistice: 05.10.2017
1532085SkopjeNabavka na merno-razvodni kutii za direktni merni urediistice: 15.04.2018
1532248SkopjeRepair and continual maintenance of medical equipment, computer equipment and other equipment (air conditioners and air conditioning, white goods, cenistice: 17.10.2017
1532249SkopjeThird party legal liability insurance for property damage, bodily injury and death caused by performing the activity, provision of air traffic controlistice: 30.10.2017
1532344SkopjeGradežni materijali za tekovno održuvanje so sukcesivna isporakaistice: 09.10.2017
1532349SkopjeNabavka na kancelariski materijali i pečateni materijali i obrasci, kompjuterska hartija, data maileri i fiskalni rolniistice: 09.10.2017
1532356SkopjeOsiguruvanje na službeni vozilaistice: 25.09.2017
1532358SkopjeRegistracija- tehnički pregled na motorni vozilaistice: 25.09.2017
1532360SkopjeIzrabotka, transport i montaža na mebel od metal vo otvoreno i poluotvoreno maško oddelenieistice: 02.11.2017
1532364SkopjeRekonstrukcija i postavuvanje na ograda so elektronska rampaistice: 29.09.2017
1532365SkopjeKasko osiguruvanje na službenite motorni vozilaistice: 28.09.2017
1532366SkopjeNabavka na eurosuper bs 95 gorivoistice: 28.09.2017
1532370SkopjePnevmatici i vnatrešni gumi za motorni vozilaistice: 28.09.2017
1532372SkopjeNabavka e stoka – mašina za pečatenje na barkod nalepkiistice: 28.09.2017
1531752Skopje CentarUslugi za lokalen uslugi za kopnen transport na učenici vo osnovno obrazovanieistice: 19.09.2017
1532024Sopište,SkopjeBeli magnetni tabliistice: 26.09.2017
1532055ŠtipUsluga za bezbednost i zdravje pri rabotaistice: 20.09.2017
1532062ŠtipPovtorna nabavka na osiguruvanje na vozilaistice: 20.09.2017
1532355ŠtipReagensi za biohemiski analizator architect c4000 ili ekvivalent (zatvoren sistem )istice: 09.10.2017
1532369ŠtipNabavka na popravka i tekovno održuvanje na laboratoriska opremaistice: 28.09.2017
1531744StrugaNabavka na ogrevno drvoistice: 25.09.2017
1532019StrugaHtz oprema (obleka i obuvki) i zaštitni sredstvaistice: 09.10.2017
1532034StrugaNabavka na uslugi za servisiranje na vozila i rezervni deloviistice: 25.09.2017
1532035StrugaNabavka na goriva i masla za vozilaistice: 25.09.2017
1531749StrumicaTest setovi za izrabotka na molekularno dijagnostički analizi so otstapuvanje na aparat na koristenje bez nadomestistice: 25.09.2017
1532049StrumicaKancelariski, pečatarski materijal, toneri i ekg hartijaistice: 25.09.2017
1532065StrumicaServisiranje i održuvanje na medicinska oprema so rezervni deloviistice: 06.10.2017
1532090TetovoOgrevno drvoistice: 25.09.2017
1532345Tetovo/s. ŠemšovoEkstra lesno maslo za domaćinstvo el-1istice: 28.09.2017
1532346Tetovo/s. ŠemšovoNabavka i transport na bukovi ogrevni drvaistice: 28.09.2017
1532357ValandovoNabavka i transport na ogrevno drvoistice: 25.09.2017
1532064VasilevoJavna nabavka na uslugi za taksi prevozistice: 20.09.2017
1531739VelesNabavka i montaža na stakloistice: 19.09.2017
1532089VelesPasterizirano mleko i zasladuvačistice: 20.09.2017
1532351Zajaz-KičevoNabavka i transport na ogrevno bukovo drvoistice: 25.09.2017
1532361Zajaz-KičevoOrganiziran prevoz na učeniciistice: 09.10.2017
Hrvatska
1532007DrenjeRabljena vatrogasna autocisternaistice: 05.10.2017
1531969KoprivnicaUsluga izrade idejnog i glavnog projekta izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnicaistice: 06.10.2017
1531978OsijekNabava lož-ulja za osnovne i srednju školuistice: 27.09.2017
1532180OsijekProdaja - nekretnine: zgrade i dvor, Zgrada i dvor ul.m.kišpatića 2.,površine 9811m2 i kč.br. 8143/2 u naravi, kuća broj 18 i dvor ul.m.kišpatića povistice: 18.10.2017
1532181OsijekProdaja - Nekretnine: oranicaistice: 26.09.2017
1532182OsijekProdaja - Nekretnine: oranicaistice: 26.09.2017
1532184OsijekProdaja - Nekretnine: nasip, trafostanica, porta i dvorište, mlin, ...istice: 04.10.2017
1532185OsijekProdaja - Nekretnine: gospodarske zgrade i dvorišteistice: 04.10.2017
1532186OsijekProdaja - Nekretnine: nasip, trafostanica, porta i dvorište, mlin, ...istice: 04.10.2017
1532187OsijekProdaja - Nekretnine: kuća i dvor, dvorište i poslovna zgrada, ...istice: 09.10.2017
1532188OsijekProdaja - Nekretnine: oranice, ...istice: 19.10.2017
1531968PulaIzvođenje građevinsko obrtničkih i elektrotehničkih radova na uređenju uredskih i arhivskih prostorijaistice: 09.10.2017
1531979RijekaStomatološke mašine s pripadajućim terapeutskim stolicamaistice: 05.10.2017
1531986RijekaMrežna, računalna i komunikacijska opremaistice: 05.10.2017
1531989RijekaNamještaj za potrebe centra za hitnu medicinuistice: 05.10.2017
1531990RijekaIi faza izgradnje dječjeg vrtića s jaslicama u sokolovcuistice: 06.10.2017
1532189RijekaProdaja - Nekretnine: kuća, dvorište, ...istice: 26.10.2017
1531988SisakAdaptacija zgrade javne namjene – interpretacijski centaristice: 06.10.2017
1532190Slavonski BrodProdaja - Nekretnine: livade, pašnjak, dvorište, zgrada pilane, kotlovnica, strojarnica, porta, zgrada društvene prehrane i zajedničkih službi, ...istice: 25.09.2017
1532191Slavonski BrodProdaja - Nekretnine: livade, pašnjak, dvorište, zgrada pilane, kotlovnica, strojarnica, porta, zgrada društvene prehrane i zajedničkih službi , ...istice: 25.09.2017
1531985SplitOpskrba električnom energijomistice: 05.10.2017
1532176StupnikProdaja - rabljenog kamiona, posipača i snježnog pluga u vlasništvu Općine Stupnik.istice: 22.09.2017
1531976VaraždinPotrošni materijal za hemodijalizu (materijal za podržavanje bubrežne funkcije)istice: 23.10.2017
1532193VaraždinProdaja - Predmet prodaje je pravo - tražbina koju stečajnu dužnik ima prema društvu ABIES d.o.o.istice: 30.09.2017
1532003Velika GoricaZdravstveni program prevencije i zbrinjavanja stresa za kontrolore zračnog prometaistice: 01.10.2017
1532173ZabokProdaja - Rabljena osobna vozila, teretna vozila i podizna auto-platformaistice: 22.09.2017
1531975ZadarRekonstrukcija obalnog zida lukobrana i prilazne rampe trajekta u luci loparistice: 09.10.2017
1532145ZagrebSanacija objekta Livanjske zajednice u ulici Hrvatskog proljeća 38istice: 22.09.2017
1531755ZagrebJavno nadmetanje za prodaju drvnih sortimenataistice: 22.09.2017
1532171ZagrebNabava i isporuka konzerviranog povrćaistice: 12.10.2017
1532170ZagrebOdljevi od sivog i nodularnog ljevaistice: 25.09.2017
1531970ZagrebNabava nadogradnje postojećih diskovnih sustava za pohranu podatakaistice: 06.10.2017
1531971ZagrebIsporuka i zamjena dijela postojećih tepiha i tepih stazaistice: 10.10.2017
1531972ZagrebNabava mrežne opreme za potrebe nadogradnje interne mreže ustanove carnetistice: 06.10.2017
1531973ZagrebOdržavanje i popravak uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.istice: 09.10.2017
1531974ZagrebNabava komunikacijske opreme za nadogradnju okosnice carnet mrežeistice: 06.10.2017
1531977ZagrebProširenje poslužiteljske i podatkovne infrastrukture za replikaciju i uspostava upravljanja it servisimaistice: 17.10.2017
1531980ZagrebUsluga evaluacije provedbe fonda za azil, migracije i integraciju te fonda za unutarnju sigurnostistice: 06.10.2017
1531981ZagrebKoncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava pašino vreloistice: 09.10.2017
1531982ZagrebEus (medicinska oprema)istice: 09.10.2017
1531983ZagrebNabava osobnog vozilaistice: 09.10.2017
1531984ZagrebRtg snimaona s plafostatomistice: 09.10.2017
1531987ZagrebČišćenje separatoraistice: 17.10.2017
1531991ZagrebIzgradnja mosta zvečevo-brzaja“ na državnoj cesti dc69istice: 05.10.2017
1531992ZagrebVozilo za prijevoz pacijenataistice: 18.10.2017
1531993ZagrebRekonstrukcija raskrižja državne cesteistice: 05.10.2017
1531994ZagrebUsluge održavanja ibm informix baza podatakaistice: 09.10.2017
1531995ZagrebUsluge održavanja pos infrastruktureistice: 09.10.2017
1531996ZagrebUsluge tiska materijala za usluge hpistice: 09.10.2017
1531997ZagrebIsporuka daljinski upravljivih sf6 jednostrukih rastavnih sklopki za 20(10) kv nadzemne mrežeistice: 09.10.2017
1531998ZagrebProjektiranje podmorskih kabelaistice: 05.10.2017
1531999ZagrebNabava viličaraistice: 10.10.2017
1532000ZagrebSrednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona klase 1 i klase 2istice: 26.10.2017
1532001ZagrebNabava roba i usluga za održavanje piaggio mopedaistice: 09.10.2017
1532002ZagrebUsluge zaštite objekata putem centralnog dojavnog sustavaistice: 06.10.2017
1532004ZagrebNabava liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobeistice: 01.10.2017
1532006ZagrebNabava usluge osiguranja imovine, odgovornosti i vozilaistice: 22.09.2017
1532144ZagrebIzgradnja javne rasvjete u Ulici Lukovacistice: 22.09.2017
1532146ZagrebStručni nadzor nad sanacijom javne rasvjete u krugu podružnice čistoćaistice: 22.09.2017
1532156ZagrebSanacija toplovoda na lokacijama Podružnice Čistoćaistice: 25.09.2017
1532169ZagrebProizvodi od željeza i čelika za potrebe Podružnice Čistoćaistice: 22.09.2017
1532168ZagrebSanacija javne rasvjete u krugu Podružnice Čistoćaistice: 25.09.2017
1532174ZagrebJavni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora za određene namjeneistice: 22.09.2017
1532175ZagrebModernization and Restructuring of the Road Sector Projectistice: 06.10.2017
1532177ZagrebIsporuke Plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje (FSRU) uz pružanje usluga upravljanja i održavanja FSRU-aistice: 29.09.2017
1532178ZagrebProduljenje roka - Provedba homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastaristice: 22.09.2017
1532183ZagrebProdaja - osobni automobil, Škoda Octavia 1.9 TDI CLASSIC, Jumberistice: 21.09.2017
1532192ZagrebProdaja - Nekretnine: ISPRAVKAistice: 28.09.2017
1532233ZagrebProširenje poslužiteljske i podatkovne infrastrukture za replikaciju i uspostava upravljanja IT servisimaistice: 17.10.2017
Slovenija
1532136CeljeNakup terminalov (ukv radijskih postaj) za reševalno postajo za uporabo v reševalnih vozilihistice: 27.09.2017
1532138CeljeDokončanje vseh del na prestavitvi 110 kv daljnovodaistice: 09.10.2017
1532292HočeRekonstukcija ceste Hočka/Veronikovaistice: 28.09.2017
1532445KnežakIzdelava nadgradnje za gasilsko vozilo gcgp-1istice: 29.09.2017
1532325KoperNamero o ustanovitvi stvarne služnostiistice: 29.09.2017
1532324KoperNamero o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženjaistice: 29.09.2017
1532326KoperNamero o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženjaistice: 29.09.2017
1532327KoperNamere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženjaistice: 29.09.2017
1532134Koper - CapodistriaUreditev rokometnega igrišča ob zadružnem domuistice: 29.09.2017
1532442Koper - CapodistriaNakup pomivalnega strojaistice: 26.09.2017
1532435LjubljanaOprema za razširitev in nadgradnjo obstoječega podatkovnega omrežja sžistice: 02.10.2017
1532135LjubljanaNadgradnja licence checkmarxistice: 28.09.2017
1532139LjubljanaVzdrževanje javnih zelenih površinistice: 19.10.2017
1532140LjubljanaTiskarske storitveistice: 18.10.2017
1532142LjubljanaIzvedba goi del za dispečerski centeristice: 24.10.2017
1532251LjubljanaVzdrževanje javnih zelenih površinistice: 19.10.2017
1532252LjubljanaIzvajanje storitve tiskanja, kuvertiranja in distribucije poštnih pošiljkistice: 18.10.2017
1532441LjubljanaGoi dela za ureditev hangarja in pisrnistice: 09.10.2017
1532443LjubljanaSlikopleskarska dela na objektihistice: 29.09.2017
1532141MariborPlenice in rokaviceistice: 24.10.2017
1532250MariborPlenice in rokaviceistice: 24.10.2017
1532437MariborInterventna energetska sanacija ravne streheistice: 04.10.2017
1532439MariborVzdrževanje in opravila vozil blagovne znamke volkswagenistice: 27.09.2017
1532440MariborVarovalke - taljivi vložkiistice: 03.10.2017
1532447MedvodeVarovanje objekta občineistice: 05.10.2017
1532438Novo MestoNakup in dobava igral in opreme z montažo na igriščihistice: 02.10.2017
1532137PostojnaObnova fasadeistice: 20.09.2017
1532446Ravne Na KoroškemNakup in dobava traktorja - rabljenoistice: 28.09.2017
1532444Šentilj V Slov. goricahUrejanje zelenih površinistice: 25.09.2017
1532321SlivnicaIzgradnja večnamenskega objekta Bohovaistice: 19.10.2017
1532436TrbovljeSanacija in rekultivacija plazu hribarnik (jesih)istice: 09.10.2017
15. Sep 2017
Srbija
1531274AleksandrovacOglas o prodaji imovine - upravne zgrade, klanice, portirnice i dr.istice: 23.10.2017
1531477AleksinacToneri za laserske štampače i fotokopir aparatistice: 25.09.2017
1531580ApatinMobilno obezbeđenje i obilazak objekataistice: 26.09.2017
1531554ApatinNabavka kanti za odlaganje komunalnog otpada za individualna domaćinstvaistice: 26.09.2017
1531257ApatinaProdaja - pijačnog platoa, lokala, zemljišta i dr.istice: 17.10.2017
1531494AriljeAluminijum sulfatistice: 17.10.2017
1531470Bačka PalankaVodomeri, oprema i rezervni deloviistice: 25.09.2017
1530966Bačka PalankaZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 18.10.2017
1531326Bajina BaštaČišćenja galerije na levom boku braneistice: 16.10.2017
1531443BarajevoIzgradnja kapela na grobljimaistice: 16.10.2017
1531288BečejNabavka građevinskog materijalaistice: 22.09.2017
1531720BeogadLepak MEKOL ili odgovarajući za potrebe Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca — Topčider.istice: 20.09.2017
1530967BeogradZaključak o prodaji - pokretnih stvariistice: 21.12.2017
1530968BeogradZaključak o prodaji - pokretnih stvariistice: 21.12.2017
1530969BeogradZaključak o prodaji - pokretnih stvariistice: 27.12.2017
1530970BeogradZaključak o prodaji - pokretnih stvariistice: 28.12.2017
1530971BeogradZaključak o prodaji - stanistice: 16.10.2017
1530972BeogradZaključak o prodaji - pokretnih stvari (medicinski preparati, oprema i pribor, oprema za bebe, igračke...)istice: 03.10.2017
1530973BeogradZaključak o prodaji - trimer, video nadzor, stočna hranaistice: 06.10.2017
1531258BeogradKese za odlaganje tečnosti, gelova i aerosola (t g a) u ručnom prtljaguistice: 26.09.2017
1531263BeogradProdaja imovine - zgrade građevinarstva, samačkog hotela i dr.istice: 20.10.2017
1531276BeogradProdaja ili zakup poslovnih i garažnih prostora, skladišta i dr.istice: 16.10.2017
1531279BeogradProdaja imovine stečajnog dužnika ( njive , silosi i nadstrešnice , klanica )istice: 12.10.2017
1531359BeogradUsluga iznajmljivanja -zakup audio i video opremeistice: 22.09.2017
1531360BeogradRedovno održavanje objekata – popravka oluka na objektu KN-108 u objektu Kumodražistice: 17.10.2017
1531363BeogradPaket elektronskih izdanja propisaistice: 19.09.2017
1531362BeogradUsluga održavanja dva vozila Mercedesistice: 21.09.2017
1531361BeogradUsluga održavanja specijalnog vozila COLESistice: 21.09.2017
1531305Beograd (Čukarica)Nabavka materijala za izvođenje mašinskih radovaistice: 25.09.2017
1531323Beograd (Čukarica)Zakup audio i video opremeistice: 22.09.2017
1531430Beograd (Čukarica)Sanacija specifične opremeistice: 18.10.2017
1531317Beograd (Novi Beograd)Unapređenje sistema primene tehničkih propisa u oblasti homologacije vozilaistice: 17.10.2017
1531319Beograd (Novi Beograd)Metodologija osposobljavanja i periodičnog unapređenja znanja službenikaistice: 16.10.2017
1531336Beograd (Novi Beograd)Izvođenje radova na parternom uređenju, saobraćajnicama i infrstrukturnim instalacijamaistice: 16.10.2017
1531338Beograd (Novi Beograd)Izvođenje radova na parternom uređenju, saobraćajnicama i infrstrukturnim instalacijamaistice: 24.10.2017
1531339Beograd (Novi Beograd)Izvođenje radova na parternom uređenju, saobraćajnicama i infrstrukturnim instalacijamaistice: 24.10.2017
1531408Beograd (Novi Beograd)Uvođenje ISO standarda 9001istice: 28.09.2017
1531429Beograd (Novi Beograd)Usluga pranja vozilaistice: 26.09.2017
1531432Beograd (Novi Beograd)Lekarski pregledi zaposlenihistice: 26.09.2017
1531449Beograd (Novi Beograd)Radovi na tekućem održavanju objekataistice: 16.10.2017
1531491Beograd (Novi Beograd)Nabavka alata i inventaraistice: 16.10.2017
1531584Beograd (Novi Beograd)Radovi na adaptaciji i sanaciji objekataistice: 16.10.2017
1531572Beograd (Novi Beograd)Stručni nalaz za mašineistice: 25.09.2017
1531555Beograd (Novi Beograd)Nabavka kontejnera za sadnice za 2017. godinuistice: 16.10.2017
1531559Beograd (Novi Beograd)Nabavka goriva (dizel)istice: 25.09.2017
1531475Beograd (Palilula)Zamena kotlova sa pratećim radovima u više objekata preduzećaistice: 10.10.2017
1531583Beograd (Palilula)Radovi na popravci oštećenja kolovoza ulica i opštinskih putevaistice: 16.10.2017
1531327Beograd (Rakovica)Redovno održavanje objekata – popravka oluka na objektuistice: 17.10.2017
1531337Beograd (Rakovica)Stolarski radovi- zamena vrataistice: 22.09.2017
1531488Beograd (Savski venac)Nabavka sitnog kuhinjskog inventaraistice: 25.09.2017
1531485Beograd (Savski venac)Razvoj informacionog sistema za upravljanje incidentima u oblasti informacione bezbednostiistice: 16.10.2017
1531467Beograd (Savski venac)Kese za uzimanje krvi sa pratećim epruvetamaistice: 25.09.2017
1531473Beograd (Savski venac)Klima uređajiistice: 25.09.2017
1531296Beograd (Savski venac)Materijal i grafikoni za potrebe operatikaistice: 22.09.2017
1531316Beograd (Savski venac)Usluga štampeistice: 22.09.2017
1531422Beograd (Savski venac)Održavanje AVP poslovnog softveraistice: 02.10.2017
1531492Beograd (Savski venac)Oftamološka opremaistice: 16.10.2017
1531495Beograd (Savski venac)Municijaistice: 23.09.2017
1531500Beograd (Savski venac)Naoružanje i vojna opremaistice: 23.09.2017
1531571Beograd (Savski venac)Usluga realizacije posebne obuke i organizacija polaganja stručnog ispita iz oblasti zaštite od požaraistice: 26.09.2017
1531558Beograd (Savski venac)Nabavka medicinskog potrošnog materijala za aparate Valleylab i Erbeistice: 26.09.2017
1531482Beograd (Stari grad)Oprema za objekte ( vrata, prozori, parket)istice: 26.09.2017
1531463Beograd (Stari grad)Nabavka knjigovezačkih proizvodaistice: 25.09.2017
1531284Beograd (Stari grad)Nameštajistice: 22.09.2017
1531318Beograd (Stari grad)Revizija finansijskih izveštajaistice: 22.09.2017
1531324Beograd (Stari grad)Štampanje službenih glasilaistice: 22.09.2017
1531410Beograd (Stari grad)Usluga obezbeđenja hotela u inostranstvuistice: 25.09.2017
1531411Beograd (Stari grad)Usluga obezbeđenja hotela u inostranstvuistice: 23.09.2017
1531428Beograd (Stari grad)Usluga izrade pribavljanja saglasnosti na investiciono tehničku dokumentaciju u pogledu predviđenih mera zaštite od požaraistice: 25.09.2017
1531553Beograd (Stari grad)Turbopunjači i rezervni delovi za reparaciju turbo punjačaistice: 03.10.2017
1531460Beograd (Vračar)Laboratorijski potrošni materijalistice: 25.09.2017
1531282Beograd (Vračar)Nabavka aplikacije za elektronsko upravljanje dokumentimaistice: 22.09.2017
1531300Beograd (Vračar)Nadogradnja TK sistemaistice: 18.10.2017
1531497Beograd (Vračar)Nabavka računarske opreme i rezervnih delovaistice: 16.10.2017
1531468Beograd (Zemun)Rezervni delovi za poluprikolicu gorica gm22m i druga vozilaistice: 22.09.2017
1531287Beograd (Zemun)Nabavka keteringa, kafe i bezalkoholnih pićaistice: 25.09.2017
1531325Beograd (Zemun)Održavanje i provera gasnih instalacijaistice: 22.09.2017
1531409Beograd (Zemun)Tekuće popravke i održavanje protivpožarne opremeistice: 25.09.2017
1531550Beograd (Zvezdara)Dugotrajni centralni venski kateter za hemodijalizu  istice: 26.09.2017
1531426BlaceRemont kotlovskog postrojenjaistice: 25.09.2017
1531562BogatićGorivoistice: 25.09.2017
1531314BorIzvođenje pozorišne predstave majstori, majstoriistice: 25.09.2017
1531440BorRadovi na krovu zgradeistice: 25.09.2017
1531474BosilegradNovo i nekorišćeno terensko voziloistice: 25.09.2017
1531579BošnjaceEkskurzija učenikaistice: 25.09.2017
1531478ČačakNabavka mobilijaraistice: 25.09.2017
1531480ČačakGasno ulje ekstra lako evro-elistice: 25.09.2017
1531265ČačakOglas za prikupljanje ponuda za izvođenje ekskurzija i nastave u prirodiistice: 02.10.2017
1531343ČačakGrađevinsko zanatski radovi na sanaciji objektaistice: 29.09.2017
1531499DespotovacNabavka 100 tona mrkog ugljaistice: 26.09.2017
1531433Donji MilanovacNabavka usluga osiguranja imovine i zaposlenihistice: 25.09.2017
1531588GolubacIzgradnja zgradeistice: 25.09.2017
1531341Gornji MilanovacTekuće popravke i održavanje protivgradnih stanicaistice: 22.09.2017
1530978JagodinaZaključak o prodaji nepokretnosti - stan, poslovni prostoristice: 05.10.2017
1530979JagodinaZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 12.10.2017
1530980JagodinaZaključak o prodaji pokretnih stvari - automobil, mlin za kukuruzistice: 28.09.2017
1531586JagodinaIzgradnja kružnog toka na raskrniciistice: 16.10.2017
1531451KanjižaNabavka raketa za protivgradnu odbranuistice: 25.09.2017
1531330KikindaPojačano održavanje opštinskog putaistice: 18.10.2017
1531332KikindaSanacije crkveistice: 22.09.2017
1531334KikindaInvesticiono održavanjeistice: 22.09.2017
1531726KikindaZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko motorno voziloistice: 26.10.2017
1531724KikindaZaključak o prodaji pokretnih stvari - traktorska prikolicaistice: 23.10.2017
1531725KikindaZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko motorno voziloistice: 23.10.2017
1531727KikindaZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 04.10.2017
1531728KikindaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pomoćnim objektima i zemljištemistice: 05.10.2017
1531729KikindaZaključak o prodaji nepokretnosti - pomoćni objekat i zemljišteistice: 05.10.2017
1531730KikindaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pomoćnim objektima i zemljištemistice: 05.10.2017
1531294KladovoMobilno postrojenje za interventno snabdevanje pijaćom vodomistice: 16.10.2017
1531576KoceljevaNadzor nad izvođenjem radovaistice: 25.09.2017
1531556Kosovska MitrovicaDobara – nabavka nameštajaistice: 25.09.2017
1531476KostolacHodni strojevi za mašine dressta td 40istice: 17.10.2017
1531464KostolacRezervni delovi za kamione new turbo rivalistice: 17.10.2017
1531466KostolacSredstvo za uklanjanje pene u apsorberuistice: 16.10.2017
1531472KostolacIberlaufistice: 17.10.2017
1531459KostolacRezervni delovi traktora imtistice: 17.10.2017
1531285KostolacCevni sistem izmenjivača toplote PSVistice: 17.10.2017
1531286KostolacNabavka transformatorskog uljaistice: 17.10.2017
1531293KostolacNatrijum hipohloritistice: 17.10.2017
1531295KovačicaNabavka propan butan smešeistice: 03.10.2017
1531333KovačicaSanacija zida na sali za fizičko vaspitanjeistice: 26.09.2017
1531490KragujevacRezervni deloviistice: 16.10.2017
1531469KragujevacUltrazvučni merači potrošnje toplotne energijeistice: 26.09.2017
1531261KragujevacProdaja imovine - građevinskih objekata, poslovnih zgrada, mazutare, garaže i dr.istice: 16.10.2017
1531345KragujevacProdaja oduzete pokretne imovine poreskog dužnika ( razna garderoba )istice: 26.09.2017
1531267KragujevacOglas o prodaji putničkog vozila - VOLKSWAGEN model PASSAT 1,9 TDIistice: 22.09.2017
1531278KragujevacProdaja pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole - razne garderobeistice: 26.09.2017
1531346KragujevacProdaja oduete pokretne imovine poreskog dužnika ( sokovi i negazirana voda )istice: 22.09.2017
1531688KragujevacZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 28.09.2017
1531689KragujevacZaključak o prodaji nepokretnosti - šumaistice: 20.09.2017
1531312KraljevoOrganizovanje ekskurzije za učenikeistice: 22.09.2017
1531331KraljevoKonzervatorsko-restauratorski radovi na starom kupatiluistice: 26.09.2017
1530981KruševacZaključak o prodaji - zemljište, zgradaistice: 06.10.2017
1530984KruševacZaključak o prodaji - traktoristice: 28.09.2017
1530985KruševacZaključak o prodaji - klima, automobil, mašina za pravljenje testa, mašina za razvlačenje kora, kotao na čvrsto gorivoistice: 27.09.2017
1531416KruševacPohađanje PHTLS kursaistice: 25.09.2017
1531412Lajkovac (Varoš)Izrada parapeta-ekshumacijaistice: 26.09.2017
1531465LazarevacKupovina spojkiistice: 16.10.2017
1531421LađevciRedovan servis u garantnom roku m/vistice: 22.09.2017
1531578LađevciAdaptacija prostorijeistice: 13.10.2017
1531577LađevciIspitivanje zaštitne opremeistice: 13.10.2017
1531290LjubovijaNabavka peleta i drva za grejanjeistice: 21.09.2017
1531442LjubovijaRadovi na asfaltiranju lokalnih opštinskih puteva i ulicaistice: 16.10.2017
1531462LoznicaNabavka namirnica -prehrambenih proizvodaistice: 25.09.2017
1531434MajdanpekOdržavanje softveraistice: 23.09.2017
1531435MajdanpekServisiranje medicinske opremeistice: 26.09.2017
1531448MajdanpekUređenje centra selaistice: 25.09.2017
1531501MajdanpekNabavka medicinske opreme- timpanometaristice: 26.09.2017
1531268MajurOglas za prikupljanje ponuda za organizovanje nastave u prirodi za učenike od 1. do 4. razredaistice: 30.09.2017
1531269MajurOglas za prikupljanje ponuda za organizovanje ekskurzijaistice: 30.09.2017
1531573Mali ZvornikPružanje ugostiteljskih uslugaistice: 25.09.2017
1531262MladenovacProdaja nepokretnosti - objekata, građevinskog zemljišta i dr.istice: 20.10.2017
1531496NegotinNabavka medicinskog i sanitetskog potrošnog materijalaistice: 16.10.2017
1530990NišZaključak o prodaji - rashladna vitrinaistice: 30.09.2017
1530992NišZaključak o prodaji - automobilistice: 30.09.2017
1531347NišProdaja oduzete pokretne imovine poreskog dužnika ( putničko vozilo )istice: 25.09.2017
1531483Niš (Crveni Krst)Električna energijaistice: 26.09.2017
1531329Niš (Crveni Krst)Radovi na sanaciji međuspratne konstrukcijeistice: 25.09.2017
1531419Niš (Mediana)Rekonstrukcija cevnih veza na magistralnom cevovoduistice: 16.10.2017
1531313Niš (Palilula)Ostale specijalizovane usluge - agencijske usluge - umetnički programistice: 22.09.2017
1531289Niš (Pantelej)Putnički automobilistice: 25.09.2017
1531298Niš (Pantelej)Prehrambeni proizvodi-životne namirniceistice: 26.09.2017
1531444Nova VarošRadovi na zameni fasadne stolarijeistice: 25.09.2017
1531564Novi KarlovciNabavka užine za đačku kuhinju za školsku 2017/2018 godinuistice: 25.09.2017
1531489Novi KneževacMaterijal za gasne instalacije, merači protoka g4 i regulatori pritiska 22 mbaristice: 26.09.2017
1531722Novi KneževacZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 03.10.2017
1531721Novi KneževacZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko motorno voziloistice: 03.10.2017
1531259Novi PazarKonkurs za najbolju zavičajnu pričuistice: 15.11.2017
1531487Novi SadTekstilni i srodni proizvodiistice: 25.09.2017
1531479Novi SadRučna termovizijska kameraistice: 25.09.2017
1531471Novi SadSitna laboratorijska opremaistice: 26.09.2017
1531457Novi SadMerač relativne vlažnosti i temperatureistice: 25.09.2017
1531719Novi SadTools equipment for drilling servicesistice: 06.10.2017
1531717Novi SadDrumski prevoz bitumena do kupca na teritoriji Kosova i Metohijeistice: 20.09.2017
1531718Novi SadInquiry for procurement of the casing and tubing pipesistice: 29.09.2017
1531256Novi SadAukcijska prodaja - porodičnih zgrada, stanova i dr.istice: 18.10.2017
1531264Novi SadProdaja nepokretne i pokretne imovine - nekoliko parcela za razne nameneistice: 17.10.2017
1531272Novi SadOglas radi davanja u zakup nepokretnosti - parcele za posebne nameneistice: 25.09.2017
1531291Novi SadNabavka svetlosne konzoleistice: 26.09.2017
1531299Novi SadNabavka teretnih vozila niže srednje klaseistice: 16.10.2017
1531307Novi SadAlati i pribor za čišćenje , odmašćivanje i farbanjeistice: 16.10.2017
1531308Novi SadPotrošni materijal za potrebe sterilizacije infektivnog medicinskog otpadaistice: 16.10.2017
1531328Novi SadUsluge održavanja vozila i mašinaistice: 22.09.2017
1531353Novi SadAukcije za prodaju nelikvidne robeistice: 21.09.2017
1531354Novi SadIsporuka i ugradnja materijala (po jediničnim cenama) i izvođenje radova na zameni dela cevovoda sirove vode u Bloku 9 RNPistice: 04.10.2017
1531413Novi SadServis i održavanje ultrazvučnih aparataistice: 02.10.2017
1531417Novi SadEtaloniranje referentnih etalona laboratorije za metrologijuistice: 26.09.2017
1531420Novi SadUsluge hotelskog smeštajaistice: 25.09.2017
1531431Novi SadObjavljivanje obaveštenja o oglasu o javnom konkursu za prijem službenika i nameštenikaistice: 16.10.2017
1531436Novi SadUsluga održavanja laboratorijske opreme - servisiranje sušnice i aparata za destilacijuistice: 09.10.2017
1531447Novi SadRadovi na zastakljivanju prozoraistice: 25.09.2017
1531498Novi SadAparati za domaćinstvoistice: 25.09.2017
1531716Novi SadUsluga isporuke i ugradnje vazdušnih zavesaistice: 22.09.2017
1531585ObrenovacRadovi na obezbeđenju stabilnosti objektaistice: 20.09.2017
1531321ObrenovacIzrada elaborata o rezervama termalne vodeistice: 25.09.2017
1531574ObrenovacIspitivanje specijalnih vatrogasnih odelaistice: 16.10.2017
1531551ObrenovacNabavka sistema za evidenciju radnog vremenaistice: 25.09.2017
1531552ObrenovacMazutni gorionici rezervni deloviistice: 16.10.2017
1531438ObrovacUvođenje vodovoda i kanalizacijeistice: 25.09.2017
1531304OsojaneNabavka dobara-razni građevinski materijalistice: 26.09.2017
1531454PančevoUbrusi i toalet papiristice: 25.09.2017
1530996PančevoZaključak o prodaji - zgrada, zemljišteistice: 26.09.2017
1531000PančevoZaključak o prodaji pokretnih stvari - motokultivator, autoprikolicaistice: 26.09.2017
1531441PančevoInvesticiono održavanje-zamena fasadne stolarijeistice: 16.10.2017
1531549ParaćinNabavka novih autoguma za vozni parkistice: 25.09.2017
1531292PećinciPijačne tezge za pijačni prostoristice: 22.09.2017
1531283PetrovaradinRibe i riblja mlađistice: 16.10.2017
1531273PirotProdaja - nove upravne zgrade, hale, magacina, kancelarija i dr.istice: 27.10.2017
1531335PirotIzvođenje radova na rekonstrukciji i uređenju narodnog pozorištaistice: 22.09.2017
1531456PožarevacUgalj i drva za ogrevistice: 26.09.2017
1531342PožarevacRadovi na adaptaciji sanitarnog čvoraistice: 22.09.2017
1531437PrijepoljeIzvođenje radova na uređenju poljskih-atarskih putevaistice: 16.10.2017
1531406PrijepoljeJavni oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojiniistice: 03.10.2017
1531582PrijepoljeUsluga čišćenja snega na putevimaistice: 16.10.2017
1531453ProkupljeNabavka medicinske opremeistice: 27.09.2017
1531415ProkupljeOdržavanje ostale opremeistice: 16.10.2017
1531340RumaSanacija dela saobraćajnicaistice: 17.10.2017
1531002ŠabacZaključak o prodaji - kutije za košniceistice: 21.09.2017
1531004ŠabacZaključak o prodaji - automobilistice: 22.09.2017
1531005ŠabacZaključak o prodaji - automobilistice: 20.10.2017
1531439ŠabacNabavka radova na sanaciji fasadeistice: 25.09.2017
1531587ŠidAdaptacija saleistice: 16.10.2017
1531281SirčaNabavka gotovih peciva za đačku užinuistice: 26.09.2017
1531481SomborNabavka prirodnog gasa za grejnu sezonuistice: 25.09.2017
1531455SomborPosude za odlaganje medicinskog otpadaistice: 16.10.2017
1531010SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište, zgrada, njivaistice: 21.09.2017
1531011SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgradaistice: 21.09.2017
1531013SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, garažno mestoistice: 21.09.2017
1531014SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljište, njivaistice: 25.10.2017
1531015SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljište, njivaistice: 25.10.2017
1531018SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 25.10.2017
1531019SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 19.10.2017
1531021SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 19.10.2017
1531022SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljište, njivaistice: 18.10.2017
1531025SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 18.10.2017
1531027SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljište, njivaistice: 12.10.2017
1531028SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - njiva, zgrada, zemljišteistice: 28.09.2017
1531030SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 28.09.2017
1531033SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 11.10.2017
1531450SomborKancelarijski materijalistice: 16.10.2017
1531280SopotNabavka rezervnih delova za teretni programistice: 22.09.2017
1531561SopotNabavka vodovodnog materijalaistice: 16.10.2017
1531563SopotNabavka vodovodnog materijalaistice: 25.10.2017
1531306Sremska KamenicaNabavka hrane za divljačistice: 22.09.2017
1531301Sremska MitrovicaMedicinski nameštaj i opremaistice: 22.09.2017
1531320Sremska MitrovicaSkladištenje merkantilnog kukuruzaistice: 22.09.2017
1531418Sremska MitrovicaProjekat za izgradnjuistice: 25.09.2017
1531445Stara MoravicaTermoizolacija objektaistice: 25.09.2017
1531266SuboticaDruga aukcijska prodaja nepokretnosti - porodične zgrade, zemljišta i njiveistice: 19.10.2017
1531297SuboticaHemija i potrošni materijal za održavanje higijeneistice: 16.10.2017
1531575SuboticaIzrada projektno tehničke dokumentacije na fasadiistice: 16.10.2017
1531590SuboticaAukcijska prodaja nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 19.10.2017
1531303SurčinKese za odlaganje tečnosti, gelova i aerosola u ručnom prtljaguistice: 26.09.2017
1531425SurčinUsluge veštačenjaistice: 26.09.2017
1531427SurčinOdržavanje informacionog programaistice: 21.09.2017
1531581SurčinServis vatrogasnih aparata i hidranataistice: 27.09.2017
1531560TemerinUžina za učenike u školskoj 2017/2018. godiniistice: 25.09.2017
1531245TrstenikZaključak o prodaji nepokretnosti - njiva, pašnjak, livada, vinograd, voćnjakistice: 29.09.2017
1531246TrstenikZaključak o prodaji - stanistice: 03.10.2017
1531247TrstenikZaključak o prodaji - pokretnih stvari (odlaže se prodaja)istice: 04.10.2017
1531248UbZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište, zgrada, pašnjak, njiva, livada, šumaistice: 05.10.2017
1531484UmčariNabavka gotovih lanč paketaistice: 25.09.2017
1531452UžiceRezervni delovi za kombigazistice: 25.09.2017
1531250UžiceZaključak o prodaji pokretnih stvari - (otkazuje se prodaja)istice: 28.09.2017
1531365UžiceOglas - davanje u zakup nepokretnosti - poslovni prostoristice: 25.09.2017
1531366UžiceOglas radi davanja u zakup nepokretnosti - poslovni prostoristice: 25.09.2017
1531315ValjevoUsluge osiguranja - ponovljen postupakistice: 25.09.2017
1531302VarvarinPutnički automobilistice: 22.09.2017
1531423VitanovacUsluge izvođenja nastave u prirodiistice: 25.09.2017
1531349VranjeJavna prodaja - poslovnog prostoraistice: 25.09.2017
1531322VranjeOrganizovanje ekskurzijeistice: 27.09.2017
1531424VranjeNabavka usluge iznajmljivanja mobilnih toaleta i čišćenje istihistice: 25.09.2017
1531414Vrnjačka BanjaUsluge rušenja bespravno izgrađenih objekataistice: 26.09.2017
1531252VršacZaključak o prodaji - traktorska presa za baliranjeistice: 02.10.2017
1531458ZaječarNabavka šavnog materijala za potrebe bolnice i doma zdravljaistice: 25.09.2017
1531310ZaječarServisiranje cirkulacionih pumpi i popravka i održavanje elektromotoraistice: 22.09.2017
1531557ZaječarNabavka gorivaistice: 26.09.2017
1531367ZlatiborOglas o davanju u zakup bilbordaistice: 25.09.2017
1531254ZrenjaninZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 02.10.2017
1531255ZrenjaninZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište, njivaistice: 02.10.2017
Crna Gora
1531687Bar Nabavka auto guma za teretna vozila, autobuse i građevinske mašineistice: 10.10.2017
1531407BeogradZaključak o prodaji nepokretnosti - poslovni prostoristice: 12.10.2017
1531369Bijelo PoljeJavni oglas za davanje koncesije za korištenje mineralne vode s izvorišta Čeoče je za flaširanje odnosno pakovanje i dopremanje vodeistice: 31.10.2017
1531371Bijelo PoljeZaključak o prodaji - parkinga, zgrade i dr.istice: 12.10.2017
1531676Cetinje Nabavku robe-lož uljeistice: 23.10.2017
1531368Herceg NoviObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambenog prostoraistice: 27.09.2017
1531670Niksic Tehnički pregled i registracija vozilaistice: 24.10.2017
1531370NikšićZaključak o prodaji - zemljišta, pašnjaka, šume i dr.istice: 13.10.2017
1531686Nikšić Nabavka usluge iznajmljivanja servisa kolokacije data centra (disaster recovery site)istice: 23.10.2017
1530964PljevljaPolietilenske cijevi No 300mm Np 16 bar i nepovratni ventili za sistem odvodnjavanja Površinskih Kopovaistice: 29.09.2017
1531683Pljevlja Izvođenje i organizovanje ekskurzije za učenike ix razredaistice: 09.10.2017
1531593PlužineNabavka vatrogasne opreme i sredstava za potrebe službe zaštite i spašavanjaistice: 21.09.2017
1531668Podgorica Koncertni klaviriistice: 09.10.2017
1531504Podgorica Održavanje sbn-a u objektima cges-aistice: 09.10.2017
1531503Podgorica Nabavka kompjuterske opreme velike vrijednosti, nabavka računara i računarske opremeistice: 23.10.2017
1531502Podgorica Nabavka kompjuterske opreme srednje vrijednosti, nabavka tablet računara, nabavka desktop računara sa monitorom...istice: 25.10.2017
1531669Podgorica Adaptacija prostorija na ii spratu ndc-aistice: 23.10.2017
1531275PodgoricaJavna prodaja - poslovnog prostoraistice: 25.09.2017
1531351PodgoricaNabavka i ugradnja wpc (wood plastic composite) podova i demontaža i uklanjanje postojećeg drvenog podaistice: 21.09.2017
1531372PodgoricaOglas za prodaju osnovnih sredstava - metalnog kontejnera, mobilnog agregata i dr.istice: 22.09.2017
1531671Podgorica Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta za izgradnju objektaistice: 11.10.2017
1531672Podgorica Vršenje revizije idejnog rješenja i glavnog projekta za izgradnju objektaistice: 16.10.2017
1531674PodgoricaNabavka aparata za anesteziju (za rad u magnetnom polju) i ultrazvučnog hirurškog aspiratoraistice: 11.10.2017
1531675Podgorica Nabavka uređaja za kuhinjeistice: 09.10.2017
1531677Podgorica Vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na modernizaciji lokalnih putevaistice: 12.10.2017
1531678Podgorica Vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na modernizaciji lokalnog putaistice: 09.10.2017
1531679Podgorica Vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na modernizaciji lokalnih putevaistice: 09.10.2017
1531680Podgorica Vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji gradskih saobraćajnicaistice: 16.10.2017
1531681Podgorica Vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji gradskih saobraćajnicaistice: 13.10.2017
1531682Podgorica Vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja i faze radova na izmještanju ikone bogorodice filermose u prostor cetinjske pećineistice: 23.10.2017
1531684Podgorica Pristup uređenoj i objedinjenoj bazi ažurnih javno dostupnih podataka o pravnim licima i bazi finansijskih analiza poslovanjaistice: 11.10.2017
1531685Rožaje Radovi na izgradnji puta u mzistice: 09.10.2017
1531380ŠabacJavni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup poslovnog prostoraistice: 22.09.2017
1531673Ulcinj Izvodjenje i organizovanje ekskurzije ucenika ix razreda skolske 2017/2018 godineistice: 09.10.2017
Kosovo
1531566GnjilaneSnabdevanje sa tonerimaistice: 25.09.2017
1531570PodujevoIzgradnja trotoaraistice: 20.09.2017
1531569PrištinaSnabdevanje lekovima za veterinarsku klinikuistice: 20.09.2017
1531565PrištinaKalibracija radioomunikacione opremeistice: 21.09.2017
1531567PrištinaSnabdevanje papuca inhibitor za lokomotive di3istice: 21.09.2017
1531568PristinaSrednjorocna evaluacija strategije za modernizaciju javne upraveistice: 21.09.2017
Bih - Federacija BiH
1531633BanovićiBandaž (obruč) za dh lokomotive serije 740 i 720istice: 28.09.2017
1531618BihaćPotrošni materijal za imunohematološke pretrage metodom mikro-gel karticeistice: 11.10.2017
1531606BihaćIzrada studije izvodljivosti izgradnje aerodromaistice: 25.09.2017
1531610BihaćIzrada studije izvodljivosti izgradnje aerodromaistice: 25.09.2017
1531614BihaćVrećice za krvistice: 11.10.2017
1531522Bosanska KrupaNabavka rovokopača-utovarivača (kombinirke)istice: 09.10.2017
1531661BrezaAdler kopče za spajanje gumenih trakaistice: 25.09.2017
1531594BukinjePopravak, premotavanje i ispitivanje 0,4 kv elektromotoraistice: 29.09.2017
1531609BusovačaIzgradnja poduzetničke infrastrukture u poslovnoj zoniistice: 25.09.2017
1531648BužimNabavka lož uljaistice: 29.09.2017
1531624ČelićIzvođenje radova na projektu izgradnje munare uz džamijijuistice: 02.10.2017
1531650GoraždeNabavka materijala za grijanje-peletistice: 25.09.2017
1531521GradačacNabavka i sukcesivna isporuka slatkih namaza za 2017. godinuistice: 25.09.2017
1531515GradačacNabavka i sukcesivna isporuka alkoholnih pića za 2017. godinuistice: 26.09.2017
1531603IlidžaNabavka sredstava za održavanje higijene u prostorijamaistice: 28.09.2017
1531660IlidžaNastavak izgradnje saobraćajnice sa tramvajskim pojasomistice: 11.10.2017
1531665IlidžaNastavak izgradnje saobraćajniceistice: 12.10.2017
1531514JablanicaPoribljavanje ribolovnih zona voda sliva rijeke neretveistice: 04.10.2017
1531628JablanicaNabavka ulja, masti, odmašćivača i alkoholaistice: 05.10.2017
1531519KakanjNeplanirane nabavke mašinskih komponenti-nabavka filtera za turbinuistice: 05.10.2017
1531401KonjicJavni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvuistice: 29.09.2017
1531631KupresIzvođenje radova na dovršetku betonskih radovaistice: 20.09.2017
1531513MostarNabava gorivaistice: 12.10.2017
1531511MostarNabava financijskog leasingaistice: 06.10.2017
1531643MostarNabava električnog pokretnog krevetaistice: 03.10.2017
1531402Novi TravnikTehnički pregled građevinaistice: 30.09.2017
1531516OrašjeNabava gorivaistice: 22.09.2017
1531653OrašjeNabava i ugradnja opremeistice: 25.09.2017
1531598PosušjeProjektiranje, nabava i ugradnja opreme za malu hidroelektranu mhe1 na vodovodnom sustavuistice: 22.09.2017
1531622Sanski MostOgrjevno drvoistice: 02.10.2017
1531635Sanski MostUgalj za ogrjevistice: 02.10.2017
1531526SarajevoKonkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku goriva, ekstra lakog lož ulja i auto opremeistice: 20.09.2017
1531525SarajevoProširenje centralnog nadzornog upravljačkog sistema (cnus) na sistemu klimatizacije i grijanja u objektuistice: 16.10.2017
1530959SarajevoJavna licitacija - rabljeni namestajistice: 02.10.2017
1530963SarajevoGrađevinski radovi na izgradnji TK mreža za potrebe BH Telecoma, po lotovimaistice: 04.10.2017
1530965SarajevoPoziv za dostavljanje ponuda za nabavku antivirusne zaštiteistice: 20.09.2017
1531376SarajevoSupply and delivery of promotional materialistice: 25.09.2017
1531399SarajevoOglas za javnu prodaju pokretne imovine - sredstva mehanizacije, ugostiteljska oprema,kompjuterska oprema, kancelarijski namještaj, rashladni i grejniistice: 02.10.2017
1531591SarajevoJavni oglas za prodaju službenih motornih vozilaistice: 22.09.2017
1531604SarajevoIzvođenje pripremnih radova za izgradnju bloka 7 u te tuzlaistice: 31.10.2017
1531608SarajevoNabavke kancelarijskog namještaja za opremanje pravosudnih institucijaistice: 30.10.2017
1531612SarajevoNabavka usluga redizajna internet web portalaistice: 12.10.2017
1531617SarajevoIzvođenje radova na adaptaciji ulaza u zgradiistice: 12.10.2017
1531626SarajevoNabavka vulkanizerskih usluga, usluga pranja vozila i autokozmetičkih usluga za službena vozilaistice: 12.10.2017
1531639SarajevoNabavka i sadnja sadnica. završena građevinska sanacijaistice: 25.09.2017
1531649SarajevoRadova: zamjena dilatacionih napravaistice: 06.10.2017
1531652SarajevoUsluge osiguranja vozilaistice: 02.10.2017
1531655SarajevoIzvođenje radova na izgradnji potisnog cjevovodaistice: 03.10.2017
1531663SarajevoAngazovanje mehanizacije u zimskim uslovimaistice: 02.10.2017
1531666SarajevoNabavka rezervnih dijelova za mjerače utroška toplotne energije - elektornske pločeistice: 02.10.2017
1531667SarajevoNabavka materijala za izradu montažno - demontažne tribine za amfiteatar - dom mladihistice: 25.09.2017
1531637StolacIzgradnja vodosnabdjevanja u naseljuistice: 27.09.2017
1531375TešanjJavni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta regionalni program lokalne demistice: 12.10.2017
1531634TravnikIzrada vodovoda i rezervoara za vodu (v=40m3) u naseljenom mjestuistice: 25.09.2017
1531403TrnovoOglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljištaistice: 26.09.2017
1531517TuzlaBronza za klizne ležaje pogonskih zvijezda i vodećih točkova samohodne trake brs1400 (int. br. 5) i bagera srs-402istice: 29.09.2017
1531404TuzlaJavni poziv za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknadistice: 25.09.2017
1531596TuzlaNabavka izlaznih vratila reduktora kružnog kretanja bagera eš 6/45istice: 29.09.2017
1531623TuzlaNabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijalaistice: 25.10.2017
1531641Velika KladušaNabavka goriva za motorna vozilaistice: 10.10.2017
1531405VogošćaJavni poziv zainteresovanim kupcima za kupovinu metalnog kontejnera i kontejnera od panelaistice: 25.09.2017
1531658ZavidovićiRekonstrukcija i sanacija dijela lokalne cesteistice: 26.09.2017
1531512ZenicaNabavka rezervnih dijelova i opreme za sisteme video nadzoraistice: 05.10.2017
1531642ZenicaNabavka municijeistice: 02.10.2017
1531647ŽepčeUsluge prijevoza učenika za nastavnu 2017./2018. godinuistice: 09.10.2017
Bih - Republika Srpska
1531523Banja LukaIzgradnja istočnog tranzitaistice: 05.10.2017
1530960Banja LukaPružanje usluge farbanja dijela nadstrešnice na četiri benzinske stanice Nestro Petrola ad Banja Lukaistice: 25.09.2017
1531373Banja LukaJavni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta regionalni program lokalne demistice: 12.10.2017
1531602Banja LukaPopravka zaštitnih i upravljačko - kontrolnih uređajaistice: 20.10.2017
1531607Banja LukaObnova licenci za nadzor it sistema navedeno u tdistice: 02.10.2017
1531611Banja LukaMedicinska sredstvaistice: 03.10.2017
1531620Banja LukaRadovi na vanjskom uređenju u kompleksu bivše kasarneistice: 06.10.2017
1531621Banja LukaNabavka goriva na bazi drveta-peletistice: 29.09.2017
1531627Banja LukaKupovina goriva na bazi drveta-peletistice: 29.09.2017
1531636Banja LukaLot 1-izrada glavnog projekta fekalne kanalizacijeistice: 29.09.2017
1531662Banja LukaNabavka robe - ogrev- ugalj za 2017/2018.godinuistice: 25.09.2017
1531723Banja LukaIzbora najpovoljnije ovlaštene laboratorije koja uzorkuje izlaznu otpadnu vodu, daje ocjenu kvaliteta vode i izrađuje elaborat EBC-a i ...istice: 28.09.2017
1531731Banja LukaIzbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge servisiranja totema na benzinskim stanicama Nestro Petrol ad Banja Lukaistice: 29.09.2017
1531640BijeljinaStomatološki materijalistice: 27.09.2017
1531651BratunacIzgradnja i rekonstrukcija putevaistice: 26.09.2017
1531599DobojAditiv - katalizator za sagorijevanje ugljaistice: 02.10.2017
1531601DobojNabavka medicinske opremeistice: 13.10.2017
1531605DobojNabavka usluge izrade urbanističko-tehničkih uslova građenjuistice: 03.10.2017
1531619DobojNabavka elektronskih sklopova i modula za osiguranje stanicaistice: 29.09.2017
1531629DobojUgovor o sukcesivnoj nabavci lomljenog kamenaistice: 28.09.2017
1531645DobojSukcesivna nabavka rezervnih dijelova za klipni kompresor Westinghouse“ 243 VCistice: 06.10.2017
1531646DobojNabavka ljepila, spužvi i stiroporaistice: 28.09.2017
1531654DobojRenault dacia sandero i renault fluenceistice: 29.09.2017
1531657DobojKreditno zaduženje javne ustanove domistice: 09.10.2017
1531659DobojNabavka sjemenaistice: 25.09.2017
1531597GarevacMrki ugalj od 18 mj/kgistice: 06.10.2017
1531600KneževoNabavka malog specijalnog navalnog vatrogasnog vozilaistice: 06.10.2017
1531400Novo GoraždeOglas o prodaji pokretne imovine - oprema, alat, inventaristice: 29.09.2017
1531527PaleIzvođenje radova rekonstrukcije putevaistice: 04.10.2017
1531595RogaticaNabavka peleta za potrebe grijanja zgradeistice: 25.09.2017
1531520RudoNabavka mrkog ugljaistice: 29.09.2017
1531630SokolacNabavka hrane, pića i sredstava za održavanje higijeneistice: 26.09.2017
1531589SrebrenicaSupply and delivery of lunch, refreshments and hot drinksistice: 25.09.2017
1531374TeslićJavni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta regionalni program lokalne demistice: 12.10.2017
1531632TrebinjeNabavka kancelarijskog materijalaistice: 27.09.2017
1531518ZvornikIzgradnja kanalizacione mreže u naseljuistice: 29.09.2017
1531732ZvornikNabavka i isporuka opreme kao i izvođenje radova instalacija opšte potrošnje, telefonskih, računarskih, dojave požara, gromobranskih ...istice: 20.09.2017
Bih - Brcko distrikt
1531524BrčkoNabava digitalnog fluoroskopskog rtg sistema sa digitalnim ravnim detektoromistice: 26.10.2017
1531613BrčkoNabava usluga servisiranja opremeistice: 03.10.2017
1531615BrčkoNabava usluga servisiranja opreme u službama patologije, transfuzije i mikrobiologijeistice: 04.10.2017
1531616BrčkoNabava usluga servisiranja opreme u službi za radiologijuistice: 05.10.2017
1531625BrčkoNabavka i isporuka cd playeraistice: 26.10.2017
1531638BrčkoNabavka radova za potrebe odjeljenja za javnu bezbjednostistice: 05.10.2017
1531644BrčkoNabavka i isporuka kancelarijskog materijalaistice: 27.10.2017
1531656BrčkoNabavka i ugradnja elemenata centralnog toplovodnog grijanjaistice: 06.10.2017
1531664BrčkoNabavka sitnih dijelova, opreme, potrepština i materijala za rad profesionalne vatrogasne jedinice, deminera i jedinice ftoistice: 26.09.2017
Makedonija
1531395NovaciTechnical gasesistice: 02.10.2017
1531392SkopjeMedical consumablesistice: 26.09.2017
1531348SkopjeSupervision of Construction Works on Reconstruction of Slatina Dam in the Municipality of Debarcaistice: 25.09.2017
1531393SkopjeRepeated procedure — procurement of 1(one) oil derivative — diesel fuel (euro diesel bs) for the compulsory oil reserves of the republic of macedoniaistice: 30.10.2017
1531394SkopjePublic procurement of extra light heating oilistice: 24.10.2017
1531396SkopjeLaboratory reagentsistice: 30.10.2017
1531397SkopjeProcurement of chemicals, reagents, solutions, analytical standards, standard standards for materials, consumables, equipment and gas cylinders and inistice: 03.10.2017
1531398TetovoSpare Parts for Servicing the Magnetic Resonance Apparatus Model SIGNA Hdi from the manufacturer General Elektrik Medical Systems: HFA module, Kriokomistice: 25.09.2017
Hrvatska
1530876KoprivnicaRadovi na rekonstrukciji elektroinstalacijaistice: 05.10.2017
1530877KoprivnicaRadovi na rekonstrukciji 67 kupaonicaistice: 05.10.2017
1530883KorenicaNabava sanitetskog vozilaistice: 04.10.2017
1530878LovranKupnja i isporuka analognog stropnog rtg uređajaistice: 10.10.2017
1530902OsijekPoštanske uslugeistice: 02.10.2017
1530903SibenikObavljanja koncesije je obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini za zdravstvene djelatnostiistice: 12.10.2017
1530904SibenikObavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini za zdravstvenu djelatnost- medicina radaistice: 12.10.2017
1530894SplitNamještajistice: 05.10.2017
1530886ZadarVišenamjenske autocisterne za voduistice: 18.10.2017
1531377Zagreb5 angiografskih monoplanarnih RTG aparata za interventnu kardiologiju za potrebe zdravstvenih ustanovaistice: 30.10.2017
1530873ZagrebAdaptacija i rekonstrukciju postojeće područne školeistice: 05.10.2017
1530874ZagrebPreinaka vozila za sakupljanje otpada u vozilo za čišćenje cestaistice: 09.10.2017
1530875ZagrebUsluge održavanja sustava za sms nadoplatu i nadoplatu putem web portala za beskontaktnu naplatuistice: 04.10.2017
1530879ZagrebUltrazvučni dijagnostički uređajistice: 06.10.2017
1530880ZagrebArtroskopski stup za ortopedsku saluistice: 06.10.2017
1530881ZagrebLaparoskopski endoskopski stupistice: 05.10.2017
1530882ZagrebNabava računala i računalne opremeistice: 05.10.2017
1530884ZagrebRadovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom područjuistice: 11.10.2017
1530885ZagrebProduženje prava za korištenje programske opreme za ibmistice: 16.10.2017
1530887ZagrebNovelacija idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju državne cesteistice: 19.10.2017
1530888ZagrebNabava usluga podrške, održavanja i nadogradnje programske osnovice središnjeg dijela integriranog informacijskog sustavaistice: 16.10.2017
1530889Zagreb5 angiografskih monoplanarnih rtg aparata za interventnu kardiologijuistice: 30.10.2017
1530890ZagrebInozemni znanstveni elektronički časopisiistice: 13.10.2017
1530891ZagrebNabava angiosale – dsa/digitalne za intervencijske radiološke procedureistice: 30.10.2017
1530892ZagrebInozemne znanstvene baze podatakaistice: 13.10.2017
1530893ZagrebNabava vozilaistice: 05.10.2017
1530895ZagrebCr ditalizator radioloških snimakaistice: 06.10.2017
1530896ZagrebRezervni dijelovi i potrošni materijal za plinske kromatografe s ugradnjomistice: 06.10.2017
1530897ZagrebIntervencije na lbc uređajima magistralnih plinovodaistice: 06.10.2017
1530898ZagrebProvođenje jednogodišnjeg istraživanja faune šišmiša te izrada elaborata za potrebe procjene utjecaja na okoliš za vjetroelektraneistice: 09.10.2017
1530899ZagrebDeratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija u objektimaistice: 05.10.2017
1530900ZagrebNabava i isporuka bakrenih vodiča, instalacijskog materijala i sks 5x16istice: 11.10.2017
1530901ZagrebNabava, doprema i ugradnja prigušnice u ts 110/20(10) kv vrgoracistice: 23.10.2017
1530905ZagrebZbrinjavanje otpadaistice: 21.09.2017
1531277ZagrebImplementacija modula i edukacija korisnika za korištenje programskog modula Billing - fakturiranje i računovodstvo pacijenataistice: 20.09.2017
1531344ZagrebIzrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda sa precrpnom stanicom u Ulici Srukov Brijegistice: 22.09.2017
1531356ZagrebProdaja vozila traktora i druge opremeistice: 25.09.2017
1531357ZagrebPrikupljanje ponuda za organiziranje događanja ADVENT U ZAGREBU – na Zagrebačkom velesajmuistice: 20.09.2017
1531378ZagrebVišenamjenske autocisterne za voduistice: 18.10.2017
1531379ZagrebNabava angiosale – DSA/digitalne za intervencijske radiološke procedureistice: 30.10.2017
1531381ZagrebProduženje prava za korištenje programske opreme za IMBistice: 16.10.2017
1531382ZagrebNovelacija idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju državne ceste dc10 dionica: križevci – klistice: 19.10.2017
1531383ZagrebInozemne znanstvene baze podatakaistice: 13.10.2017
1531384ZagrebInozemni znanstveni elektronički časopisiistice: 13.10.2017
1531385ZagrebNabava usluga podrške, održavanja i nadogradnje programske osnovice središnjeg dijela integriranog informacijskog sustava CEZIH u razdoblju od 2 godinistice: 16.10.2017
1531386ZagrebNabava, doprema i ugradnja prigušniceistice: 23.10.2017
Slovenija
1531711Brnik - AerodromVzdrževanje in odpravljanje napak na operativnih klimatskih napravahistice: 04.10.2017
1531698CeljeIzdelava pzi projekta za občasno dvosmerno vodenje prometa v predorih pletovarje in golo rebroistice: 09.10.2017
1531700CeljeSanacija obstoječega športnega tlaka in nabava dodatnega tlaka za plesne in ostale sodobne športne aktivnosti s koreografijoistice: 29.09.2017
1531690ČrnomeljDobava vodovodnega materialaistice: 10.10.2017
1531697Dol Pri LjubljaniSanacija lokalne ceste lcistice: 27.09.2017
1531693DomžaleUreditev novega poligona velikosti cca 3000 m2, ureditev podlage, asfaltiranje ter ureditev odvodnjavanja, postavitev dveh kontejnerjevistice: 25.09.2017
1531706HočeIzgradnja večnamenskega objekta bohovaistice: 19.10.2017
1531709HočeRekonstrukcija ceste hočka/veronikovaistice: 28.09.2017
1531695JeseniceIzgradnja mikrobiološkega laboratorija in dobava pohištvene opremeistice: 04.10.2017
1531350KoperRazglas o plakatiranju v volilni kampanji za volitve Predsednika Republike v letu 2017istice: 29.09.2017
1530961KranjVabilo k dajanju pisnih ponudb za peč za peko pic, peč za peko peciva, stroj za pripravo testa in aparat za pripravo listnatega testaistice: 26.10.2017
1531708KranjIzvajanje fotokopirnih storitev za okrožno in okrajno sodišče v kranjuistice: 12.10.2017
1531506KrškoIzvajanje preventivnih in ostalih intervencijskih nalog varstva pred požarom za leti 2018 in 2019istice: 16.10.2017
1531391KrškoIzvajanje preventivnih in ostalih intervencijskih nalog varstva pred požarom za leti 2018 in 2019.istice: 16.10.2017
1531699KrškoIzvajanje storitev podpore na programski opremi microsoftistice: 28.09.2017
1531703Lenart V Slov. goricahCiscenje prostorovistice: 02.10.2017
1531707LitijaObnova kletnih prostorov v objektu stara sodnija (mestni muzej litija)istice: 03.10.2017
1531509LjubljanaVzdrževanje, nadzor in nadgradnja sistema ujpnet in aplikativne programske opreme, navedene v razpisni dokumentacijiistice: 19.10.2017
1531508LjubljanaSukcesivne dobave kruha, pekovskega peciva, slaščic in podobnoistice: 23.10.2017
1531507LjubljanaVzdrževanje sistemov požarnega javljanjaistice: 23.10.2017
1531505LjubljanaGeotehnične in geološke storitveistice: 26.10.2017
1531387LjubljanaSukcesivne dobave kruha, pekovskega peciva, slaščic in podobnoistice: 23.10.2017
1531388LjubljanaVzdrževanje, nadzor in nadgradnja sistema UJPnet in aplikativne programske opremeistice: 19.10.2017
1531389LjubljanaVzdrževanje sistemov požarnega javljanja – sistem za javljanje in gašenje požara proizvajalca Siemensistice: 23.10.2017
1531390LjubljanaGeotehnične in geološke storitveistice: 23.10.2017
1531696LjubljanaOdvoz in odstranitev betonaistice: 28.09.2017
1531713LjubljanaElektronska obratovalna knjigaistice: 04.10.2017
1531715LjubljanaDobava osa kartic in periferne opreme za centralni računalniški sistemistice: 28.09.2017
1530962MariborVabilo k dajanju pisnih ponudb za svetlo pivo različnih znamkistice: 22.09.2017
1531701MariborDobava drobnega potrošnega materialaistice: 03.10.2017
1531705MariborTehnično opazovanje objektov he na draviistice: 20.10.2017
1531710MariborZavarovanje premoženja in odgovornosti domaistice: 04.10.2017
1531712MariborIzvajanje servisnih in vzdrževalnih storitev na dvigalih proizvajalca otisistice: 27.09.2017
1531714MariborVzdrževanje medicinske opreme proizvajalca fresenius in dobava rezervnih delov ter priboraistice: 26.09.2017
1531702Piran - PiranoIzgradnja fekalne kanalizacijeistice: 28.09.2017
1531510Portorož - PortoroseIzvajanje zdravstvenih storitev na področju orlistice: 19.09.2017
1531692Škofja LokaIzdelava projektne dokumentacije - nadzidava ošistice: 29.09.2017
1531691TolminVgradnja osebnega dvigala v knjižnici cirila kosmača tolministice: 06.10.2017
1531694TrbovljeNabava in zamenjava gorilnikovistice: 04.10.2017
1531704TržičGradnja nadstreška na pokopališču tržičistice: 29.09.2017
14. Sep 2017
Srbija
1530083Bajina BaštaMaterijal za održavanje vozila voznog parkaistice: 13.10.2017
1530576Bajina BaštaSanacija dilatacije na mašinskoj saliistice: 16.10.2017
1530704BaričJavni poziv za zakup fiskulturne i svečane saleistice: 22.09.2017
1530068BečejNabavka kamiona smećara putem finanijskog lizingaistice: 13.10.2017
1530695Bela CrkvaObavestenje – konkurs za krediteistice: 31.12.2017
1530713BelanovicaOglas za prikupljanje ponuda za izvođenje ekskurzijaistice: 29.09.2017
1530716BelanovicaOglas za prikupljanje ponuda za izvođenje ekskurzijaistice: 29.09.2017
1530054BeogradPodrška ls – poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa Exchange 5istice: 20.10.2017
1530056BeogradJavni poziv za podnošenje ponuda za otuđenje otpadaistice: 28.09.2017
1530057BeogradJavni poziv za podnošenje ponuda za otuđenje otpadaistice: 28.09.2017
1530059BeogradProdaja ili zakup nepokretnosti za posebne nameneistice: 16.10.2017
1530060BeogradPoziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga procene vrednosti imovine JUGOAGENT GROUP a.d. u stečaju iz Beogradaistice: 02.10.2017
1530115BeogradZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 10.10.2017
1530410BeogradMerna sredstvaistice: 21.09.2017
1530700BeogradOglas za izvođenje izleta za učenike osnovne i srednje školeistice: 19.09.2017
1530708BeogradOglas o davanju u zakup nepokretnosti - termina za korišćenje fiskul-turne sale, dela hodnika i svečane sale za folkloristice: 22.09.2017
1530402BeogradUsluga održavanja četiri vozilaistice: 21.09.2017
1530671BeogradZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada na katastarskoj parceliistice: 09.10.2017
1530689BeogradPoziv za prikupljanje pismenih ponuda radi iznajmljivanja slobodnih termina u fiskulturnoj sali i učionica škole za vannastavne aktivnostiistice: 22.09.2017
1530071Beograd (Čukarica)Hrana za boravak - voće, povrće i srodni proizvodiistice: 21.09.2017
1530098Beograd (Čukarica)Nabavka materijala za izradu bravarskih prizvodaistice: 22.09.2017
1530423Beograd (Čukarica)Ugostiteljske uslugeistice: 21.09.2017
1530107Beograd (Novi Beograd)Hitni radovi na sanaciji oštećenja u regulisanom koritu rekeistice: 25.09.2017
1530108Beograd (Novi Beograd)Hitni radovi na sanaciji desnoobalnog nasipa i regulacionih objektaistice: 25.09.2017
1530109Beograd (Novi Beograd)Hitni radovi za obezbeđenje propusne moći korita rekeistice: 25.09.2017
1530112Beograd (Novi Beograd)Hitni radovi na sanaciji zaštitnih vodnih objekata i povećanje proticajne moći na uzvodnim deonicama kovačkog potokaistice: 25.09.2017
1530416Beograd (Novi Beograd)Izrada programa stručnog usavršavanja revizora i proverivača bezbednosti putaistice: 13.10.2017
1530426Beograd (Novi Beograd)Usluga nadogradnje telefonske centraleistice: 25.09.2017
1530823Beograd (Novi Beograd)Sanacija objekataistice: 22.09.2017
1530848Beograd (Novi Beograd)Sistematski lekarski pregled zaposlenihistice: 28.09.2017
1530856Beograd (Novi Beograd)Usluge stručnog osposobljavanja zaposlenih za korišćenje operativnih računarskih programaistice: 25.09.2017
1530089Beograd (Palilula)Nabavka muzičkih instrumenata – udarački instrumentiistice: 04.10.2017
1530097Beograd (Palilula)Oprema za sertifikaciono telo pošte i softver za sertifikaciono telo pošteistice: 09.10.2017
1530413Beograd (Palilula)Usluge dostavljanja pripremljenih obrokaistice: 22.09.2017
1530431Beograd (Palilula)Usluga obuke zaposlenih za sticanje ADR sertifikataistice: 25.09.2017
1530432Beograd (Palilula)Usluga održavanja industrijskih bar kod štampačaistice: 04.10.2017
1530434Beograd (Palilula)Održavanje SMS platformeistice: 04.10.2017
1530573Beograd (Palilula)Elektromašinski radovi – otklanjanje uočenih nedostataka prilikom revizije trafo staniceistice: 25.09.2017
1530075Beograd (Savski venac)Benzin i tngistice: 25.09.2017
1530076Beograd (Savski venac)Granulisani aktivni ugalj za filtersku ispunu PP Makišistice: 13.10.2017
1530077Beograd (Savski venac)Laboratorijski potrošni materijalistice: 21.09.2017
1530080Beograd (Savski venac)Kertridži i toneriistice: 21.09.2017
1530090Beograd (Savski venac)Gasno ulje ekstra evro (el) -(lož ulje) i ulje za loženje srednje s (mazut)istice: 13.10.2017
1530104Beograd (Savski venac)Izgradnja ulice prote mihaldžića, dela uliceistice: 18.10.2017
1530503Beograd (Savski venac)Prepravka specijalnog teretnog vozila za prevoz hloraistice: 22.09.2017
1530522Beograd (Savski venac)Nabavka rezervnih delova i potrošnog materijala za opremu za hotele i restoraneistice: 25.09.2017
1530524Beograd (Savski venac)Nabavka provodnika za održavanje voznog vodaistice: 22.09.2017
1530528Beograd (Savski venac)Nabavka rendgenskog generatoraistice: 25.09.2017
1530530Beograd (Savski venac)Nabavka i-gel laringealnih maski sa kafom bez naduvavanja, jednokratneistice: 02.10.2017
1530534Beograd (Savski venac)Nabavka izolatora za umetanje u vozni vod kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kv,50hzistice: 22.09.2017
1530538Beograd (Savski venac)Javna nabavka laboratorijske opremeistice: 22.09.2017
1530578Beograd (Savski venac)Izvođenje radova na sanaciji vodovodne instalacijeistice: 25.09.2017
1530783Beograd (Savski venac)Imunološki testoviistice: 29.09.2017
1530795Beograd (Savski venac)Potrošni materijal za održavanje objekataistice: 22.09.2017
1530804Beograd (Savski venac)Nabavka materijala za održavanje spoljnih ss uređajaistice: 22.09.2017
1530815Beograd (Savski venac)Nabavka utp kablaistice: 27.09.2017
1530843Beograd (Savski venac)Usluge fizičkog obezbeđenja objektaistice: 22.09.2017
1530845Beograd (Savski venac)Usluge interventnog održavanja termotehničkih instalacija u objektima i magistralnih vodova i deonica energetskog sistemaistice: 16.10.2017
1530847Beograd (Savski venac)Nabavka usluge sakupljanja, odnošenja i tretiranja medicinskog otpada sa potrošnim materijalomistice: 22.09.2017
1530853Beograd (Savski venac)Usluge održavanja informacionog sistema Infomedisistice: 16.10.2017
1530069Beograd (Stari grad)Nabavka opreme za kulturuistice: 22.09.2017
1530073Beograd (Stari grad)Uređaji za konverziju i distribuciju radarskih podatakaistice: 13.10.2017
1530418Beograd (Stari grad)Usluge servisiranja i održavanja fotokopir aparataistice: 21.09.2017
1530424Beograd (Stari grad)Izrada i štampanje srećke instant lutrijeistice: 13.10.2017
1530433Beograd (Stari grad)Održavanje sistema mehaničke zaštiteistice: 21.09.2017
1530525Beograd (Stari grad)Instrumenti za elektro radoveistice: 22.09.2017
1530533Beograd (Stari grad)Kupovina kamiona putara sa tovarnim prostorom i dodatnim putničkim prostoromistice: 02.10.2017
1530544Beograd (Stari grad)Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene poslovnih prostorijaistice: 25.09.2017
1530805Beograd (Stari grad)Nabavka pasulja i klase kalibraže 6-9mm rod 2017istice: 16.10.2017
1530842Beograd (Stari grad)Održavanje softvera za pretragu dobitaka u realnom vremenu i video prikaz u direktnom tv izvlačenju Loto i Bingoistice: 22.09.2017
1530854Beograd (Stari grad)Usluga iznajmljivanja građevinskih mašinaistice: 25.09.2017
1530855Beograd (Stari grad)Javna nabavka usluga – izrada studija iz oblasti elektronskih komunikacija, poštanskih usluga i informacionih tehnologijaistice: 29.09.2017
1530081Beograd (Voždovac)Metalni stuboviistice: 13.10.2017
1530095Beograd (Voždovac)Nadogradnja sistema za konsolidaciju štampeistice: 29.09.2017
1530781Beograd (Voždovac)Serverska i mrežna opremaistice: 22.09.2017
1530806Beograd (Voždovac)Razvoj novih funkcionalnosti iis puistice: 02.10.2017
1530840Beograd (Voždovac)Tekuće popravke i održavanje elektroinstalacijaistice: 22.09.2017
1530500Beograd (Vračar)Javna nabavka usluga-produžetka prava korišćenja i kupovina novih licenciistice: 27.09.2017
1530532Beograd (Vračar)Koverte za insertiranje pošte (d-4/17)istice: 29.09.2017
1530787Beograd (Vračar)Pc računari i monitoriistice: 16.10.2017
1530791Beograd (Vračar)Sistem kvmistice: 19.10.2017
1530797Beograd (Vračar)Oprema za umrežavanjeistice: 16.10.2017
1530841Beograd (Vračar)Javna nabavka usluge čišćenja ventilacionih kanalaistice: 25.09.2017
1530851Beograd (Vračar)Ispitivanje kvaliteta lične zaštitne opremeistice: 17.10.2017
1530100Beograd (Zemun)Rasvetna oprema i električne svetiljkeistice: 21.09.2017
1530079Beograd (Zvezdara)Nabavka gotovih lanč paketaistice: 21.09.2017
1530428Beograd (Zvezdara)Savijanje prohromskih ceviistice: 21.09.2017
1530526Beograd (Zvezdara)Sanitetski potrošni materijalistice: 16.10.2017
1530102BojnikDodatni radovi na izgradnji vodovodne mrežerok je istekao
1530830BoljevacRadovi na atmosferskoj kanalizaciji iznad kupalištaistice: 25.09.2017
1530084BorOprema za domaćinstvo - parohvatačistice: 21.09.2017
1530711BorJavni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za izdavanje u zakup fiskulturne saleistice: 30.09.2017
1530794BorAdministrativna oprema - oprema za domaćinstvoistice: 22.09.2017
1530061BošnjaciPeta prodaja nepokretne i pokretne imovine - građevinskih objekata, mašinske radionice, separacije đubriva i dr.istice: 17.10.2017
1530698BošnjaneOglas za prikupljanje ponuda za realizaciju ekskurzijeistice: 29.09.2017
1530405BujanovacUsluga popravke i održavanja motornih vozila - M/V Lada Nivaistice: 21.09.2017
1530810BujanovacNabavka ugljaistice: 22.09.2017
1530099ČačakNabavka dobara - nabavka terenskog vozilaistice: 21.09.2017
1530499ČačakUsluga izrade natpisnih pločicaistice: 25.09.2017
1530504ČačakUsluga izrade reklamnog materijalaistice: 25.09.2017
1530687ČačakOglas za prikupljanje ponuda za realizaciju ekskurzije učenika 8. razreda u školskoj 2017/2018. godini.istice: 24.09.2017
1530837ČačakUsluga zamene vodovodne ceviistice: 25.09.2017
1530852ČačakUsluga obrade obrtnog postoljaistice: 25.09.2017
1530846ČajetinaIzrada projekata parcelacije/preparcelije i urbanističkih projekataistice: 22.09.2017
1530833ĆićevacIzvođenje ekskurzije za učenike 1.-8. razreda i nastave u prirodi za učenike 1.-4. razreda za školsku 2017/2018.godinuistice: 22.09.2017
1530694DeronjeOglas za prikupljanje ponuda za organizovanje i izvođenje ekskurzije učenika 8. razreda u školskoj 2017/2018. godiniistice: 19.09.2017
1530092DimitrovgradGorivoistice: 13.10.2017
1530581DimitrovgradDodatni radovi na investicionom održavanju prostorijaistice: 19.09.2017
1530085DoljevacNabavka terenskog vozilaistice: 21.09.2017
1530821DoljevacIzgradnja ulične rasveteistice: 25.09.2017
1530799Gadžin HanNabavka biohemijskog analizatoraistice: 26.09.2017
1530430Gornji MilanovacUsluge posluživanja pićaistice: 21.09.2017
1530063GrdelicaProdaja dela imovine - zgrade tekstilne industrije, hale dorade, radionice i dr.istice: 17.10.2017
1530101InđijaIzgradnja pešačke stazeistice: 22.09.2017
1530688IvanjicaOglas za prikupljanje ponuda za organizovanje i izvođenje ekskurzije učenika 8. razreda u školskoj 2017/2018. godiniistice: 27.09.2017
1530826IvanjicaNabavka radova na uređenju nekategorisanih puteva i otresištaistice: 02.10.2017
1530699JagodinaOglas za prikupljanje ponuda za izvođenje ekskurzijaistice: 19.09.2017
1530709JagodinaOglas o davanju u zakup fiskulturne sale u zakupistice: 22.09.2017
1530586JagodinaAsfaltiranje (asfaltiranje i krpljenje ulica nakon vodovodnih intervencija)istice: 25.09.2017
1530507JasikaEkskurzijaistice: 25.09.2017
1530074KikindaNabavka i isporuka električne energijeistice: 13.10.2017
1530706KnjaževacOglas za prikupljanje ponuda za izvođenje ekskurzije učenika 8. razreda osnovne škole u školskoj 2017/2018. godiniistice: 29.09.2017
1530836KostolacNabavka usluga promocije sportskih događajaistice: 22.09.2017
1530072KovačicaUgalj i drvni otpadistice: 22.09.2017
1530117KragujevacZaključak o prodaji nepokretnosti - pašnjak, šuma, njiva, voćnjak, zgrada, zemljišteistice: 28.09.2017
1530116KragujevacZaključak o prodaji nepokretnosti - šuma, njiva, pašnjak, zemljište, zgradaistice: 28.09.2017
1530406KragujevacRasvetna oprema i električne svetiljkeistice: 22.09.2017
1530408KragujevacUsluge popravke i održavanja automobilaistice: 21.09.2017
1530512KragujevacNabavka usluga, servisiranje, popravka i održavanje vozilaistice: 26.09.2017
1530523KragujevacOpšta medicinska sredstva, medicinski sitan inventaristice: 16.10.2017
1530715KragujevacOglas za prikupljanje ponuda za izvođenje jednodnevnih ekskurzijaistice: 29.09.2017
1530835KragujevacPredmet javne nabavke: usluge – projektno planiranje - gromobranske instalacijeistice: 16.10.2017
1530850KragujevacProduženje prava korišćenja Kaspersky licenceistice: 25.09.2017
1530861KragujevacPotraživanje poslovnog prostora sa magacinomistice: 15.10.2017
1530118KraljevoZaključak o prodaji - frezer, šlajferica, arbrihter za drvoistice: 06.10.2017
1530471KraljevoKonkurs za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji Grada Kraljeva za 2017. godinuistice: 28.09.2017
1530570KraljevoKonzervatorsko-restauratorski radovi na crkviistice: 25.09.2017
1530809KrupanjNamirnice za đačku kuhinjuistice: 25.09.2017
1530055KruševacProdaja celokupne imovine stečajnog dužnika - zemljišta, objekata, njiva i dr.istice: 19.10.2017
1530540KruševacNamirnice za pripremanje hraneistice: 16.10.2017
1530587KruševacRekonstrukcija, adaptacija i dogradnja sanitarnog čvoraistice: 16.10.2017
1530790KulaStručna literatura ing-proistice: 22.09.2017
1530574KuršumlijaIzvođenje radova na rekonstrukciji dela uliceistice: 16.10.2017
1530691KuršumlijaOglas za prikupljanje ponuda za izvođenje nastave u prirodi i ekskurzijeistice: 26.09.2017
1530583LazarevacSanacija i rekonstrukcija crkveistice: 22.09.2017
1530814LazarevacElektrična energijaistice: 22.09.2017
1530818LazarevacUnapređenje tk sistema lokacija vreociistice: 16.10.2017
1530690LeposavićOglas za prikupljanje ponuda za izvođenje trodnevne ekskurzije učenika 8.razreda u školskoj 2017/2018. godiniistice: 29.09.2017
1530120LeskovacZaključak o prodaji pokretnih stvari - klima uređajistice: 29.09.2017
1530086LeskovacSet za uključenje i set za isključenje dijalizeistice: 13.10.2017
1530513LeskovacInženjerske usluge prethodnih i kontrolnih ispitivanjaistice: 25.09.2017
1530692LeskovacOglas za prikupljanje ponuda za realizaciju ekskurzija učenika u školskoj 2017/2018. godiniistice: 29.09.2017
1530712LjigOglas za prikupljanje ponuda za izvođenje nastave u prirodiistice: 29.09.2017
1530714LjigOglas za prikupljanje ponuda za izvođenje nastave u prirodiistice: 29.09.2017
1530793LjubovijaNabavka građevinskog materijalaistice: 22.09.2017
1530093LoznicaNabavka kancelarijskog materijaistice: 25.09.2017
1530703LoznicaOglas za prikupljane ponuda za izvođenje ekskurzije učenika trećeg i četvrtog razreda u školskoj 2017/2018. godiniistice: 24.09.2017
1530707LoznicaOglas za prikupljane ponuda za izvođenje ekskurzije učenika trećeg i četvrtog razreda u školskoj 2017/2018. godiniistice: 24.09.2017
1530421Lučani (Varošica)Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukcijiistice: 21.09.2017
1530425Lučani (Varošica)Usluge sanitarnih pregleda i poslovi zaštite od jonizujućeg zračenjaistice: 25.09.2017
1530696Mala PlanaOglas za prikupljanje ponuda za izvođenje ekskurzija učenika 8. razreda u školskoj 2017/2018. godiniistice: 19.09.2017
1530427Mali ZvornikIzrada projektne dokumentacije konzervacije i prezentacije ranosrednjovekovne crkveistice: 22.09.2017
1530701MerošinaOglas za prikupljanje ponuda za realizaciju ekskurzijeistice: 28.09.2017
1530096Mladenovac (Varoš)Laboratorijski materijalistice: 21.09.2017
1530412NegotinUsluga izvođenja koncertarok je istekao
1530128NišZaključak o prodaji pokretnih stvari - motokultivator, električni mlin, plug, špartač, kazan za rakijuistice: 02.10.2017
1530572Niš (Crveni Krst)Adaptacija objekataistice: 16.10.2017
1530577Niš (Crveni Krst)Održavanje objekataistice: 29.09.2017
1530078Niš (Mediana)Nabavka potrošnog materijala za odlaganje medicinskog i patoanatomskog otpadaistice: 22.09.2017
1530087Niš (Mediana)Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijeneistice: 25.09.2017
1530420Niš (Mediana)Ispitivanje emisije štetnih gasovaistice: 13.10.2017
1530828Niš (Mediana)Izvođenje radova na ugradnji fasadne stolarijeistice: 25.09.2017
1530857Niš (Mediana)Servis opreme za detekciju kvarovaistice: 22.09.2017
1530849Niš (Palilula)Ostale specijalizovane usluge - agencijske usluge za muzički festival Nisomnia 2017istice: 22.09.2017
1530070Novi BečejHemijski proizvodi i biološka sredstva za zaštitu biljaistice: 22.09.2017
1530697Novi BečejOglas za prikupljanje ponuda za izvođenje ekskurzijaistice: 28.09.2017
1530058Novi SadOtuđenje rashodovanih putničkih vozila i ostalih osnovnih sredstavaistice: 19.09.2017
1530131Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - zgradaistice: 11.10.2017
1530132Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište, zemljišteistice: 09.10.2017
1530088Novi SadTuristička informativna signalizacijaistice: 16.10.2017
1530474Novi SadServis DEA – C175D5e Cummins (Pogon Srednji Banat, Pogon Severni Banat)istice: 25.09.2017
1530685Novi SadKonkurs za učešće na 63. izložbi likovnih radova dece i omladine Srbije na temu - UMETNOST NA I OD PAPIRAistice: 31.10.2017
1530472Novi SadProdaja - Obaveštenje o održavanju aukcije za prodaju nelikvidne robe u lotovimaistice: 20.09.2017
1530411Novi SadPrevoz lica autobusom i minibusomistice: 21.09.2017
1530419Novi SadUsluga štampanjaistice: 25.09.2017
1530429Novi SadTekuće popravke i održavanje laboratorijske opremeistice: 21.09.2017
1530473Novi SadUgradnja čilera za potrebe hlađenja pumpe P-6 za otpremu nafteistice: 21.09.2017
1530545Novi SadNabavka rezervnih delova za računareistice: 22.09.2017
1530579Novi SadTekuće popravke i održavanje krovaistice: 16.10.2017
1530580Novi SadPojačano održavanje saobraćajnih površina na nasipuistice: 16.10.2017
1530831Novi SadTehnička kontrola inovirane tehničke dokumentacije saobraćajnih površina, vodovoda i kanalizacijeistice: 17.10.2017
1530832Novi SadOdržavanje sistema vazduha i dimnih gasova kotla -isporuka dobara sa ugradnjom na vrećastom filteru dimnih gasova kotla na biomasuistice: 16.10.2017
1530822Novi SadRadovi na tekućem održavanju objekataistice: 22.09.2017
1530786Novi SadGorivoistice: 22.09.2017
1530807Novi SadUltrazvučni aparat ginekološki 2istice: 16.10.2017
1530811Novi SadŠtampani potrošni materijalistice: 22.09.2017
1530820Novi SadRezervni delovi za plovna sredstvaistice: 25.09.2017
1530529Novo OrahovoNabavka drvenog peletaistice: 22.09.2017
1530693ObrenovacOglas za prikupljanje ponuda za izvođenje ekskurzije za učenike svih razreda u školskoj 2017/18. godiniistice: 29.09.2017
1530796OdžaciMaterijal za održavanje higijeneistice: 22.09.2017
1530094PančevoNabavka i zamena kondenzatorskih baterija u trafostanici na terminaluistice: 27.09.2017
1530438PančevoPrevoz radnika na zdravstvenu rehabilitaciju, na relaciji: HIPP (parking) - Vrnjačka Banja (Breza)rok je istekao
1530440PančevoPrevoz radnika sa zdravstvene rehabilitacijerok je istekao
1530506PančevoServisiranje klima uređajaistice: 29.09.2017
1530508PančevoUsluga izrade softveraistice: 29.09.2017
1530509PančevoOdržavanje žičane ogradeistice: 29.09.2017
1530782PančevoRezervni delovi za redovno servisiranje hidrostatskih regulatora i popravku ronilačke opremeistice: 25.09.2017
1530789PančevoZaporni ventili i ostala armaturaistice: 22.09.2017
1530824PančevoInvesticiono održavanje dotrajale fasadne stolarijeistice: 16.10.2017
1530834PančevoOdržavanje elektroinstalacija slabe i jake strujeistice: 29.09.2017
1530686ParaćinOglas za prikupljanje ponuda za izvođenje ekskurzije, nastave u prirodi učenika i izletaistice: 29.09.2017
1530067PetrovacHemijska sredstva i inventar za održavanje higijeneistice: 21.09.2017
1530800PetrovaradinMotori za plovilaistice: 25.09.2017
1530803PetrovaradinElektro i drugi uređaji za domaćinstvoistice: 22.09.2017
1530422PinosavaOdržavanja aplikativnog programaistice: 21.09.2017
1530133PirotZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište, zgradaistice: 11.10.2017
1530514PlandišteStručni nadzor nad radovima na rehabilitaciji kolovozaistice: 22.09.2017
1530575PlandišteRadovi na rekonstrukciji doma zdravljaistice: 16.10.2017
1530467PožarevacNabavka armature-ručne zaporne, regulacione i sekcioneistice: 17.10.2017
1530134PožegaZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko voziloistice: 26.09.2017
1530135PožegaZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko voziloistice: 04.10.2017
1530062PreševoJavni poziv za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala subjekta privatizacije BUDUĆNOST AD PREŠEVOistice: 16.10.2017
1530103PreševoRekonstrukcija puta kod krumske mahale u selu oraovica, opština preševo dužine 300 metaraistice: 22.09.2017
1530110PribojRedovno održavanje ulicaistice: 13.10.2017
1530464ProkupljeProdaja pokretne imovine poreskog dužnika ( teretno fiat doblo, Tteretno benc daimler )istice: 21.09.2017
1530788ProkupljeNabavka dobra gasno uljeistice: 16.10.2017
1530414RaškaIzrada mobilnih aplikacija i produkcija video i foto sadržajaistice: 21.09.2017
1530702RatkovoOglas za prikupljanje ponuda za realizaciju ekskurzija i nastave u prirodiistice: 24.09.2017
1530536ResavicaDvoetažno vibro sitoistice: 28.09.2017
1530505RudovciIzlet, ekskurzija, nastava u prirodiistice: 25.09.2017
1530817RumaNabavka građevinskog materijala i nameštaja za opremanje seoskih kućaistice: 16.10.2017
1530106ŠabacIzgradnja vn kabla 20 kv u uliciistice: 13.10.2017
1530827ŠabacZimsko održavanje opštinskih puteva i ulicaistice: 16.10.2017
1530136SentaZaključak o prodaji - crepistice: 22.09.2017
1530844SentaOsiguranje imovine i osiguranje odgovornostiistice: 22.09.2017
1530105SmederevoUređenje (revitalizacija) poljskih putevaistice: 13.10.2017
1530785SmederevoNabavka mrežne opremeistice: 22.09.2017
1530146SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljište, njivaistice: 21.09.2017
1530147SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište, zgradaistice: 21.09.2017
1530149SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, garažno mestoistice: 21.09.2017
1530150SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 25.10.2017
1530151SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljište, njivaistice: 25.10.2017
1530154SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 25.10.2017
1530155SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 19.10.2017
1530157SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljište, njivaistice: 19.10.2017
1530158SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljište, njivaistice: 18.10.2017
1530161SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 18.10.2017
1530163SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljište, njivaistice: 12.10.2017
1530169SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 11.10.2017
1530415SomborFotografisnja vojnikaistice: 22.09.2017
1530381Sremska MitrovicaZaključak o prodaji pokretnih stvari - teretno vozilo, motoristice: 26.09.2017
1530511Sremska MitrovicaSečaistice: 16.10.2017
1530535Sremska MitrovicaSitan inventar i potrošni materijalistice: 28.09.2017
1530542Sremska MitrovicaNabavka i ugradnja liftaistice: 22.09.2017
1530717StalaćOglas za prikupljanje ponuda za realizaciju ekskurzijaistice: 29.09.2017
1530091SuboticaSegmentna industrijska vrataistice: 22.09.2017
1530539SuboticaZimska uniformaistice: 22.09.2017
1530571SuboticaRadovi na rekonstrukciji objektaistice: 16.10.2017
1530798SuboticaLežajeviistice: 25.09.2017
1530808SuboticaHidraulični motoristice: 25.09.2017
1530858SuboticaUsluga angažovanja lica preko omladinske/studentske zadrugeistice: 22.09.2017
1530510SurčinUsluga stručnog nadzora nad izvođenjem radovaistice: 22.09.2017
1530829SurdulicaTekuće održavanje lokalnih nekategorisanih putevaistice: 16.10.2017
1530531SvilajnacNabavka građevinskog materijalaistice: 22.09.2017
1530813SvrljigNabavka ogrevnog drvetaistice: 22.09.2017
1530705TopolaOglas za prikupljanje ponuda za realizaciju ekskurzijeistice: 29.09.2017
1530417Topola (Varošica)Vršenje istražnih bušotinaistice: 21.09.2017
1530546TutinGorivo za sanitetska i putnička vozilaistice: 29.09.2017
1530382UbZaključak o prodaji nepokretnosti - livadaistice: 04.10.2017
1530383UbZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište, voćnjak, zgradaistice: 05.10.2017
1530384UbZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 05.10.2017
1530111UžiceVodovod zarići - kačer- radovi na obnovi vodovodne mrežeistice: 22.09.2017
1530385UžiceZaključak o prodaji nepokretnosti - poslovni prostoristice: 11.10.2017
1530537UžiceRezervni deloviistice: 10.10.2017
1530582UžiceIzgradnja atarskih putevaistice: 22.09.2017
1530584UžiceRadovi na izgradnji atarskih putevaistice: 22.09.2017
1530585UžiceRadovi na izgradnji atarskih (poljskih) putevaistice: 22.09.2017
1530838UžiceUsluge ispitivanja i baždarenja liftova, ventila sigurnosti i emisije štetnih gasovaistice: 25.09.2017
1530387ValjevoZaključak o drugoj prodaji pokretnih stvari - splav na vodi, rashladna vitrinaistice: 25.09.2017
1530389ValjevoZaključak o drugoj prodaji pokretnih stvari - mešaona stočne hraneistice: 04.10.2017
1530515ValjevoPopravka pneumatikaistice: 22.09.2017
1530839Velika PlanaNabavka ugostiteljskih usluga na bazi ribljeg i roštiljskog asortimanaistice: 22.09.2017
1530819Veliko GradišteSredstva za rad bifea opštinske upraveistice: 22.09.2017
1530391VranjeZaključak o prvoj prodaji nekretnina - poslovni prostoristice: 28.09.2017
1530802VrbasNabavka dobara-prirodni gasistice: 29.09.2017
1530710VrdnikOglas za prikupljanje ponuda za organizovanje nastave u prirodi u školskoj 2017/2018. godiniistice: 24.09.2017
1530082Vrnjačka BanjaRačunarska opremaistice: 22.09.2017
1530393VršacZaključak o prodaji - njiva, zgrada, zemljišteistice: 26.09.2017
1530394VršacZaključak o prodaji - zgradaistice: 26.09.2017
1530395VršacZaključak o prodaji - putničko voziloistice: 28.09.2017
1530784VršacUz kolor dopoler i resektoskopistice: 22.09.2017
1530825VršacTekuće održavanje objekata preduzećaistice: 16.10.2017
1530816ŽabariNabavka vodovodnog, kanalizacionog i elektro materijala-mali grantistice: 22.09.2017
1530718ZemunOglas za prikupljanje ponuda za ekskurzije i nasta-ve u prirodiistice: 29.09.2017
1530719ZemunOglas o davanju u zakup nepokretnosti ponuda za zakup dela fiskulturne sale, sportskih terena i dr.istice: 24.09.2017
1530543ZrenjaninNabavka gorivaistice: 26.09.2017
1530801ZrenjaninPodni stacionarni rtg aparatistice: 16.10.2017
Crna Gora
1530770Nikšić Rezervni djelovi za tehnički sistem upravljanjaistice: 23.10.2017
1530771Niksic Usluge obezbjeđenja i čuvanja deponijeistice: 23.10.2017
1530772Nikšić Nabavka poljoprivrednih proizvodaistice: 23.10.2017
1530766Podgorica Nabavka višeenergetskog linearnog akceleratora i prateće opremeistice: 23.10.2017
1530401PodgoricaZaključak o prodaji - porodične zgrade, stambenog prostora i dr.istice: 06.10.2017
1530398PodgoricaZaključak o prodaji - pašnjaka 3. klaseistice: 05.10.2017
1530469PodgoricaJavni poziv za prodaju nepokretnosti - zemljišta i poslovnih prostoraistice: 06.10.2017
1530634Podgorica Izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće vodovodne mrežeistice: 10.10.2017
1530635Podgorica Nabavka lož uljaistice: 06.10.2017
1530636Podgorica Usluga izdavanja magacina za potrebe skladištenja scenografije cnpistice: 23.10.2017
1530767Podgorica Izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće vodovodne mreže za naseljeistice: 11.10.2017
1530768Podgorica Nabavka odjeće, obuće, prtljaga i propratne opremeistice: 06.10.2017
1530769PodgoricaServis operacionog mikroskopa za neurohirurgiju carl zeissistice: 10.10.2017
1530773Podgorica Mazut i lož uljeistice: 10.10.2017
1530774Podgorica Usluga organizovanja učešća na sajmovimaistice: 09.10.2017
1530775Podgorica Nabavka radova izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji ts 10/0,4 kv 2x1000 kvaistice: 10.10.2017
1530776Podgorica Tekuće održavanje protivpožarnih aparataistice: 10.10.2017
1530777Podgorica Usluge medijske kampanje o zabrani diskriminacijeistice: 24.10.2017
Kosovo
1530521MališevoKompjuteri i printeriistice: 20.09.2017
1530517PecUredba (rekonstrukciju) ograde i postavljanje stubovi zastaveistice: 21.09.2017
1530518PrištinaOsiguranje službenih vozilaistice: 20.09.2017
1530519PrištinaSnabdevanje sa opremom informativne tehnologijeistice: 20.09.2017
1530520Suva-RekaIzgradnja sportskog terenaistice: 20.09.2017
1530516VučitrnOdržavanje mašina za grejanje, hladenje, klimatizaciju i lavandeistice: 22.09.2017
Bih - Federacija BiH
1530745BanovićiBalansiranje rotora primarne centrifugeistice: 26.09.2017
1530752BanovićiElaborat o uticaju podzemnih rudarskih radova na eksploatacionom području zapadnog revira rudnika podzemna eksploatacija rmu banovićiistice: 26.09.2017
1530607BihaćNabavka usluge : radovi asfaltiranja za 2017./2018. godinuistice: 05.10.2017
1530616BihaćOdržavanje kompjutera, printera i ostale kompjuterske opremeistice: 25.09.2017
1530617BihaćŠtamparske uslugeistice: 25.09.2017
1530619BihaćMaterijal za čišćenje i reprezentacijuistice: 25.09.2017
1530621BihaćPunjenje tonera za potrebe univerziteta u bihaćuistice: 25.09.2017
1530626BihaćNabavka papira i ostalog kancelarijskog materijalaistice: 25.09.2017
1530765BihaćJavna nabavke roba - trakice za određivanje šećera u krvi, pen aplikatori , igle za dijabetičare i alkoholni tuferiistice: 02.11.2017
1530760Bosanska KrupaNabavka peletaistice: 22.09.2017
1530743BrezaIzvedba zaštite ogradeistice: 27.09.2017
1530601BugojnoNabavka kancelarijskog materijala i papiraistice: 28.09.2017
1530630BugojnoRtg materijalistice: 25.09.2017
1530739BugojnoPotrošni materijal za stomatologijuistice: 25.09.2017
1530741BugojnoInfuzione otopineistice: 25.09.2017
1530749BugojnoKupovina gotovih obrokaistice: 27.09.2017
1530620CazinUgovor o pružanju usluga osiguranja slučaja, osiguranja aparata za naplatu parking prostoraistice: 21.09.2017
1530625CazinNadogradnja i dovršetak postojećeg objekta obdaništaistice: 29.09.2017
1530759CazinUgovor o pružanju usluga tehničkog pregleda vozila i baždiranje tahografaistice: 22.09.2017
1530592GoraždeNabavka sadnog materijala za jesenje pošumljavanje u 2017.godiniistice: 20.09.2017
1530589IlidžaDva terenska vozila za potrebe federalnog zavoda za geologijuistice: 11.10.2017
1530605IlidžaUsluge sistematskog pregleda uposlenikaistice: 27.09.2017
1530742JablanicaRevizija prekidača 110 kv u pogonu heistice: 29.09.2017
1530750JablanicaIzgradnja kanalizacione mreže u naseljuistice: 04.10.2017
1530599KalesijaIzrada investiciono-tehničke dokumentacijeistice: 02.10.2017
1530610KalesijaNabavka uglja za grejnu sezonu 2017/2018rok je istekao
1530606LukavacIzrada glavnih projekata odvodnje oborinskih i kanalizacionih otpadnih voda i rekonstrukcije i dogradnje vodovodne mrežeistice: 05.10.2017
1530740MostarNabava pjeskarenja i antikorozivne zaštite dijelova i varenjem potrebnih dijelova odnosno pozicijaistice: 21.09.2017
1530744MostarIzrada županijskog programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvuistice: 02.10.2017
1530627OdžakIzgradnja priključka m 14.1 - čopori (gradjevinski radovi na prilaznoj cesti)istice: 29.09.2017
1530623PosušjeIzgradnja vodoopskrbnog sustava rakitno dovodno distribucijski cjevovodistice: 29.09.2017
1530611Sanski MostNabavka dezinfekcionih sredstavaistice: 05.10.2017
1530436SarajevoNabavka klima uređaja kompaktne izvedbe sa mogućnošću slobodnog hlađenja i elektrogrijačem (isporuka i puštanje u rad)istice: 27.09.2017
1530437SarajevoNabavka usluga servisiranja viljuškara i paletaraistice: 25.09.2017
1530439SarajevoObavještenje o produženju roka ,Izgradnja optičkog spojnog puta na relaciji Lisina ( Kozara ) -Sanski mostistice: 28.09.2017
1530590SarajevoAutomatskom regulacijom za potrebe klinike za hematologijuistice: 22.09.2017
1530593SarajevoSanacioni radovi na instalaciji dijela grijanjaistice: 20.09.2017
1530597SarajevoRekonstrukcija i investiciono održavanje saobraćajnih znakova na graničnim prelazimaistice: 28.09.2017
1530598SarajevoIspitivanje, održavanje i servisiranje sistema vatrodojave, opreme i uređaja iz oblasti zaštite od požaraistice: 04.10.2017
1530608SarajevoNabavka 3 (tri) putnička motorna vozila niže klaseistice: 30.10.2017
1530613SarajevoNabavka kancelarijskog materijalaistice: 29.09.2017
1530615SarajevoMhe na slivu rijeke neretvice faza i-a nabavka opreme za mhe gorovnikistice: 13.10.2017
1530618SarajevoGimnazije za nabavku usluga keteringaistice: 21.09.2017
1530622SarajevoNabavka hrane, prehrambenih artikala i sredstava za ličnu higijenuistice: 25.09.2017
1530628SarajevoHladni napiciistice: 25.09.2017
1530644SarajevoEE rehabilitation works on 4 public buildingsistice: 03.10.2017
1530736SarajevoUsluge sanacije i rekonstrukcije šumskih kamionskih putevaistice: 02.10.2017
1530650SarajevoAnaliza društvenih mrežaistice: 25.09.2017
1530751SarajevoRevizija izmjena i dopuna glavnog projekta sanacije tunelaistice: 27.09.2017
1530753SarajevoNabavka električnih kablova za rudarstvoistice: 11.10.2017
1530755SarajevoSanacija sanitarnih čvorovaistice: 25.09.2017
1530764SarajevoNabavka luel - lož ulja srednje - niskosumporni mazutistice: 05.10.2017
1530651StijenaJavni poziv za prikupljanje i odabir ponuda za dodjelu u zakup prostora kantine(menze) za obavljanje djelatnosti školske kuhinjeistice: 22.09.2017
1530602StolacNabava i isporuka armirano-betonskih stupova za izgradnju javne rasvjeteistice: 25.09.2017
1530612StolacObnova unutrašnjosti župne crkveistice: 26.09.2017
1530872TeočakIzgradnja vodonatapnog sistemaistice: 09.10.2017
1530476TešanjConstruction works in 12 MZs in 2 Municipalities in BiH - Tešanj, Žepče, Žepčeistice: 09.10.2017
1530646TešanjJavni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta Regionalni program lokalne demistice: 12.10.2017
1530631TravnikJavna nabavka putničkog motornog vozilaistice: 04.10.2017
1530649TuzlaJavni konkurs za dodjelu sredstava javnim preduzećimaistice: 29.09.2017
1530595TuzlaNabavka manometara i termometaraistice: 06.10.2017
1530746TuzlaNabavka nanještaja za dječije vrtićeistice: 02.10.2017
1530604ZenicaNabavka kombi vozilaistice: 16.10.2017
1530053ŽepčeProdaja - nekretnineistice: 28.09.2017
1530624ĐurđevikMobilni električni agregatistice: 28.09.2017
1530754ĐurđevikMagnetitistice: 06.10.2017
Bih - Republika Srpska
1530594Banja LukaNabavka autogumaistice: 03.10.2017
1530609Banja LukaNabavka motornog gorivaistice: 17.10.2017
1530629Banja LukaKvalifikacija opreme/equipment qualificationistice: 25.10.2017
1530737Banja LukaNabavka hrane i prehrambene robe za ugostiteljstvoistice: 09.10.2017
1530738Banja LukaOdržavanje sigurnosnih modula za poštonošeistice: 05.10.2017
1530747Banja LukaSukcesivna nabavka alkoholnih i bezalkoholnih picaistice: 05.10.2017
1530756Banja LukaNabavka usluga dezinsekcije i deratizacije u objektimaistice: 29.09.2017
1530757Banja LukaZamjena vanjske bravarije sa ulaznim vratima gradskog poslovnog prostoraistice: 28.09.2017
1530763Banja LukaJavna nabavka usluga servisiranja i održavanja službenih vozilaistice: 27.09.2017
1530780Banja LukaJavni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u okviru projekta Regionalni program lokalne demistice: 12.10.2017
1530863Banja LukaIzvođenje radova na termoizolaciji termostatičkih odvajača kondenzata u Rafineriji ulja Modriča ad Modričaistice: 26.09.2017
1530862Banja LukaUsluga medicinskog pregleda za radnice i pregleda vida za radnike Rafinerija ulja Modriča ad Modričaistice: 22.09.2017
1530642BanjalukaJavni poziv za raspodjelu sredstava za projektne aktivnosti unapređenja zdravlja Roma na području Republike Srpskeistice: 28.09.2017
1530600BilećaOdržavanje javne rasvjete i semaforaistice: 22.09.2017
1530614DobojNabavka kancelarijskog materijalaistice: 05.10.2017
1530639DobojOglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljištaistice: 03.10.2017
1530758Istočno SarajevoNabava uredskog namještajaistice: 26.09.2017
1530761Istočno SarajevoNabava lož uljaistice: 28.09.2017
1530596Kotor VarošKonkurenstski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku toneraistice: 29.09.2017
1530591LaktašiNabavka sadnog materijala vinove lozeistice: 28.09.2017
1530748PrnjavorNabavka vatrogasne opremeistice: 25.09.2017
1530641SarajevoAnaliza društvenih mrežaistice: 25.09.2017
1530762ŠekovićiNabavka i isporuka kontejneraistice: 02.10.2017
1530640SlatinaTreće javno nadmetanje za prodaju imovine - objekti, zemljište, gerontološka oprema, hotelska oprema, ugostiteljska oprema, administrativna oprema, voistice: 17.10.2017
Bih - Brcko distrikt
1530603BrčkoNabava HDTV video endoskopskog sistema sa HD videokolonskopom i mašine za pranje i dezinfekciju endoskopaistice: 29.09.2017
1530632BrčkoNabavka radova izgradnje i sanacije parking površinaistice: 06.10.2017
Makedonija
1530558BitolaPijaloci, zasladuvači i higienski sredstvaistice: 20.09.2017
1530561BitolaDemontaža na dotraeni prozorci i izrabotka i postavuvanje na novi pvc prozorciistice: 26.09.2017
1530552Demir HisarNabavka na siten inventar i alatistice: 19.09.2017
1530559KavadarciPreventivno održuvanje na aplikativen softveristice: 19.09.2017
1530562KavadarciNabavka na ekstra lesno maslo za domaЌinstvo 1(el-1)istice: 25.09.2017
1530569KavadarciMotorni benzini, dizel gorivo i tečen naften gasistice: 25.09.2017
1530725KičevoPrevrzočen materijalistice: 25.09.2017
1530679KicevoPlumbing productsistice: 26.09.2017
1530564KočaniNabavka na ekstra lesno maslo za domaćinstvoto – 1 (el-1) za grejna sezona 2017/2018istice: 27.09.2017
1530726KočaniNabavka na usluga za godišno održuvanje, servisiranje na vozilaistice: 26.09.2017
1530550Kriva PalankaNabavka na rezervni delovi i matrijali za tekovno održuvanje na sistemot za javno osvetluvanjeistice: 04.10.2017
1530722Kriva PalankaNabavka na rabotni mantiliistice: 20.09.2017
1530554KrivogaštaniEurosuper bs 95 i eurodizel bs (d-v e)istice: 19.09.2017
1530723KumanovoNabavka na testovi za aparat mininef ili ekvivalentistice: 19.09.2017
1530721KumanovoTestovi za imunofluorescencijaistice: 04.10.2017
1530565Makedonska KamenicaNabavka i transport na repromaterijali vinkli, profili, železo i limistice: 20.09.2017
1530566Makedonska KamenicaNabavka uslugi za analiza na voda za pienjeistice: 19.09.2017
1530681NovaciBearingsistice: 26.10.2017
1530567OhridNadzor nad izveduvanje na gradežno - zanaetčiski raboti - demontaža na dotraeni prozorci i izrabotka i postavuvanje na novi pvc prozorciistice: 25.09.2017
1530551ProbištipIzbor na izveduvač za izgradba na povećenamensko igrališteistice: 25.09.2017
1530724ProbištipIzbor na izveduvač na rabotite za rekonstrukcija na ulicaistice: 04.10.2017
1530734ProbištipNabavka na namenski sortiment (proizvod) ogrevno drvoistice: 25.09.2017
1530555RadovišNabavka na druga oprema (sportska)istice: 20.09.2017
1530549s.InjevoRekonstrukcija na učilišni toaletiistice: 25.09.2017
1530470SkopjeReconstruction of facilities for setting up referral centers in Skopje, Tetovo and Kumanovo (LOTs 1-3)istice: 28.09.2017
1530477SkopjeReconstruction of facilities for setting up referral centers in Skopje, Tetovo and Kumanovoistice: 28.09.2017
1530478SkopjeSupervision of Construction Works on Reconstruction of Slatina Dam in the Municipality of Debarcaistice: 25.09.2017
1530728SkopjeMedikamenti za lekuvanje na infektivni zaboluvanja i sredstva za belenje zabiistice: 19.09.2017
1530468SkopjeOrder for a contractor to supply lunch and dinneristice: 23.09.2017
1530547SkopjeRiba i morski plodoviistice: 04.10.2017
1530548SkopjeNabavka na uslugi od mobilna telefonijaistice: 10.10.2017
1530553SkopjeJavna nabavka na uslugi – osiguruvanje na imot i vozila i osiguruvanje od odgovornost za zdravstveni rabotniciistice: 26.09.2017
1530556SkopjeNabavka na kancelariski materijalistice: 22.09.2017
1530560SkopjeUsluga za tekovno održuvanje na instalacijata za parno greenje vo učilištetoistice: 25.09.2017
1530563SkopjeIzrabotka i montaža na pregradni ѕidovi od pvcistice: 19.09.2017
1530720SkopjeUslugi za servisiranje i održuvanje na objektistice: 25.09.2017
1530727SkopjeRekonstrukcija na fasada na stanben objektistice: 25.09.2017
1530680SkopjeSystems for data storage and replicationistice: 27.09.2017
1530682SkopjeX-ray filmistice: 31.10.2017
1530683SkopjeReservations of airline ticketsistice: 30.10.2017
1530684SkopjeMaintenance of public lightingistice: 26.09.2017
1530729SkopjeNabavka na postelnaistice: 19.09.2017
1530730SkopjeTelekomunikaciski uslugi za fiksnata telefonija i internetistice: 25.09.2017
1530731SkopjeIzrabotuvanje na drveni i pvc vrati so nivna montaža, delovi za vrati so nivna montaža i popravka na postoečki drveni i pvc vratiistice: 20.09.2017
1530732SkopjePerfuzori i infuzomatiistice: 04.10.2017
1530735SkopjeReagensi, testovi i potrošen materijal za laboratoriski aparatiistice: 31.10.2017
1530557StrugaPrehrambeni artikliistice: 25.09.2017
1530568StrugaPrehranbeni artikli i sredstva za održuvanje na higienaistice: 03.10.2017
1530733StrugaMedicinski potrošen materialistice: 19.09.2017
Hrvatska
1530446BjelovarProdaja - Sušara za piljevinuistice: 05.10.2017
1530460BjelovarProdaja - Novi auto delovi za FIAT, ALFU, LANCIU, BRAVU, DUCATO i dristice: 28.09.2017
1530481BuzetIzrada tehničke dokumentacije rekonstrukcije palače moretti i karolinine kućeistice: 03.10.2017
1530487DubrovnikPreinaka strojarnice i promjena porivnih strojevaistice: 19.10.2017
1530489GrohoteNabava opskrbe električnom energijomistice: 03.10.2017
1530453KarlovacProdaja - Klupske kuće, naponska trafostanica, objekti za smještaj, zemljište-šumaistice: 28.09.2017
1530494KarlovacPeriodički pregled, održavanje pumpi i mješača proizvođača ksbistice: 03.10.2017
1530486KoprivnicaUsluga vođenja projekta – voditelj projekta izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnicaistice: 04.10.2017
1530871LovranJAVNI NATJEČAJ za podnošenje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora.istice: 20.09.2017
1530865NovskaProdaja - Traktor zetor s kabinom proxima plus 105istice: 22.09.2017
1530459OsijekProdaja - Nekretnine: hala, put, gospodarska zgrada, skladište, dvorište i oranica,istice: 09.10.2017
1530462OsijekProdaja - Nekretnine: poslovna zgrada i dvorište i Pokretnine: barokomoraHaux starmed 2200 Distice: 19.10.2017
1530461PazinProdaja - Računala, ambalaža, inventar, ...istice: 03.10.2017
1530491PožegaRadovi na izgradnji poduzetničkog inkubatora požegaistice: 03.10.2017
1530483PožegaUređaj eus za internističku poliklinikuistice: 05.10.2017
1530449RijekaProdaja - Dijela imovine stečajnog dužnikaistice: 04.10.2017
1530442ŠibenikProdaja - Nekretnine i pokretnine (profesionalne šivaće strojeve i sitni inventar )istice: 07.12.2017
1530443ŠibenikProdaja - Nekretnine: poslovno građevinski objekat, pašnjak, ...istice: 07.12.2017
1530444ŠibenikProdaja - Nekretnine: hala, put, ...istice: 20.11.2017
1530445ŠibenikProdaja - Nekretnine: zemljište, pašnjak, ...istice: 20.11.2017
1530673Sisak CapragNabave usluge geodetske izmjere, obnavljanja i održavanja graničnih oznaka na državnoj graniciistice: 03.10.2017
1530488Slavonski BrodNabava operacijskog rubljaistice: 06.10.2017
1530450SplitProdaja - Nekretnine: pogon-zgrada, pašnjak, trafo, ...istice: 05.10.2017
1530451SplitProdaja - Nekretnine: građevinsko zemljišteistice: 05.10.2017
1530496SplitServisiranje dubinskih i fekalnih pumpiistice: 06.10.2017
1530498SplitDopunsko zdravstveno osiguranjeistice: 05.10.2017
1530447VaraždinProdaja - Postrojenje za proizvodnju betona - Betonara ORU MARTE 750 RR 2C IATistice: 05.10.2017
1530065ZagrebNajam zavarivača i cjevararok je istekao
1530066ZagrebIzrada projektne dokumentacije za građevinsko-obrtničke i instalaterske radove u objektima osnovnih školaistice: 19.09.2017
1530113ZagrebOsobna zaštitna sredstva - Sredstva za zaštitu nogu i tijelaistice: 26.09.2017
1530490ZagrebOperacijski stol za rađaonuistice: 05.10.2017
1530485ZagrebUsb tokeniistice: 04.10.2017
1530484ZagrebPrijenosni uzv-uređajistice: 04.10.2017
1530482ZagrebUsluge čišćenjaistice: 04.10.2017
1530480ZagrebNabava poslužitelja za virtualizacijuistice: 03.10.2017
1530403ZagrebGrađevinsko - obrtnički radovi na objektima Mjesne samouprave Markuševecistice: 21.09.2017
1530404ZagrebPrijenosni terminali za pauk-videonadzoristice: 19.09.2017
1530407ZagrebIzmjena vanjske stolarije na objektu Mjesnog odbora Tuškanacistice: 20.09.2017
1530409ZagrebIzrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju Sljemenske ceste i Koprivničke ulice u Sesvetamaistice: 21.09.2017
1530435ZagrebZamjena stolarije i uređenje sanitarnog čvora u objektu Mjesnog odbora Voćarska,istice: 20.09.2017
1530441ZagrebProdaja - priključno vozilo marke MENCI SA 700R, godina proizvodnje 2009rok je istekao
1530448ZagrebProdaja - Alati za lijevanje olova, bronze, aluminija, mesinga, ... dizalice, kompresori, bušilice, ...istice: 28.09.2017
1530452ZagrebProdaja - RENAULT KANGOO 1.5 DCIistice: 28.09.2017
1530454ZagrebProdaja - Bubanj s motorom i priborom za beton, kazeta za prijevode brojila s uređajem, teretno vozilo TAM 80T50 V-27921, ...istice: 23.10.2017
1530455ZagrebProdaja - Nekretnine: zgrada mješovite uporabe, stan, ...istice: 17.10.2017
1530456ZagrebProdaja - Nekretnina: neizgrađeno građevinsko zemljišteistice: 16.10.2017
1530457ZagrebProdaja - Nekretnina: neizgrađeno građevinsko zemljišteistice: 16.10.2017
1530458ZagrebProdaja - Sekundarne sirovineistice: 28.09.2017
1530463ZagrebProdaja - Zaliha trgovačke robe (razna dječja odjeća) i zaliha repromaterijala (ostaci tkanina i pomoćnog materijala iz proizvodnje odjeće)istice: 09.10.2017
1530492ZagrebOdržavanje i licence za checkpoint i avamar sustavistice: 03.10.2017
1530493ZagrebNabava informatičke opremeistice: 13.10.2017
1530495ZagrebIzgradnja uljnih jama u transformatorskim stanicama 35/10 kvistice: 05.10.2017
1530497ZagrebIzgradnja niskonaponskih priključakaistice: 03.10.2017
1530672ZagrebNabava informatičke opreme : prijenosna računala, prijenosni pisači i vodootporne naprtnjačeistice: 13.10.2017
1530864ZagrebNabava sustava za dehidraciju otpada hraneistice: 29.09.2017
1530866ZagrebProjektiranja i izgradnje pristana, priključnog plinovoda i visokotlačnih instalacija s uključivo čistačkom stanicom, vodovoda i odvodnje, ...istice: 29.09.2017
1530867ZagrebIzbor nositelja državnih etalona za koncentraciju ozona i plinskih mješavina.istice: 20.09.2017
1530868ZagrebSustainable Croatian Railways in Europe Projectistice: 21.09.2017
1530869ZagrebAktivnosti razvoja tehničkih, znanstvenih ili organizacijskih znanja u akvakulturnim uzgajalištima, razvoja ili uvođenja na tržište novih ...istice: 15.12.2017
1530870ZagrebNATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.3. Partnerstva između znanstvenika i ribaraistice: 01.09.2018
1530479ĐakovoNabava utovarivačaistice: 04.10.2017
Slovenija
1530666CeljeDobava zemeljskega plina za obdobje 2018-2021istice: 18.10.2017
1530675CeljeDobava zemeljskega plina za obdobje 2018-2021.istice: 18.10.2017
1530778CeljeIzdelava prometne študije in prometno-ekonomskega vrednotenja za izgradnjo hitre cesteistice: 06.10.2017
1530779CeljeIzdelava študije preveritve možnosti izvedbe rekonstrukcije obstoječe cestne povezaveistice: 06.10.2017
1530663Gornja RadgonaČiščenje poslovnih prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili za obdobje 2018 in 2019istice: 09.10.2017
1530664GrosupljePripravljalna dela za prehod na ogrevanje z zemeljskim plinom ter začasna dobava unpistice: 30.09.2017
1530674GrosupljePripravljalna dela za prehod na ogrevanje z zemeljskim plinom ter začasna dobava UNPistice: 30.09.2017
1530658Ivančna GoricaIzdelava hidrološko hidravličnih elaboratov z analizo poplavnostiistice: 22.09.2017
1530656KozinaDelna rekonstrukcija ro vrhpoljeistice: 28.09.2017
1530665KrškoZagotovitve kvalitete v 2018 in 2019 - strojništvoistice: 12.10.2017
1530678KrškoZagotovitve kvalitete v 2018 in 2019 – strojništvoistice: 12.10.2017
1530652LjubljanaGradnja peš poti in kolesarske povezaveistice: 03.10.2017
1530657LjubljanaVzdrževanje kemičnih detektorjevistice: 11.10.2017
1530661LjubljanaNakup in dobava ikt opreme za zrsšistice: 25.09.2017
1530662LjubljanaVzdrževanje opreme, strežnikov in informacijskega sistema 2017istice: 27.09.2017
1530667LjubljanaPostopno naročanje energijsko učinkovite računalniške opremeistice: 16.10.2017
1530668LjubljanaZakup povezave z internetom, najem voip in fiksne telefonije, mobilna telefonijaistice: 19.10.2017
1530676LjubljanaRačunalniška opremaistice: 16.10.2017
1530677LjubljanaZakup povezave z internetom, najem voip in fiksne telefonije, mobilna telefonijaistice: 19.10.2017
1530654MariborNajem strojne opreme za izvajanje parkirnega sistemaistice: 21.09.2017
1530655MariborIzvajanje prevoznih storitevistice: 27.09.2017
1530659MariborGradbeno obrtniška dela v 10 kv in 20 kv stikališču in komandi na rtp 110/10,20 kv dobravaistice: 29.09.2017
1530660Miklavž Na Dravskem poljGradnja povezovalne ceste od mosta do krožišča na ptujski cestiistice: 03.10.2017
1530653Pesnica Pri MariboruSanacija plazuistice: 28.09.2017
13. Sep 2017
Srbija
1529122AranđelovacZaključak o prodaji - traktorska kosa, plug, prikolica, frezaistice: 11.10.2017
1529647BačRekonstrukcijaistice: 13.10.2017
1529675BačUsluge nadzora nad radovima na adaptaciji - energetska sanacija objektaistice: 21.09.2017
1529682BačUsluge koordinatora za bzr u fazi izvođenja radova za radove na adaptaciji - energetska sanacija objektaistice: 21.09.2017
1529599Bačka PalankaSredstva za higijenuistice: 22.09.2017
1529654Bačka TopolaSanacija atmosferskog kanalaistice: 22.09.2017
1529452Bajina BaštaNabavka freona, rashladnog ulja i sušača za rashladne kompresore klima komora he i rheistice: 12.10.2017
1529455Bajina BaštaNabavka baterija za instrumente i daljinske upravljačeistice: 12.10.2017
1529619Bajina BaštaZdravstvene uslugeistice: 26.09.2017
1529666Bajina BaštaPregled i ispitivanje ručnih aparata za gašenje požara i hidrantske mrežeistice: 16.10.2017
1529671Bajina BaštaEksterne usluge mašinske i termičke obradeistice: 13.10.2017
1529705Bajina BaštaNabavka cevnog i vodovodnog materijala i armaturaistice: 13.10.2017
1529712Bajina BaštaNabavka vratila za buster pumpeistice: 13.10.2017
1529724Bajina BaštaNabavka sredstva za dezinfekciju i kontrolu pijaće vode i dve nove boceistice: 16.10.2017
1529614Bela CrkvaEkskurzija učenika 7. i 8. razredaistice: 27.09.2017
1529727Bela CrkvaGasno ulje ekstra lakoistice: 13.10.2017
1529422BelgradeProvision of ICT equipment and appropriate users training for SBGS in Ukraineistice: 28.09.2017
1529123BeogradZaključak o prodaji nepokretnosti - stanistice: 28.09.2017
1529557BeogradReparacija sportskog parketa u objektu Kombank arenerok je istekao
1529585BeogradZaključak o prodaji nepokretnosti - stanistice: 19.10.2017
1529437BeogradOdržavanje evidencionog delovodnika i pratećeg softveraistice: 21.09.2017
1529473BeogradNabavka bešumnog elektroagregataistice: 21.09.2017
1529494BeogradUsluga održavanja pet motornih vozila L. R. Defenderistice: 20.09.2017
1529495BeogradUsluga održavanja šest motornih vozila Puhistice: 20.09.2017
1529545BeogradKonkurs za dodelu priznanja - Dobra igračkaistice: 20.09.2017
1529550BeogradJavni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za iznajmljivanje/zakup slobodnih termina školskog prostora - fiskulturne sale i učionicerok je istekao
1529553BeogradJavni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku opreme i materijala - fermentatora, enzimatskog reaktora i vakuum sušačaistice: 28.09.2017
1529554BeogradJavni oglas za sprovođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača - zakupca za izdavanje u zakup komercijalno/poslovnog prostoraistice: 28.09.2017
1529556BeogradJavni poziv za ustupanje prava ekskluzivne prodaje i distribucije ulaznicarok je istekao
1529745BeogradProject design specialististice: 25.09.2017
1529639Beograd (Čukarica)Popravke mokrih čvorova u objektima vtiistice: 17.10.2017
1529657Beograd (Čukarica)Prethodno obaveštenje - namirnice za ishranuistice: 13.10.2017
1529752Beograd (Čukarica)Saniranje krovne konstrukcije hale za male sportove od prokišnjavanjaistice: 22.09.2017
1529448Beograd (Novi Beograd)Cisco layer 3 i layer 2 uređaji ili odgovarajućiistice: 25.09.2017
1529478Beograd (Novi Beograd)Nabavka i ugradnja sistema za gašenje požara preko raspršivačaistice: 20.09.2017
1529644Beograd (Novi Beograd)Hitni radovi na sanaciji obale rekeistice: 25.09.2017
1529653Beograd (Novi Beograd)Hitni radovi na sanaciji regulisanog korita rekeistice: 25.09.2017
1529655Beograd (Novi Beograd)Hitni radovi na sanaciji nasipa i obezbeđenje propusne moćiistice: 25.09.2017
1529656Beograd (Novi Beograd)Hitni radovi na sanaciji oštećenja regulisanog korita rekeistice: 25.09.2017
1529667Beograd (Novi Beograd)Usluge na poslovima gajenja šumaistice: 04.10.2017
1529670Beograd (Novi Beograd)Nabavka usluga održavanja i servisiranja grejderaistice: 13.10.2017
1529676Beograd (Novi Beograd)Usluga pranja motornih vozilaistice: 25.09.2017
1529711Beograd (Novi Beograd)Nabavka dobara - elektromaterijalaistice: 25.09.2017
1529728Beograd (Novi Beograd)Nabavka dobara – tečni naftni gasistice: 13.10.2017
1529741Beograd (Novi Beograd)Hrana za divljačistice: 16.10.2017
1529744Beograd (Novi Beograd)Peletistice: 25.09.2017
1529747Beograd (Novi Beograd)Hitni radovi na sanaciji desnoobalnog nasipa na Zapadnoj Moravi (nadvišenje) i uspornih nasipa na Musinoj i Grdičkoj reciistice: 25.09.2017
1529748Beograd (Novi Beograd)Minor i major regulisanog korita reka Raške i Jošaniceistice: 25.09.2017
1529750Beograd (Novi Beograd)Obezbeđenje proticajnog profila reke Toplice nizvodno od Banje Vrujci u dužini od 3500mistice: 25.09.2017
1529587Beograd (Palilula)Proširenje sistema za prenos a/v signala korišćenjem 3g/4g mrežeistice: 28.09.2017
1529466Beograd (Palilula)Kolica za osobe sa invaliditetomistice: 20.09.2017
1529468Beograd (Palilula)Plasteniciistice: 20.09.2017
1529623Beograd (Palilula)Usluga servisiranja i atestiranja plinskih uređaja i punjenje i servisiranje klima uređaja na vozilimaistice: 04.10.2017
1529669Beograd (Palilula)Usluga remonta pvp i dizni sa zamenom delovaistice: 21.09.2017
1529698Beograd (Palilula)Lož ulje - gasno ulje Ekstra lako evro EListice: 21.09.2017
1529713Beograd (Palilula)Tehnološka oprema za potrebe dnevnih boravakaistice: 22.09.2017
1529716Beograd (Palilula)Obnavljanje licenciistice: 13.10.2017
1529717Beograd (Palilula)Računarski programski paketiistice: 22.09.2017
1529730Beograd (Palilula)Nameštajistice: 13.10.2017
1529735Beograd (Palilula)Zvučniciistice: 29.09.2017
1529595Beograd (Savski venac)Nabavka medicinskih gasovaistice: 22.09.2017
1529450Beograd (Savski venac)Mobilni i fiksni telefoniistice: 20.09.2017
1529456Beograd (Savski venac)Stomatološki materijalistice: 21.09.2017
1529457Beograd (Savski venac)Rasklopni alati i zaštitna oprema kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kv,50hzistice: 20.09.2017
1529459Beograd (Savski venac)Nabavka dezinfekcionog sredstva za hladnu sterilizaciju medicinskih sredstavarok je istekao
1529460Beograd (Savski venac)Kateteri za eksternu drenažurok je istekao
1529462Beograd (Savski venac)Nabavka dezinfekcionog sredstva za hladnu sterilizaciju medicinskih sredstavarok je istekao
1529600Beograd (Savski venac)Freonski sušači za cevne galerije pp bežanija, pp banovo brdo i pp bele vodeistice: 21.09.2017
1529605Beograd (Savski venac)Mobilne ograde i pozor trakeistice: 21.09.2017
1529631Beograd (Savski venac)Stručni nadzor nad izvođenjem radova na dogradnji zgradeistice: 21.09.2017
1529641Beograd (Savski venac)Usluga pregleda p12 na tmdistice: 22.09.2017
1529646Beograd (Savski venac)Izvođenje radova na sanaciji instalacije vodovoda i kondenzaistice: 22.09.2017
1529648Beograd (Savski venac)Rekonstrukcija ulicaistice: 18.10.2017
1529650Beograd (Savski venac)Rekonstrukcija objektaistice: 19.10.2017
1529651Beograd (Savski venac)Rekonstrukcija objektaistice: 23.10.2017
1529662Beograd (Savski venac)Usluge održavanja - test opterećenja, proizvođača quintonistice: 13.10.2017
1529663Beograd (Savski venac)Softver za prevođenjeistice: 21.09.2017
1529680Beograd (Savski venac)Premeštanje doosnog ispitnog stola sa upravljačkom konzolomistice: 22.09.2017
1529683Beograd (Savski venac)Usluga održavanja termotehničkih instalacija u poslovnom objektuistice: 21.09.2017
1529687Beograd (Savski venac)Mašinski potrošni materijalistice: 13.10.2017
1529691Beograd (Savski venac)Zdravstveni obrasci i drugi štampani materijalrok je istekao
1529692Beograd (Savski venac)Poljoprivredni materijalistice: 22.09.2017
1529697Beograd (Savski venac)Dobra - so za saobraćajniceistice: 29.09.2017
1529699Beograd (Savski venac)Nabavka namirnicaistice: 27.09.2017
1529706Beograd (Savski venac)Nabavka dobara – namirnice za ishranuistice: 25.09.2017
1529714Beograd (Savski venac)Lož uljeistice: 21.09.2017
1529445Beograd (Stari grad)Računari i računarska opremaistice: 12.10.2017
1529480Beograd (Stari grad)Usluge prevozaistice: 20.09.2017
1529622Beograd (Stari grad)Usluge osiguranja imovine, zaposlenih i automobilaistice: 13.10.2017
1529625Beograd (Stari grad)Servisiranje sistema klimatizacije, grejanja i hlađenja u objektimaistice: 21.09.2017
1529632Beograd (Stari grad)Usluga servisiranja biro opreme, partija 4-usluga servisiranja klima uređajaistice: 22.09.2017
1529702Beograd (Stari grad)Oprema za centralno grejanjeistice: 25.09.2017
1529715Beograd (Stari grad)Opremaistice: 02.10.2017
1529440Beograd (Voždovac)Nabavka mrežene opremeistice: 21.09.2017
1529441Beograd (Voždovac)Nabavka računarske opremeistice: 13.10.2017
1529491Beograd (Voždovac)Usluge izrade projektne dokumentacije i tehničke kontrole za ugradnju liftaistice: 20.09.2017
1529609Beograd (Voždovac)Merna sredstva (2)rok je istekao
1529611Beograd (Voždovac)Nabavka bešumnog elektroagregataistice: 21.09.2017
1529718Beograd (Voždovac)Nabavka goriva i naftnih derivataistice: 22.09.2017
1529474Beograd (Zemun)Tekuće popravke i održavanje zgradaistice: 21.09.2017
1529485Beograd (Zemun)Usluge obezbeđenja imovine i licaistice: 20.09.2017
1529487Beograd (Zvezdara)Higijensko održavanje mlečnih hala, pijačnih platoa i pijačne opremeistice: 02.10.2017
1529645Beograd (Zvezdara)Radovi na renoviranju stepeništaistice: 21.09.2017
1529739Beograd (Zvezdara)Nabavka tehničkog i magacinskog materijalaistice: 22.09.2017
1529668BogatićDetaljna geotermalna istraživanja i ocena mogućnosti proizvodnje toplotne i električne energijeistice: 22.09.2017
1529467BorMaterijali za posebne namene-nabavka soli za zimsko održavanje putevaistice: 20.09.2017
1529703BorRačunari za nagrađivanje učenikaistice: 21.09.2017
1529729ČačakRezervni delovi za vozni parkistice: 21.09.2017
1529596Gornja RapčaNabavka građevinskog materijala za porodice povratnika po readmisiji u opštini goraistice: 21.09.2017
1529597Gornja RapčaNabavka mašina i opreme za potrebe ekonomskog osnaživanja porodicaistice: 21.09.2017
1529608GrockaVaspitno-obrazovni materijal (potrošni)istice: 21.09.2017
1529629IrigNabavka usluge socijalne zaštite pomoć u kući starim i invalidnim licima- personalni asistentiistice: 22.09.2017
1529589IvanjicaPotrošni materijal za dijalizuistice: 13.10.2017
1529449IvanjicaGasno ulje ekstra lako evro - elistice: 23.10.2017
1529558JagodinaOglas radi otuđenja pokretnih stvari u javnoj svojini - kancelarijski nameštajistice: 26.09.2017
1529594KikindaNabavka teretnog vozila putem finansijskog lizingaistice: 22.09.2017
1529709KikindaEkonomsko osnaživanje interno raseljenih licaistice: 21.09.2017
1529121KnićJavni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2017. godiniistice: 30.09.2017
1529424KnićNesubvencionisane delatnosti - samozapošljavanjeistice: 27.09.2017
1529490KnjaževacIzvođenje ekskurzijeistice: 20.09.2017
1529753KoceljevaRekonstrukcija i izgradnja opštinskih i nekategorisanih puteva, ulica i trotoaraistice: 13.10.2017
1529754KoceljevaRekonstrukcija i izgradnja opštinskih i nekategorisanih puteva, ulica i trotoaraistice: 23.10.2017
1529686KostolacSpecijalni materijali za zavarivanjeistice: 16.10.2017
1529689KostolacOstali uređaji niskog naponaistice: 16.10.2017
1529693KostolacNabavka bunarskih ceviistice: 16.10.2017
1529701KostolacLežajevi za pumpeistice: 16.10.2017
1529591KragujevacRasvetna oprema i električne svetiljkeistice: 22.09.2017
1530049KragujevacZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada, voćnjak i šumaistice: 28.09.2017
1530047KragujevacZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada, voćnjak, pašnjak i šumaistice: 10.10.2017
1529498KragujevacUsluge popravke i održavanja automobilaistice: 21.09.2017
1529604KragujevacSredstva za održavanje higijeneistice: 22.09.2017
1529652KragujevacNadzor nad izvođenjem građevinskih radova na održavanju i izgradnji zgrada i objekataistice: 13.10.2017
1530050KragujevacZaključak o prodaji pokretnih stvari - traktori i poljoprivredna mehanizacijaistice: 21.09.2017
1530051KragujevacZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko motorno vozilo i električni alatistice: 20.09.2017
1529131KraljevoZaključak o prodaji - zgradaistice: 24.10.2017
1529132KraljevoZaključak o prodaji - voćnjak, njiva, livada, pašnjakistice: 24.10.2017
1529133KraljevoZaključak o prodaji - zgrada, zemljišteistice: 23.10.2017
1529134KraljevoZaključak o prodaji - njivaistice: 23.10.2017
1529710KraljevoKlaviristice: 22.09.2017
1529743KraljevoMrki ugaljistice: 21.09.2017
1529616KruševacNabavka usluga tekućeg održavanja objekata i ostale opremeistice: 21.09.2017
1529649KuršumlijaIzvođenje radova na ugradnji grebanog asfalta na lokaciji: džodina vodenica- u selu dedinac, opština kuršumlijaistice: 16.10.2017
1529626Lajkovac (Varoš)Kabare Milenka Pavlovaistice: 19.09.2017
1529627LazarevacNabavka usluge-servisiranje cntrifugalnih pumpnih agregataistice: 25.09.2017
1529634LazarevacNabavka usluge-servisiranje pumpnih agregata za buster staniceistice: 25.09.2017
1529640LazarevacNabavka usluge-servisiranje fekalnih i drenažnih pumpiistice: 25.09.2017
1529696LazarevacMineralna đubriva, pesticidi i ostali srodni proizvodi za ratarstvoistice: 21.09.2017
1529688LebaneJavna nabavka dobra električne energijeistice: 25.09.2017
1529425LeskovacJavni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godiniistice: 30.11.2017
1529120LeskovacOrganizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godiniistice: 19.09.2017
1529465LeskovacOgrevistice: 21.09.2017
1529636LeskovacUsluge vršenja tehničkog pregleda za izgrađene objekte niskogradnje i elektrotehničke objekteistice: 22.09.2017
1529740LeskovacMaterijal za redovno održavanje nepokretnostiistice: 13.10.2017
1529664LjubovijaStručni nadzor nad izvođenjem radova na popravci horizontalne i vertikalne signalizacijeistice: 21.09.2017
1529469LoznicaJesenji rasad cvećaistice: 22.09.2017
1529470LoznicaNabavka sanitarija za kupatilo sa pločicama, građevinski materijal - razni, stolariju i materijal za izradu fasada sa bojamaistice: 22.09.2017
1529138MladenovacZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište, zgradaistice: 03.10.2017
1529139MladenovacZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 05.10.2017
1529458Mladenovac (Varoš)Tehnički materijalistice: 20.09.2017
1529471Mladenovac (Varoš)Rendgen materijalistice: 21.09.2017
1529140NišZaključak o prodaji - zemljište, voćnjak, zgradaistice: 09.10.2017
1529142NišZaključak o prodaji - zgradaistice: 06.10.2017
1529426NišUsluga popravke motornog vozila Tam 75 T5istice: 25.09.2017
1529427NišUsluga popravke motornog vozila Puh 300 GDistice: 21.09.2017
1529438NišUsluga popravke motornog vozila Landrover Diskaveryistice: 20.09.2017
1529472NišUsluga popravke motornog vozila Škoda Fabiaistice: 20.09.2017
1529493NišRedovan servis motornog vozila FIAT 500Listice: 21.09.2017
1529489Niš (Mediana)Usluga osiguranjaistice: 21.09.2017
1529598Niš (Mediana)Didaktička sredstva i igračkeistice: 22.09.2017
1529637Niš (Mediana)Usluge štampanjaistice: 22.09.2017
1529673Niš (Mediana)Održavanja opreme za javnu bezbednost i to: stabilnih instalacija za dojavu požara, aparata za gašenje požara, hidrantske mrežeistice: 13.10.2017
1529737Niš (Mediana)Računarska opremaistice: 21.09.2017
1529684Niš (Palilula)Nabavka materijala za internu proizvodnju u metalskom i drvnom sektoruistice: 13.10.2017
1529447Novi BečejGrađevinski materijalistice: 21.09.2017
1529742Novi BečejSupstratiistice: 22.09.2017
1529746Novi SadVraćanje površina u prvobitno stanjeistice: 16.10.2017
1529146Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište, zgradaistice: 09.10.2017
1529147Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - stanistice: 09.10.2017
1529148Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište, zgradaistice: 09.10.2017
1529149Novi SadZaključak o prodaji - traktor, beračistice: 29.09.2017
1529592Novi SadHigijenski proizvodiistice: 22.09.2017
1529496Novi SadKonkurs za dugoročne kredite za poljoprivreduistice: 01.11.2017
1529453Novi SadGrađevinski materijalistice: 20.09.2017
1529481Novi SadUsluga poravke i održavanje uređajaistice: 22.09.2017
1529482Novi SadUsluge inspekcije mašinaistice: 22.09.2017
1529497Novi SadKonkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljištaistice: 01.11.2017
1529500Novi SadKonkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivrediistice: 01.11.2017
1529503Novi SadKonkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstvaistice: 01.11.2017
1529502Novi SadKonkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganjaistice: 01.11.2017
1529504Novi SadKonkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstvaistice: 01.11.2017
1529549Novi SadRaspisan konkurs za književnu nagradu Milica Stojadinović Srpkinjarok je istekao
1529552Novi SadKonkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvojaistice: 02.10.2017
1529607Novi SadRadne mašine - viljuškaristice: 10.10.2017
1529618Novi SadNabavka usluge štampanja knjigeistice: 22.09.2017
1529635Novi SadTehničko održavanje poslovnog prostoraistice: 10.10.2017
1529665Novi SadVulkanizerske usluge i nabavka gumaistice: 21.09.2017
1529678Novi SadUsluga oštrenja hirurških instrumenata i alata, graviranje natpisnih pločicai i izrada pečataistice: 21.09.2017
1529694Novi SadNabavka opreme za muzejistice: 25.09.2017
1529731Novi SadOdeća, obuća i radne uniformeistice: 21.09.2017
1529736Novi SadPrehrambeni paketiistice: 16.10.2017
1529964Novi SadNabavka delova kompresora GB 2401, 2402istice: 27.09.2017
1530052Novi SadSERVIS DEA –WILSON (Pogon Srednji Banat,Pogon Severni Banat)istice: 25.09.2017
1529690ObrenovacEksploziometriistice: 13.10.2017
1529695ObrenovacOpremanje skloništaistice: 13.10.2017
1529479OdžaciRadovi na sanaciji atletske stazeistice: 12.10.2017
1529151PančevoZaključak o prodaji - traktoristice: 22.09.2017
1529152PančevoZaključak o prodaji - mešalica, auto prikolica, prekrupač, elektro aparat za varenjeistice: 30.09.2017
1529155PančevoZaključak o prodaji pokretnih stvari - automobil, auto prikolica, mešalica za betonistice: 27.09.2017
1529507PančevoHidraulični alat za kontrolisano stezanje navrtkiistice: 06.10.2017
1529620PančevoAngažovanje ovlašćene firme u slučaju potrebe za reagovanjem u cilju sprečavanja zagađenja-ledinciistice: 16.10.2017
1529679PančevoDijagnostika i servis pumpnih agregataistice: 27.09.2017
1529707PančevoNabavka garažnih vrataistice: 21.09.2017
1529612ParaćinNabavka materijala za zimsku službuistice: 21.09.2017
1529613ParaćinNabavka materijala za zimsku službuistice: 22.09.2017
1529642PeckaEkskurzije učenika starijih razredaistice: 25.09.2017
1529483PetrovaradinHitne intervencijeistice: 09.10.2017
1529617PetrovaradinKontrola zdravstvene bezbednosti (hrane, vode i dr.)istice: 21.09.2017
1529725PirotPutničko voziloistice: 21.09.2017
1529630PlandišteStručni nadzor nad radovima pojačanog održavanja putevaistice: 25.09.2017
1529633PlandišteStručni nadzor nad radovima izgradnje kapeleistice: 21.09.2017
1529157PožarevacZaključak o javnoj prodaji - miks za auto bojerok je istekao
1529159PožarevacZaključak o javnoj prodaji - pneumatska presaistice: 21.09.2017
1529161PožarevacZaključak o javnoj prodaji - mašina za savijanje oluka, drljača, plug, skuter, mešalica za beton, traktorska korpa, elektro mlinistice: 23.10.2017
1529643PožarevacUsluga izrade i ugradnje stolarijeistice: 21.09.2017
1529672PožarevacUsluge štampanjaistice: 22.09.2017
1529738PožarevacNabavka armature-ručne zaporne, regulacione i sekcioneistice: 17.10.2017
1529492PrijepoljeIzvršenje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radovaistice: 20.09.2017
1529439ProkupljeProdaja pokretne imovine poreskog dužnika ( briket presa za ugalj i ćumur )istice: 20.09.2017
1529475RažanjUređenje nekategorisanih puteva i otresištaistice: 13.10.2017
1529624RažanjUsluge građevinskog nadzora na sanaciji uliceistice: 21.09.2017
1529628RažanjUsluge građevinskog nadzora projekta rekonstrukcije uliceistice: 21.09.2017
1529734ResavicaPrenosni lanciistice: 22.09.2017
1529615RumaUsluge geodezije- dodatni postupakistice: 22.09.2017
1529593ŠabacMedicinska opremaistice: 22.09.2017
1529588ŠabacRezervni delovi i potrošni materijal za medicinske aparateistice: 22.09.2017
1529164SentaZaključak o prodaji - pokretnih stvariistice: 27.09.2017
1529464ŠidSo i agregati za zimsko održavanje putevaistice: 21.09.2017
1529601ŠidNabavka energenata za loženje - ulje za loženjeistice: 17.10.2017
1529681SivacIzrada projektno - tehničke dokumentacije za adaptaciju sanitarnih čvorovaistice: 22.09.2017
1529723SjenicaNabavka ugljaistice: 21.09.2017
1529704SkorenovacDemontaža postojećih , izrada i ugradnja novih aluminijumskih prozoraistice: 27.09.2017
1529708SokobanjaNabavka cveća za zimsku sadnjuistice: 25.09.2017
1529173SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 21.09.2017
1529174SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgradaistice: 21.09.2017
1529176SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, garažno mestoistice: 21.09.2017
1529177SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljisteistice: 25.10.2017
1529178SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgarda, zemljišteistice: 25.10.2017
1529181SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 25.10.2017
1529182SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 19.10.2017
1529184SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 19.10.2017
1529185SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljište, njivaistice: 18.10.2017
1529188SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 18.10.2017
1529190SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljište, njivaistice: 12.10.2017
1529196SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 11.10.2017
1529446SomborNabavka pogonskog gorivaistice: 25.09.2017
1529484SomborTekuće održavanje termotehničkih instalacija i uređaja - čišćenje parnih kotlovaistice: 12.10.2017
1529486SomborTekuće održavanje termotehničkih instalacija i uređaja - popravke i održavanje pumpi i elektromotoraistice: 12.10.2017
1529700SopotLož uljaistice: 20.09.2017
1529749SrbobranInvesticiono održavanje dela objekta opštineistice: 21.09.2017
1529461SremčicaPotrošni materijalistice: 20.09.2017
1529463Sremska KamenicaOksigenatoriistice: 12.10.2017
1529677Sremska KamenicaOčitavanje ličnih prsten tl dozimetara, sa poslugomistice: 02.10.2017
1529719Sremska KamenicaPotrošni materijal za elektrohirurški nož i radiohirurški aparatistice: 02.10.2017
1529721Sremska KamenicaPotrošni materijal za ultrazvučni i bipolarni nož harmonic i forcetriad elektrohiruršku jedinicuistice: 05.10.2017
1529722Sremska KamenicaLekoviistice: 02.10.2017
1529584Sremska MitrovicaProdaja polovnih vozila prikupljanjem pismenih ponudaistice: 20.09.2017
1529720Sremska MitrovicaToplovodni kotaoistice: 22.09.2017
1529733Sremska MitrovicaPotrošni tehnički materijal za medicinsku opremuistice: 29.09.2017
1529442SuboticaŽute kese i kante za medicinski infektivni otpadistice: 20.09.2017
1529443SuboticaLaboratorijski reagensi za hematološke aparateistice: 27.09.2017
1529444SuboticaImunohemijski testovi i potrošni materijalistice: 27.09.2017
1529454SuboticaImunohemijski testovi i potrošni materijalistice: 22.10.2017
1529590SurdulicaKancelarijski materijal (papir, olovke, fascikle, registratori i ostalo)istice: 22.09.2017
1529476SvilajnacNabavka radova na rekonstrukciji objekataistice: 12.10.2017
1529546UgrinovciInvitation to for the provision of tracksuitsistice: 02.10.2017
1529638UžiceOdržavanje elektro mrežeistice: 26.09.2017
1529409ValjevoZaključak o drugoj prodaji pokretnih stvari - putničko voziloistice: 03.10.2017
1529410ValjevoZaključak o prodaji - pašnjakistice: 10.10.2017
1529586Velika ObarskaJavna prodaja pokretne i nepokretne imovine - poslovni i pomoćni objekti u privredi, zemljište ispod objekata i zemljište koje je neophodno za redovnuistice: 13.10.2017
1529411Velika PlanaZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište, zgradaistice: 20.09.2017
1529412Velika PlanaZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 29.09.2017
1529413Velika PlanaZaključak o prodaji nepokretnosti - zgradaistice: 02.10.2017
1529414Velika PlanaZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 06.10.2017
1529566Veliko GradišteZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pomoćnim objektom i zemljištemistice: 25.09.2017
1529567Veliko GradišteZaključak o prodaji pokretnih stvari - poljoprivredna mehanizacijaistice: 20.09.2017
1529726Veliko GradišteNabavka ulja za loženjeistice: 21.09.2017
1529751Vladičin HanIzgradnja sekundarne vodovodne mrežeistice: 25.09.2017
1529451VranjeAuto delovi (po partijama)istice: 20.09.2017
1529606VrbasUlje za loženje nisko sumporno nsg - sistice: 25.09.2017
1529732VrbasElektrična energija za potpuno snabdevanjeistice: 13.10.2017
1529551Vrnjačka BanjaJavni oglas za prodaju otpadnog materijala, linije tehničkog pregleda vozila i dr.istice: 21.09.2017
1529477VršacUređenje urbanih džepovaistice: 27.09.2017
1529488VršacNabavka usluge održavanja softveraistice: 20.09.2017
1529547VršacLiterarni konkursistice: 28.09.2017
1529548VršacKonkurs za dodelu oktobarske nagradeistice: 30.09.2017
1529621VršacUgostiteljske uslugeistice: 21.09.2017
1529415ZaječarZaključak o prodaji nepokretnostiistice: 13.10.2017
1529416ZaječarZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište, drvna masaistice: 13.10.2017
1529559ZaječarOglas za prikupljanje pisanih ponuda u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Zaječaruistice: 28.09.2017
1529501ZemunIzrada specijalizovanog softveraistice: 28.09.2017
1529685ŽitišteStomatološki materijalistice: 28.09.2017
1529603ŽitorađaNabavka računaraistice: 21.09.2017
1529674ZlatiborOrganizacija koncertarok je istekao
1529417ZrenjaninZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljište, njivaistice: 10.10.2017
1529418ZrenjaninZaključak o prodaji pokretnih stvari - klima, trenažer za nordijsko skijanjeistice: 19.09.2017
1529419ZrenjaninZaključak o prodaji pokretnih stvari - kamioni, senoistice: 19.09.2017
1529420ZrenjaninZaključak o prodaji pokretnih stvari - prikolica, travokosačica, motokultivator, fijakeristice: 19.09.2017
1529506ZrenjaninPurchasing the equipment - laptop computer, multifunction printer and network-attached storageistice: 25.09.2017
1529602ZrenjaninOprema za hlorisanjeistice: 22.09.2017
Crna Gora
1529576BarZaključak o prodaji - dvorišta, porodične zgrade i dr.istice: 02.10.2017
1529988Bar Izrada glavnog projekta skloništa za napuštene životinje sa pratećom infrastrukturomistice: 05.10.2017
1529577BeraneObavještenje o šesnaestoj prodaji nepokretnosti - parkinga, pašnjaka i dr.istice: 05.10.2017
1529965Berane Nabavka usluge održavanja specijalnih komunalnih vozilaistice: 06.10.2017
1529560Bijelo PoljeObavještenje o četvrtoj prodaji nepokretnosti - kuće, zgrade, dvorišta i dr.istice: 28.09.2017
1529561BudvaOsmi oglas o prodaji imovine - vinogradaistice: 16.10.2017
1529570CetinjeObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambenog prostoraistice: 24.09.2017
1529572CetinjeObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambenog prostoraistice: 24.09.2017
1529568CetinjeJavni poziv za dostavljanje ponuda za davanje u zakup prostora za đačku kuhinju - prostora za zubnu ambulantu i fiskulturne saleistice: 27.09.2017
1529967Danilovgrad Radovi na pripremi za asfaltiranje,asfaltiranje i nasipanje dijela putaistice: 20.10.2017
1529571KolašinObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambenih i nestambenih prostoraistice: 29.09.2017
1529974Niksic Nabavka usluga obezbjeđenja imovine i zaposlenihistice: 06.10.2017
1529979Nikšić Nabavka, transport i pustanje u rad visestepenih centrifugalnih pumpi sa frekventnom regulacijomistice: 09.10.2017
1529981Nikšić Oznake zabrane, obaveze, opasnosti i obavještenja i nabavka zaštitnih naprava na sredstvima za radistice: 20.10.2017
1529983Nikšić Organizovanje đačke ekskurzije za učenikeistice: 05.10.2017
1529985Nikšić Nabavka, montaža i balansiranje novih pneumatika, demontaža i preuzimanje starih pneumatikaistice: 20.10.2017
1529661Pavino PoljeNabavka vodovodnog materijala za komunalno opremanje biznis zoneistice: 19.09.2017
1529990PljevljaŠliperi (željeznički pragovi) kom. 50rok je istekao
1529991PljevljaRenoviranje poslovnih prostorija Rudnika uglja-Pranje i čišćenje zidova i plafona radi pripreme za krečenje, struganje slabo vezanoga sloja ...rok je istekao
1529992PljevljaZnakovi zabrane, upozorenja, obaveza i obavještenjarok je istekao
1530048PljevljaDijelovi protokomjera za buldozer Dressta TD 40Erok je istekao
1529966PljevljaDijelovi za buldozer DRESSTA TD-10Eistice: 28.09.2017
1529119PodgoricaProposals for renting billboard sites all over Montenegroistice: 25.09.2017
1529562PodgoricaŠesti oglas o prodaji imovine - šume i voćnjakaistice: 17.10.2017
1529563PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - porodične zgrade, stabenog prostora i dr.istice: 22.09.2017
1529574PodgoricaZaključak o prodaji - dvorišta, porodične zgrade i dr.istice: 12.10.2017
1529968Podgorica Sukcesivna nabavka fitingaistice: 09.10.2017
1529969PodgoricaHemijsko i mehaničko čišćenje kotlova, šamotiranje grla plamene cijevi, servisiranje gorionika, baždarenje ventila sigurnosti...istice: 09.10.2017
1529970Podgorica Nabavka i isporuka sredstva za mikrobiološki tretman otpadnih vodaistice: 23.10.2017
1529971Podgorica Nabavka usluga-članarine i pretplate na baze podatakaistice: 23.10.2017
1529972Podgorica Nabavka radova izgradnja dts 10/0,4 kvistice: 09.10.2017
1529973Podgorica Nabavka radova izgradnja dts 10/0,4 kvistice: 05.10.2017
1529975Podgorica Isporuka hardverske i softverske opreme za intercom, asde i natinamds sistemeistice: 06.10.2017
1529976Podgorica Nabavka i isporuka materijala za kontaktnu mrežuistice: 05.10.2017
1529977Podgorica Kompjuterska opremaistice: 06.10.2017
1529978Podgorica Računari i računarska opremaistice: 06.10.2017
1529980Podgorica Nabavka, projektovanje, izrada, montaža i puštanje u rad tv uhf antenskog sistema sa pripadajućom iglomistice: 05.10.2017
1529982Podgorica Sukcesivna nabavka fazonskih komadaistice: 06.10.2017
1529984Podgorica Nabavka službenih vozila i specijalne policijske opremeistice: 06.10.2017
1529987Podgorica Sijalice i prigušniceistice: 05.10.2017
1529989Podgorica Cipele, odijelo, pododijelo, veš, potkapa, rukavice, čarape, skijaška opremaistice: 23.10.2017
1529569TivatZaključak o prodaji nepokretnosti - porodične zgrade, stambenog prostora i dr.istice: 29.09.2017
1529986Ulcinj Nabavku administrativnog materijala po partijama i kancelarijski materijal, materijal za održavanje biro opremeistice: 06.10.2017
1529575ŽabljakJavni poziv za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksaistice: 06.11.2017
Kosovo
1529779FerizajNabavka suvog rentgenskog filma i priboraistice: 19.09.2017
1529782KlineSnabdevanje potrošnim materijalom za potrebe transportaistice: 02.10.2017
1529777MališevoPotrošnja sa poljoprivrednim mehanizmom, proizvodnom masinom (automater)istice: 20.09.2017
1529785ObilićSnadbevanje sa lagerimaistice: 19.09.2017
1529786ObilićSnabdevanje sa radijalnim listomistice: 20.09.2017
1529778PrištinaAutopranje službenih kolaistice: 20.09.2017
1529781PrištinaSnabdevanje peletistice: 19.09.2017
1529780PrištinaPopravka i ugradnja rampiistice: 20.09.2017
1529660PrištinaDesign and programming of IOS applications for news portalsistice: 29.09.2017
1529784PrizrenNabavka higijenskog materijalaistice: 05.10.2017
1529783ZvečanNabavka ranceva i pernica za djake prvakeistice: 20.09.2017
Bih - Federacija BiH
1529933BanovićiOpravka-revizija visokonaponskih elektromotoraistice: 29.09.2017
1529859BihaćRedovno održavanje zimska služba 2017/2018istice: 24.10.2017
1529944BihaćJavna nabavka roba- elektronske zdravstvene kartice, potrošnog materijala i printer elektronske zdravstvene karticeistice: 31.10.2017
1529952BihaćRadovi instaliranja centralnog grijanjaistice: 25.09.2017
1529955BihaćNabavka i ugradnja vanjske stolarije u objektuistice: 06.10.2017
1529885BukinjeNabavka dijelova usisivača prašineistice: 04.10.2017
1529903ČapljinaSukcesivna nabavka goriva za vozilaistice: 22.09.2017
1529889GračanicaIzvođenje radova na sanaciji krovnih površina (krova) na hramu vaznesenja gospodnjegistice: 28.09.2017
1529888Han BilaElektro robaistice: 28.09.2017
1529942IlidžaSanacija krovovaistice: 05.10.2017
1529949JajceNabavka i instaliranje postrojenja (sortirnice) miješanog komunalnog otpada kapaciteta do 5t/histice: 31.10.2017
1529963JajceIzgradnja ostatka kanalizacione mrežeistice: 25.09.2017
1529927KakanjNabavka rezervnih dijelova za postrojenja automatikeistice: 02.10.2017
1529953KakanjNabavka reznog materijalaistice: 29.09.2017
1529959KakanjNabavka sitnog potrošnog materijalaistice: 03.10.2017
1529883KlokotnicaIzrada studije upotrebne vrijednosti zemljišta za područje općine doboj istokistice: 04.10.2017
1529929KupresIzvođenje radova na izradi nogostupa i parkiralištaistice: 19.09.2017
1529939KupresGrađevinski radovi uređenje okolišaistice: 04.10.2017
1529865LivnoNabava službenog vozilaistice: 03.10.2017
1529886LjubuškiJavna nabava prskalica/rasprskivača za poljoprivrednu zadruguistice: 04.10.2017
1529895LjubuškiJavna nabava sjemenskog krumpira za poljoprivrednu zadruguistice: 04.10.2017
1529115MostarDirektna prodaja - trofazni generatoriistice: 28.09.2017
1529659MostarProdaja zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreznih obveza - kuća i upravna zgradaistice: 28.09.2017
1529890MostarStručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja brze cesteistice: 03.10.2017
1529908MostarNabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventaraistice: 26.09.2017
1529912MostarTekuće održavanje vozila marke wolkswagen i škodaistice: 26.09.2017
1529914MostarNabavka goriva - dizel bas en 590 - euro 5istice: 28.09.2017
1529948MostarAdaptacija ambulante doma zdravljaistice: 28.09.2017
1529658OdžakOglas o prodaji imovine usmenim javnim nadmetanjem - objekti i zemljišteistice: 02.10.2017
1529858ProzorZimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2017/18istice: 04.10.2017
1529116SarajevoJavna aukcija - teretno motorno voziloistice: 20.09.2017
1529118SarajevoNabavka diskova za storageistice: 19.09.2017
1529579SarajevoTreću prodaju nepokretnosti - stambena zgradaistice: 20.09.2017
1529580SarajevoOglas za prodaju pokretnih stvari-pićaistice: 19.09.2017
1529583SarajevoJavni poziv o prodaji starih drvenih pragova i drvene strugotinaistice: 30.09.2017
1529866SarajevoNabavka užina za učenike školeistice: 19.09.2017
1529867SarajevoKompjuterska oprema i potrepštineistice: 27.09.2017
1529870SarajevoVodovodne armature za mrežu ugradbene garniture, ulične kape, reducir ventiliistice: 31.10.2017
1529872SarajevoTotalna bezcementna i cementna endoproteza kukaistice: 27.09.2017
1529873SarajevoNabavka usluge internet konekcijeistice: 25.09.2017
1529874SarajevoIzrada baze podataka katastra nekretnina olovo i vareš i digitalizacija katastarskog operata dijela opcineistice: 10.10.2017
1529876SarajevoNabavka hrane i pićaistice: 06.11.2017
1529877SarajevoNabavka robe - lijekovi i veterinarsko-medicinska sredstvaistice: 20.09.2017
1529892SarajevoNabavka softveraistice: 28.09.2017
1529904SarajevoNabavka ski karti za sistem skidataistice: 28.09.2017
1529906SarajevoNabavka 300.000 tona uglja asortimana lignit za potrebe te tuzla u 2017. godiniistice: 19.09.2017
1529910SarajevoHirurški šivaći materijal - resorptivni konciistice: 25.10.2017
1529911SarajevoNadzor nad izradom šumsko-gospodarske osnove za privatne šumeistice: 16.10.2017
1529915SarajevoNabavka opreme za kino i multimedijalnu saluistice: 25.09.2017
1529916SarajevoNabavka rezervnih dijelova sa uslugom vanrednog servisiranja vozila centraistice: 03.10.2017
1529930SarajevoJavna nabavka radova: obezbjeđenje proticajnog profila rijekeistice: 11.10.2017
1529931SarajevoJavna nabavka radova: uređenje korita rijekeistice: 10.10.2017
1529932SarajevoNabavka gorivaistice: 05.10.2017
1529934SarajevoNabavka auto gumaistice: 22.09.2017
1529935SarajevoUsluge popravki i održavanja plinskih napravaistice: 20.09.2017
1529937SarajevoNabavka usluga štampe popisnih podatakaistice: 26.09.2017
1529938SarajevoUsluge popravki i održavanja kotlova i instalacija centralnog grijanjaistice: 20.09.2017
1529940SarajevoJavna nabavka radova: uređenje korita rijekeistice: 10.10.2017
1529946SarajevoJavna nabavka usluga: izrada studije hidromorfoloških pritisaka i procjene njihovih uticaja na vodotoke, poboljšanje hidromorfoloških karakteristikaistice: 09.10.2017
1529958SarajevoNabavka automatskih i sigurnosnih vrataistice: 25.09.2017
1529961TravnikNabava toplovodnog kotla na peletistice: 21.09.2017
1529582TuzlaOglas za prodaju nepokretne imovine - objekti i zemljišteistice: 13.10.2017
1529894TuzlaNabavka i isporuka riba za poribljavanje hidroakumulacijeistice: 27.09.2017
1529909TuzlaNabavka i isporuka školskih stolova i stolica stoliceistice: 21.09.2017
1529921TuzlaNabavka usluga periodičnog pregleda i kontrolnog ispitivanja pp-aparata i nabavka i isporuka opremeistice: 02.10.2017
1529956TuzlaIzvođenje radova na asfaltiranju lokalne cesteistice: 25.09.2017
1529875VisokoZamjena postojeće javne rasvjeteistice: 27.09.2017
1529868ZavidovićiIzvođenje asfalterskih radova na saobraćajniciistice: 20.09.2017
1529945ZavidovićiRadovi sanacije fasade i krova zgradeistice: 04.10.2017
1529581ZenicaJavni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji / prodaji putem javne dražbe / u maloj privatizaciji - objekti i zemljišteistice: 27.09.2017
1529887ZenicaNabavka osteosintetskog materijala za stabilizaciju kičme u ju kbzistice: 02.10.2017
1529899ZenicaNabavka i sukcesivna isporuka tečnih gorivaistice: 03.10.2017
1529941ZenicaNabavka robe-portabilni ultrazvučni aparatistice: 27.09.2017
1529960ZenicaNabavka robe-portabilni ultrazvučni aparat-aistice: 27.09.2017
1529954ŽiviniceRekonstrukcija mjesne ambulante dubrave gornje i rekonstrukcija zgradeistice: 27.09.2017
1529950ĐurđevikPneumatska bušilica 8/bšuistice: 27.09.2017
Bih - Republika Srpska
1529882Banja LukaPomagala za hodanjeistice: 09.10.2017
1529896Banja LukaIzbor nezavisnog revizora za poslovnu 2017. godinuistice: 20.09.2017
1529898Banja LukaNabavka sitnog ručnog alata, instrumenata i opremeistice: 21.09.2017
1529901Banja LukaMedicinska sredstvaistice: 19.09.2017
1529905Banja LukaJavna nabavka mikrobiološkog sigurnosnog kabinetaistice: 02.10.2017
1529920Banja LukaNabavka putničkog motornog vozilaistice: 04.10.2017
1529928Banja LukaNabavka kancelarijskog materijalaistice: 25.09.2017
1529936Banja LukaIzgradnja fekalne kanalizacijeistice: 02.10.2017
1529951Banja LukaIzrada glavnog projekta sekundarne vodovodne mreže u naseljuistice: 25.09.2017
1529913BijeljinaNabavka ugljaistice: 26.09.2017
1529922BijeljinaImplantacioni materijalistice: 28.09.2017
1529918BratunacRadovi na sanaciji parketa u sportskoj dvoraniistice: 22.09.2017
1529863DerventaRekonstrukcija lokalnih puteva - druga faza realizacijeistice: 29.09.2017
1529924DobojNabavka medicinskog potrošnog materijala - hirurških konacaistice: 28.09.2017
1529897FočaNabavka usluga održavanja stomatološke opremeistice: 29.09.2017
1529947KasindoNabavka usluga fizičko-tehničkog obezbjeđenjaistice: 28.09.2017
1529871Kotor VarošKolektivno osiguranje radnika i imovineistice: 22.09.2017
1529869LaktašiNabavka nafte i naftnih derivataistice: 29.09.2017
1529923ModričaNabavka uglja za grejnu sezonu 2017/18. godineistice: 22.09.2017
1529926PaleNabavka drvenih impregniranih stubovaistice: 27.09.2017
1529943ŠamacGajevi obuhvata pripremne radove, krovnopokrivačke radove i dr.istice: 21.09.2017
1529864StanariMedicinska oprema - ekg aparatiistice: 20.09.2017
1529878StanariMedicinska oprema - automatski hematološki brojačistice: 21.09.2017
1529879StanariMedicinska oprema - namjesnki medicinski namještajistice: 21.09.2017
1529880StanariMedicinska oprema, aparati i pomagalaistice: 21.09.2017
1529881StanariMedicinska oprema za biohemijuistice: 21.09.2017
1529919TrebinjeNabavka i ugradnja uređaja za mjerenje protoka vode kroz tunel fatničko polje – akumulacija bileća (čepelica)istice: 02.10.2017
1529860UgljevikNabavka usluge kreditnih sredstava - revolvingistice: 28.09.2017
1529862UgljevikNabavka usluge gumiranja oštećenih površina i poliesterske zaštiteistice: 26.09.2017
1529891UgljevikNabavka usluge održavanja tmru postrojenja u remonutu 2017istice: 25.09.2017
1529893UgljevikNabavka usluga održavanja elektro postrojenja u remontuistice: 26.09.2017
1529900UgljevikNabavka kancelarijskog materijalaistice: 27.09.2017
1529902UgljevikNabavka vulkanizerskih uslugaistice: 27.09.2017
1529907UgljevikNabavka usluga održavanja elektro postrojenja u remontuistice: 26.09.2017
1529917UgljevikNabavka usluga remonta pogonske grupe pomoćne mehanizacijeistice: 27.09.2017
1529925UgljevikNabavka zaštitnog napitka za radnike riteistice: 09.10.2017
1529884VišegradRezervni dijelovi za kompresor trudbenikistice: 28.09.2017
Bih - Brcko distrikt
1529861BrčkoNabavka opreme za video nadzoristice: 04.10.2017
1529957BrčkoNabava radova nabava i ugradnja elemenata centralnog toplovodnog grijanjaistice: 03.10.2017
1529962BrčkoNabavka građevinskih radovaistice: 02.10.2017
Makedonija
1529508BerovoSupply and delivery of food productsistice: 27.09.2017
1529808BitolaNabavka na prik alergeniistice: 20.09.2017
1529809BitolaAngažiranje na agencija za privremeni vrabotuvanjarok je istekao
1529788DelčevoOsiguruvanje na vozila i licaistice: 19.09.2017
1529797DelčevoNabavka na toneri za laserski printeri i kopir aparatiistice: 19.09.2017
1529823DelčevoNabavka na ekstra lesno gorivoistice: 27.09.2017
1529834Demir HisarOgrevno drvo za grejna sezona 2017/2018 godinaistice: 26.09.2017
1529803GostivarNabavka, transport i isporaka na ekstra lesno maslo za domaЌinstvoistice: 25.09.2017
1529839KavadarciOgrevni drvarok je istekao
1529851KičevoRengen filmovi i kontrasni sredstvaistice: 22.09.2017
1529841KočaniPatnički motorni vozilaistice: 03.10.2017
1529830KruševoNabavka na ogrevno drvo za grejnata sezona 2017/2018 godinarok je istekao
1529820KumanovoOdržuvanje na zgrada (gradežno-zanaetčiski raboti)rok je istekao
1529802NegotinoNabavka na ogrevno drvoistice: 19.09.2017
1529811NovaciGuma za vulkanizacijaistice: 03.10.2017
1529810OhridNabavka na rtg potrošen materijal za rtg dijagnostikaistice: 03.10.2017
1529807PrilepStoki-kancelariski materijaliistice: 19.09.2017
1529827PrilepVulkanizerski uslugirok je istekao
1529852PrilepGorivo za motorni vozila za 2017/2018 godinaistice: 19.09.2017
1529832ProbištipNabavka na protivpožarna oprema za potrebite na tppe probištip i toa: nabavka na protivpožarni creva f-52 mm i nabavka na grbna pumpaistice: 19.09.2017
1529814RadovišPoseben liniski prevozistice: 25.09.2017
1529838ResenGradežni materijali, alatki, železarija i mali vodovodni materijali i fitinzi za istiteistice: 25.09.2017
1529847RosomanNabavka na nagledni sredstva i učilišni pomagalaistice: 22.09.2017
1529789s. RusinovoNabavka na lesno maslo za gorenjeistice: 25.09.2017
1529787SkopjeNabavka na kancelariski mebel - klub mebelrok je istekao
1529499SkopjePre-solicitation notice for metal fence replacement projectistice: 30.09.2017
1529509SkopjeChicken meat supplyistice: 27.09.2017
1529510SkopjeProcurement of drugs for phi university clinic for radiotherapy and oncologyistice: 24.10.2017
1529511SkopjeOrthopaedic suppliesistice: 26.10.2017
1529512SkopjeSupply of fresh meat — pork and beefistice: 24.10.2017
1529513SkopjeRepair and maintenance services of medical equipmentistice: 20.09.2017
1529514SkopjeExamination and repair of energy transformersistice: 27.10.2017
1529515SkopjePhotocopying servicesistice: 25.09.2017
1529790SkopjeNabavka na uslugi za pečatenje na promotiven materijalistice: 28.09.2017
1529791SkopjeUsluga za servisiranje na protivpožarni aparati i opremaistice: 26.09.2017
1529794SkopjeNabavka na uslugi za osiguruvanje na motorni vozilaistice: 19.09.2017
1529796SkopjeOdržuvanje na kompjuterite i mrežataistice: 20.09.2017
1529798SkopjeTelekomunikaciski uslugi za mobilna telefonijaistice: 26.09.2017
1529799SkopjeKolonijalni- prehranbeni proizvodiistice: 26.09.2017
1529801SkopjeNabavka na hemikalii, reagensi, rastvoruvači, analitički standardi, referentni standardni materijali, potrošen materijal, oprema i boci so gasoviistice: 03.10.2017
1529805SkopjeNabavka na tonerirok je istekao
1529806SkopjeMedicinski sredstva - reagensi za aparat immulite 2000xpiistice: 30.10.2017
1529812SkopjeMineralni tabli za spušteni plafonirok je istekao
1529813SkopjeNabavka na informatička i video opremarok je istekao
1529815SkopjeNabavka na uslugi za perenje na službenite vozilaistice: 21.09.2017
1529816SkopjeNabavka na ogrevno drvoistice: 25.09.2017
1529818SkopjeOdržuvanje i servisiranje na vozilaistice: 05.10.2017
1529819SkopjePovtorena deliva nabavka na 1(eden) naften derivatistice: 30.10.2017
1529822SkopjeBoi i lakovi i gradežni materijaliistice: 04.10.2017
1529824SkopjeVršenje stručen nadzor nad izgradba, rekonstrukcija i održuvanje na električnite i mašinskite instalacii na objektirok je istekao
1529825SkopjeRekonstrukcija na parking vo nereziistice: 03.10.2017
1529826SkopjeVršenje stručen nadzor nad rekonstrukcija na osnovni učilišta i rekonstrukcija i izgradba na gradinkirok je istekao
1529828SkopjeNabavka na prehrambeni proizvodi i sredstva za higienaistice: 25.09.2017
1529829SkopjeNabavka na gorivo za motorni vozilarok je istekao
1529831SkopjeUslugi za mobilna telefonijaistice: 25.09.2017
1529833SkopjeNabavka na klima urediistice: 25.09.2017
1529835SkopjeNabavka na kancelariski materijalirok je istekao
1529836SkopjeSredstva za održuvanje na higienaistice: 20.09.2017
</